De Pendragon Queeste

Door Martin Pilkington, Engeland

Bestsellerauteurs Dan Brown, J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien hebben iets gemeen. Hun boeken putten uit de ondergrondse stroom van mythologie rond koning Arthur. De mythe van koning Arthur strekt zich als een melkweg uit langs het panorama van de tijd en laat al anderhalf duizend jaar een sprankelend spoor achter. Zoals deze schrijvers laten zien, inspireert de onsterfelijke glans van die mythologie nog steeds en zal ze dat blijven doen zo lang mensen verhalen vertellen.

Veel onderdelen van de Arthuriaanse mythe doemen op in verschillende gestalten, gehuld in allerlei vormen, karakters en verschijningen. Daarachter gaat een constante aard schuil. Zolang mythologie vragen stelt en waarheden vertelt over ‘s mensens spirituele queeste leeft de aantrekkingskracht op onze psyche voort. Gegraveerd als in een ketting van codes, ligt oude kennis besloten in de mythologie en bevat geheimnissen over evolutie en spirituele mogelijkheden van de mens. De Arthurlegende, met name die uit Wales, is vol prachtige luister en mysterie. Op bijna iedere bladzijde beschrijft de “Mabinogion” contact met de Keltische bovennatuurlijke wereld in magische woorden en daden. Het esoterische mysterie van de Graal zelf, dat voor het eerst een christelijke betekenis kreeg door Chretien de Troyes, was van veel oudere herkomst.

De Graal is al bijna 900 jaar bron van speculatie. Vele beroemdheden namen dit mysterie onder de loep en ambitieuze schrijvers en alchemisten beweerden dat ze het bovennatuurlijke geheim hadden ontsloten.

De Nanteosschaal die naar bewering geneeskrachtige invloeden bevat, kun je zien als de Graalbeker van Wales.

et nieuwste genre schrijvers - omarmd door Hollywood - heeft deze stroom van esoterische leer aangeboord. De lezer voelt de nabijheid van een mysterie, een enigma dat ondanks een film of boek helaas nooit het echte antwoord kan geven.

Mythologie zelf is een volgspoor voor mystici vanwege de vele betekenissen en betekenisniveaus. Zo behoren bijbelse gelijkenissen tot de simpelste, helderste voorbeelden van kennis verpakt in allegorieën - tijdloos en peilloos in inhoud en wijsheid, maar toch makkelijk begrijpbaar en toegankelijk. De diepte van de wijsheid die we er aan ontlenen hangt af van ons vermogen als luisteraar om de verschillende begripsniveaus te waarderen. Zoals Garfield van lasagne houdt, zo houden mystici van allegorieën.

Veel pogingen zijn ondernomen om de echte Arthur of Merlijn te vinden, in theorieën of veronderstellingen die Arthur of Merlijn ergens in Engeland of Frankrijk plaatsen, vastgepind door plaatsnamen en stambomen.

Stonehenge

Weliswaar is er tegenspraak in tijd, locatie en de vijanden die deze karakters tegenkomen, maar allesoverheersend is het bestaan van magie, mysterie en oude wijsheid. De Romeinen ervoeren al die mysterieuze aard van Brittannië en het legendarische Hyperboreia (“Het gelukkige gebied boven de noordenwind”) der Grieken, waar Apollo een deel van het jaar verbleef, werd door de oude schrijvers erkend als het land van Brittannië. Stonehenge figureert als het bekendste voorbeeld van deze erfenis en Merlijn’s mythische rol bij het bouwen van Stonehenge plaatst hem op gelijke voet met Imhotep, piramidebouwer in het oude Egypte.

Het voortbestaan en de ontwikkeling van oeroude kennis van de Egyptische, Griekse en Israëlische mysteriën via esoterische scholen van Pythagoras tot die der Vrijmetselaars is in veel teksten gedocumenteerd.

Masonic imagery on the American dollar bill

Deze teksten zeggen dat de grote geheimen voortreisden via een reeks scholen die gebruik maakten van oude en actuele kennis om spirituele ontwikkelingstechnieken door te geven van generatie op generatie. Gevestigde religies hebben zulke scholen door de eeuwen heen onderdrukt of gecultiveerd. Het fundamentele uitgangspunt voor spirituele groei dat steeds is doorgegeven benadrukt individuele spirituele ontwikkeling, onderstreept met de noodzakelijke voorwaarde “Ken Uzelf”.

De essentie van evolutie zoals die begrepen wordt door de moderne antropologie is Darwinistisch van aard. Deze theoretische stroming wordt in het Westen bestreden door haar tegenvoeter, de Creationistische visie. Ogenschijnlijk dragen deze visies vanuit hun wetenschappelijke en religieuze verschansingen de fundamenten aan voor debat. Edoch, er is een derde weg.

Menselijke evolutie, zoals uiteengezet in het verhaal van de Graal, is een zoektocht die gemotiveerd wordt door de menselijke “vonk” om naar de oorsprong terug te keren. Mensen hebben een spirituele kern die hun fysieke voertuig energie geeft en die vonk heeft samenlevingen – recente atheïstische ontwikkelingen daargelaten - er toe gebracht een Schep(st)er achter het universum en een uiteindelijk doel van het menselijk bestaan te zien. De Graal queeste stelt mensen in staat zich spiritueel te ontwikkelen en de zoektocht naar de waarheid en wijsheid dient zich aan als natuurlijke doel van het leven. Dat weinigen de Graal ervaren terwijl velen er naar zoeken geeft de economische instelling van de natuur aan. Het cyclische alternatief van reïncarnatie boven het vinden van de Graal was geen onbekende doctrine voor vroegchristelijke gnostici of Oosterse religies. Hergebruik is veel ouder dan de Europese groene partijen aannemen.

Castel Coch, Wales, a  modern Grail Castle

De Arthuriaanse mythen verhalen van een spirituele zoektocht en sleutels daarvan zijn te vinden in de esoterische school rond Arthur waar Geoffrey van Monmouth en anderen naar verwijzen. Een filosofische en esoterische kring rond de koning kwam veel voor in de Keltische koningshuizen. Geoffrey van Monmouth, Middeleeuws equivalent van Dan Brown, gebruikt een interessante referentie voor een Platonische handleiding genaamd “De Deo Socrati” in zijn pseudo-historische “Geschiedenis der Koningen van Brittannië”. Deze bestseller in kringen van de Normandische adel zet Arthur voor het eerst op het wereldtoneel. In een klimaat van middeleeuws kerkelijk dogma is verwijzing naar dit werk buitengewoon omdat het een referentiegids vormt voor de spirituele wereld en zijn werking buiten een Christelijke context om. De hele graalcyclus die na Geoffrey’s werk volgde werd door de kerk getolereerd maar legde duidelijk de verantwoordelijkheid voor spirituele groei bij het individu en niet bij de kerkelijke hiërarchie.

Evolutie in middeleeuwse termen werd door de Graalcyclus opgevat als een vereniging met God via de spirituele queeste die de zoeker zuiverde en verfijnde en diens religieuze en spirituele anatomie opende voor de invloeden van een hogere intelligentie. Het stond dichter bij Gnostische doctrines dan bij kerkdogma. Het “Pilgrims Progress” uit later eeuwen weerspiegelde die zoektocht in een minder versluierde allegorische plot en Pelgrims toegang in het koninkrijk der hemelen weerspiegelt Galahad’s succes met de Graal.

A medieval Welsh Castle

De ontwikkeling van morele en spirituele waarden, de strijd tegen de zintuiglijke verlokkingen en de opgave jezelf waardig te tonen zijn steeds terugkerende mythische thema’s in de spirituele zoektocht. Die levenslange ontwikkelingsreis wordt weerspiegeld in de Arthuriaanse verhalen over het licht dat de duisternis weerstaat en triomfantelijk bovenkomt.

De vlijtige onderzoeker ziet hoe de ontwikkeling van de samenleving en het individu beïnvloed is door de Arthuriaanse mythen. De V.S. werd als Engelssprekende natie tegemoetgekomen door John Dee en de navigator Mercator. Zij voorzagen Elizabeth I van Engeland van een “historisch” dossier met een claim dat Arthur naar New Foundland was gezeild. Aldus brachten zij een vroeg tijdelijke Engelse aanspraak op de Amerika’s tot stand om een pauselijke verklaring dat geheel Amerika tot Spanje en Portugal behoorde af te pareren. In de loop der eeuwen claimden vele Engelse koningen onder wie wellicht de belangrijkste, Willem de Veroveraar, afstamming van Arthur om hun aanspraak op de Engelse troon te legitimeren.

Pendragon was de naam van de oorlogsleider van de Britten toen in 410 de Romeinen vertrokken om hun thuisland te verdedigen. Het betekent “Grote Leider” en verwijst naar een combinatie van hersens en spierkracht. De herkomst van de draak is onzeker maar enkele onderzoekers claimen dat hij van origine uit Perzië komt. Het mythische monster verplaatste zich mettertijd naar China en vandaar trok het met de verhuizende steppen volken mee om terecht te komen in het oostelijke deel van het Romeinse Rijk en zo kwam het symbool in Wales terecht waar het tot op de dag van vandaag voort bestaat op de nationale vlag.

Welsh Flag

De notie van groot leiderschap in een tijd van crisis is een terugkerend thema en de Messiaanse aard van deze rol heeft zich voortgezet in de notie van Arthur als de “eens en toekomstige koning” die slaapt tot hij weer nodig is. De aanwezigheid van heroïsche figuren in een tijdloze Anderwereld verschijnt in vele landen en herinnert ons eraan dat de rol en functie van zo’n held in het verenigen van een volk en het leiden daarvan naar een nieuwe, opwekkende toekomst onderdeel is van alle culturen.

De mensheid heeft nu uitzicht op een stralende nieuwe tijd waarin het beste van het oude samen met een verheffende nieuwe invloed het mensenras helpt te emanciperen. Dat is de tijd waarin we nu leven. Een nieuwe tijd ontwaakt en de mensheid staat voor keuzen om materieel of spiritueel vooruit te gaan. Wij allen – ongeacht van welk land, geslacht of achtergrond - kunnen zoeken en streven naar wat waar en progressief is. Het volgende stadium van onze worsteling is de verleiding van het materialisme te weerstaan, om op te komen voor ons eigen lot en zoals de ridders van weleer te zoeken naar spirituele evolutie en naar de ware Graal van een verlichte individuele en collectieve toekomst.

www.pendragoninterest.com

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. zaterdag, 10 december 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/16/nl/14.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl