Wereldnieuws

Men heeft berekend dat er in de laatste 3500 jaar er slechts 230 jaar vrede is geweest in de beschaafde wereld.

· · ·

Het is aangetoond dat alle mensen 99,9% genetisch overeenkomen. De 0,1% verschil is alles wat er is en maakt dat we er allemaal verschillend uitzien, maar het is slechts eenduizendste van een verschil. Onderhuids zijn we allemaal heel erg hetzelfde.

· · ·

Talen die zover van elkaar afstaan als die van Amerikaanse indianen, Australische aboriginals en het Indo-europees laten overeenkomstige patronen van klinker en medeklinkerdistributie zien. Er zijn treffende overeenkomsten tussen ongerelateerde talen, die bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een stille p, t of k aan het eind van woorden.
Waarom zijn zulke klanken gewoon, in plaats van bijvoorbeeld een serie tikken? De vraag of dit ontstaan is door aangeboren mechanismen, of als gevolg van evolutionaire verandering is onderwerp van debat, maar het is tevens een gebied waar er grote overeenkomst bestaat tussen alle mensen.

· · ·

Veel mensen blijken niet overtuigd te zijn van het concept over evolutie zoals dat op scholen wordt onderwezen. Onderzoeken in verschillende landen laten zien dat in Turkije en in de V.S. meer dan een derde het concept van evolutie helemaal niet aanneemt. Dit getal is kleiner in Europa met ongeveer een vijfde van de bevolking. Een onlangs in Groot-Brittannië gehouden stemming gaf aan dat slechts iets minder dan de helft der ondervraagden dacht dat evolutie zoals het wordt onderwezen de oorsprong en ontwikkeling van het leven uitlegt. Een bijna gelijk aantal dacht dat er alternatieve verklaringen mogelijk zijn en dat zowel scheppingstheorie als het concept van een intelligent ontwerp ook op scholen moeten worden onderwezen.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/16/nl/80.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl