“Was de kans ooit groter om onszelf op het juiste spoor te zetten..?”

Een filosofisch essay

Door Roland Böhringer, Duitsland

Ongetwijfeld zijn de veranderingen in onze tijd de grootste ooit in de gedocumenteerde geschiedenis. Over hoe die ons leven zullen beïnvloeden, met name economisch, in onze privé/werkbalans, maatschappelijk, op het terrein van genetische manipulatie en vele andere, wordt veel geschreven en worden vele prognoses gedaan. In dit artikel stellen we de vraag of wat we zien gebeuren, ook werkelijk is wat er gebeurt, of dat het een effect en bijproduct is van iets anders. TOPAZ wil een bijdrage leveren aan het debat om die (r)evolutionaire veranderingen te begrijpen. Sommige punten liggen voor de hand, andere zijn meer speculatief. Zelfs als 30% correct is, helpt het ons de veranderingen in een groter kader te plaatsen, een betere optelsom voor onszelf te maken en onszelf beter voor te bereiden.

Wat is er aan de hand? – vier speculaties

1. Het energetisch vermogen van ons leven wordt krachtiger.

Zou het kunnen dat, zoals elk leven stadia doorloopt – van conceptie tot puberteit naar volwassenheid tot aan de dood – universele verandering en verbetering ook invloed uitoefenen op planeten en hun organische leven? Ondergaat onze planeet aarde misschien een opwaardering in termen van energie en ontvangt ze nu meer energie via zonnewinden en van universele invloeden die ons bevattingsvermogen ver te boven gaan? Laten we de opwarming van de aarde eens onder de loep nemen: voormalig Amerikaans vice-president Al Gore stelt in zijn film An Inconvenient Truth’ (Een storende waarheid) dat het onderzoek naar opwarming van de aarde bevestigt dat deze een feit is en geen theorie. Als de aarde energetisch krachtiger wordt, werpt dat een ander licht op globale opwarming, het smelten van de polen, de instabiliteit en verandering van het aardmagnetisch veld, veranderende weerpatronen. Als die denkwijze juist is, leidt dat tot een verhoging van het ‘energetisch basisniveau’; dit zou betekenen dat ook wij meer energie krijgen en krachtiger worden. Een energietoename zal de status quo versterken, of die nu gezond, niet zo gezond, of zelfs destructief is.

Een positief voorbeeld hiervan was de buitengewoon krachtige, wereldwijde empathie in respons op de grote Tsunami in 2004; daartegenover staan hevig versterkte reacties in het recente verleden van destructief allooi. Kunnen we een bevestiging daarvan in ons eigen leven zien? Als ik nu kwaad word, is het dan energetisch meer geladen of destructiever dan 50 jaar geleden? Als ik depressief ben, is het dan moeilijker om daar weer uit te komen? Wanneer dingen in het algemeen sterker worden, dan moeten positieve dingen ook krachtiger worden, zoals een vriendelijk woord, een compliment, een aanmoediging. Registreert u bewust, dat deze meer kracht geven, u wellicht meer goed doen, meer in de kern treffen dan 10, 20 of 30 jaar geleden? Als dat zo is zal het leven langzamerhand transparanter worden, zowel het goede als minder goede zal makkelijker zichtbaar worden en door de façade heen breken, met meer kracht, in ons leven en overal daarbuiten. Zijn er meer voorbeelden van verhoogde transparantie? Denk eens aan het integratiedebat in Europa dat onlangs allerlei onderliggende problemen aan het licht bracht, of de oorlog in Irak en de redenen die daarvoor gegeven worden, of het feit dat in het licht van de rede wereldgodsdiensten aan de kritische blik van het publiek onderworpen worden, of de desastreuze gevolgen van fastfood op de gezondheid van kinderen. Maar het is in het westen ook te zien in het toenemend aantal echtscheidingen, aangezien problemen en persoonlijke standpunten versterkt worden, of in de enorme toename van mensen lijdend aan hyperactiviteit of psychologische problemen.

2. We zijn getuige van een verandering van tijdperk, niet slechts van globalisatie.

De toekomst is er al. We zijn ons het meest bewust van de gevolgen van globalisatie omdat die ons in ons persoonlijke inkomen, het financieel welzijn en het aanzien van hele naties treffen. Globalisatie is maar één expressie, die we wellicht sneller herkennen omdat onze westerse wereld zichzelf de laatste 200 jaar getraind heeft om het meest gevoelig te zijn op economisch en financieel gebied. Waar zien we nog meer tekenen van verandering van tijdperk? In de afnemende scheiding tussen werk en privé-leven, in de grotere erkenning van vrouwen in leiderschap, in het afzwakken van bepaalde historisch gegroeide ideeën over mannelijkheid, in verschuiving van hiërarchische structuren naar team intelligentie, in de macht van de publieke opinie en de media over regeringen, in het niet zozeer kiezen van sociale contacten op basis van lichamelijke nabijheid, maar “on-line”, op basis van specifieke interessen, of in het feit dat de kennis die er in de wereld bestaat nu iedereen met een computer ter beschikking staat (al 8 miljard websites in 2005).

3. De spirituele zoektocht verdiept zich.

Wie open in het leven probeert te staan, zal hoogstwaarschijnlijk ogenblikken van ongekende diepte kennen, met nieuwe gevoelens, momenten van afwezigheid van wat we gewend waren te voelen, van verhoogde intuïtie, met verhoogde gevoeligheid voor de “vibraties“ van mensen. Misschien is dit het resultaat van een natuurlijke spirituele roeping die ons steeds meer aanspoort op zoek te gaan naar de betekenis van wat we doen, waarom we werken, een gezin hebben, verantwoordelijk willen leven. Dat kan deels een verklaring zijn voor de nieuwe spirituele bewegingen en de religieuze lappendeken uit de 70er jaren of de pogingen klassieke godsdiensten zoals het Christendom nieuw leven in te blazen. We merken het aan onszelf, onze collega’s of beroemdheden als Tom Cruise, Madonna of Cat Stevens, die zich richten op wat spiritueel voor hen werkt, of dat nu Scientology is, de kabbala of de Islam. Rest ons een grote vraag: hoe alomvattend, holistisch en gebaseerd op permanente wetten en waarheden, zoals die in ons universum gelden, zijn onze spirituele tendensen en toepassingen?

4. Is het tijd om volwassen te worden?

De realiteit staart ons meer dan ooit in het gezicht met een grotere nadruk op gevolgen. We kunnen niet langer om dingen heen. Zullen we de consequenties moeten dragen van wat we tot dusverre hebben vermeden? Is de verhoging van de energieprijzen nog maar een minimaal begin? Wat, als we ook een “hogere prijs” gaan betalen voor de energie die ons in leven en gezond houdt en die ons lichaam kracht geeft zichzelf te genezen en dagelijks te herstellen? Wordt de “prijs” hoger die we morgen moeten betalen om fit en energiek te blijven – in weerwil van de toenemende eisen en stressniveaus in ons leven – om rechtschapener te kunnen leven in harmonie met ons lichaam, verstand en spiritueel potentieel? Zal de druk op de gezondheidszorg verder toenemen tenzij we niet alleen verantwoorder omgaan met ons lichaam, maar ook met ons brein, onze ziel en de spirituele behoeften die essentieel zijn voor een gezond leven?

Waarom gebeurt dit?

Breekt er een nieuwe fase in de evolutie van het menselijk ras aan – een stadium van homo sapiens tot homo emancipatus, zoals Leo Armin (1924 -2002), pionier van template filosofie, als hypothese opwierp? Gaan we als mensheid van puberteit naar volwassenheid, waar we onze verantwoordelijkheid als mens vollediger onder ogen dienen te zien, economisch, persoonlijk, op wereldschaal, spiritueel of anderszins? Forceert dit nieuwe tijdperk ons allen om volwassen te worden als individu, als natie, als wereldburger, om te worden wat we kunnen zijn: één team van mensen, een verenigde mensheid? Zal minder dan dat in de toekomst niet goed genoeg zijn? Is de tijd van tirannie eindelijk vroeger of later voorbij? Laten we eerlijk zijn: veel van die uitdagingen zijn niet echt nieuw maar het was comfortabeler om ze zo lang mogelijk onder het tapijt te vegen. Daarom treft het ons nu uit allerlei hoeken tegelijk. Het goede daaraan is echter dat we vaak pas goed in actie komen als we met de rug tegen de muur staan. Wij die nu leven zullen waarschijnlijk het eind van die veranderingen niet meemaken. We zijn nog steeds deel van het probleem, maar we zijn ook deel van de nieuwe weg voorwaarts. De vraag is welk van de delen het meest prominent in ons aanwezig is.

Welke positie kunnen we innemen in relatie tot de verandering?

Laten we de analogie van een teenager nemen die op het punt staat volwassen te worden. We kunnen globaal drie typen gedrag waarnemen.

1. “Teenager A” (te beschouwen als individu, een familie of hele natie) is in verwarring, maar nieuwsgierig en kijkt wat gespannen uit naar zijn volgende levensfase met nieuwe vrijheden en verantwoordelijkheden. Hij begint creatief te worden en zijn inventiviteit en talenten te mobiliseren, disciplines te ontwikkelen en wordt langzamerhand rijper, als individu, in zijn relaties, zijn werksituatie en maatschappelijk en spiritueel. Hij zegt bepaalde oude gewoonten en gemakken vaarwel als hij een baan krijgt of naar de universiteit gaat. Belangrijke beslissingen worden niet meer met de natte vinger genomen, maar doordacht en onder goede begeleiding van meer ervaren mentoren en wilskracht te ontwikkelen.

2. “Teenager B” is ook in de war, maar ziet alleen de zonzijde van zijn nieuwe leven. Hij staat erop dat hij dezelfde vrijheid kan behouden, zoals voornamelijk op het geld van zijn ouders teren en is niet in staat bepaalde harde realiteiten van het leven onder ogen te zien, maar verwacht dat zijn levensstijl en deze genadige tijd zullen voortduren. De nawerkingen van het economische succes in het westen over de laatste 200 jaar heeft geleid tot eenzelfde psychologisch gedragspatroon, waardoor we niet willen aanvaarden dat we wellicht wat van onze weelde moeten opgeven, weer wat harder moeten werken, weer creatiever moeten worden om te kunnen wedijveren en dat we baanbrekend werk moeten verrichten, terwijl op wereldschaal een evenwichtiger economische situatie kan ontstaan.

3. “Teenager C” is eveneens verward, maar gaat rebelleren, is emotioneel en mentaal instabiel en mogelijk destructief voor zichzelf en anderen. Hij geeft anderen de schuld voor wat er gebeurt, is niet voor reden vatbaar, is weinig tolerant, geeft meer uit dan hij verdient en wil zijn prettige leventje voortzetten, zelfs als dat ten koste van anderen gaat. Daar zijn veel voorbeelden van.

Wat praktische ideeën om in deze tijd fit en gezond te blijven

1. Ontwikkel een soepele identiteit.

In plaats vanuit een gefixeerde identiteit te denken staan we er beter voor als we een plooibaarder identiteit ontwikkelen (zie Topaz 14 over identiteit), die bestaat uit een heleboel “kleinere levens” of innerlijke “identiteiten”, die gemakkelijker kunnen hanteren wat we tegenkomen, of dat nu de familieman (of vrouw) in ons is, het werkende personage, de expert in flexibiliteit, de ethische persoon, de normbewaarder, de liefhebbende partner, de milieuvriend of de spirituele persoon... Door op deze nieuwe manier over onszelf na te denken voorkomen we dat we een groot ego ontwikkelen en daardoor is een betere balans tussen succes en teleurstelling mogelijk. Als bijvoorbeeld de carrièremaker zijn baan kwijtraakt, zijn er nog een heleboel andere “personages” van binnen die succes kunnen hebben, wat belangrijk is voor ons zelfrespect.

2. Waardeer jezelf op.

Persoonlijke groei en innerlijke ontwikkeling worden steeds belangrijker. Relaties die niet gebaseerd zijn op het aanmoedigen van elkaars groei worden steeds moeilijker, zo het al mogelijk is dat ze kunnen voortbestaan. Iemand die onbemiddeld is maar een interessant leven leidt zal in de toekomst meer erkenning en acceptatie ondervinden dan hij of zij in het verleden zou krijgen. Dat komt omdat we er als westerse maatschappij gezamenlijk achter komen dat niet alleen materieel succes een leven succesvol maakt.

3. Hoe we denken.

Een fatsoenlijke en gezonde levenswijze, holistisch in alle opzichten, wordt essentieel en “normaal.” Miljoenen mensen in het westen worden zowel fysiek als psychologisch ziek; 127 miljoen mensen in Europa hebben volgens recent onderzoek psychologische problemen. Waarom gebeurt dat? Zijn bepaalde zelf-genezende en regeneratieve krachten die op zielsniveau opereren zwakker geworden, doordat ze niet kunnen omgaan met het regeneratieve werk dat we ze te doen geven met onze ongebalanceerde levenswandel? Er zijn onderzoeken die aantonen dat dankbaarheid als levenshouding iemands welzijn en gezondheid doet toenemen en dat bidden helende processen kan bijstaan, ongeacht iemands godsdienstige opvattingen. Dat zijn nieuwe wetenschappelijke feiten die ons dieper doen nadenken. Onze stabiliteit in de toekomst hangt af van de deugdelijkheid en flair waarmee we vormgeven hoe we denken en leven. Dat zal ons gezonder, meer gebalanceerd, immuun, vitaal en energiek houden.

4. We zijn niet de naaf van het wiel.

Misschien is dit een goede tijd om ons ervan te doordringen dat we niet het middelpunt van het universum zijn, dat we in leven worden gehouden door de werking van talloze processen in ons lichaam waar de natuur ons van voorziet. Wellicht dat een klein, regelmatig “eerbetoon” of meditatieve gedachten over evolutie of de schepping, iedereen op eigen wijze en volgens eigen geloof, wonderen kan doen.

5. Nieuwe wegen vinden om te vieren wat voor ons van waarde is.

Waarom zouden we niet meer vieren en uitdrukking geven aan wat we waarderen? Als ons leven voor ons van waarde is, kunnen we dat ook aan anderen betuigen. Bijvoorbeeld door een kaart of briefje met waardering aan vrienden te sturen (brieven brengen waarde sterker over dan een e-mail), door kleine herhalingen tijdens onze dagelijkse routine zoals afwassen, vuilnis buiten zetten, met regelmatige overdenking en eerbetoon voor het feit dat we leven, dankbaar zijn voor onze gezondheid, voor onze familie. Het idee is om waarde toe te voegen aan alles wat fatsoenlijk is, of het nu boodschappen doen, de auto schoonmaken, eten koken of tv kijken is. Je kunt bijvoorbeeld tijdens het tanden poetsen een moment van dankbaarheid wijden aan de regeneratieve krachten die ons gezond houden. Op die manier hebben we maandelijks maar weinig extra tijd nodig om te herzien welke routinezaken we nieuwe betekenis willen geven. Uit eigen ervaring weet ik dat oefeningen en bewuste eenvoudige rituelen zoals deze een subtiel maar ondersteunend effect hebben.

Wat kunnen we wellicht verwachten?

1. Het leven zal interessanter worden.

Maar ook uitdagender. Nieuwe vereisten leiden naar vernieuwing van onze houding, waarbij dingen die we op de koop toenamen (van persoonlijke overtuiging, tot relaties, onze werksituatie, pensioen) niet meer zo stabiel of vanzelfsprekend zullen zijn.

2. Vrijzetten van latente talenten.

We hebben nu de kans meer van ons, van de schepping meegekregen, evolutionaire potentieel als mensen tot uiting te laten komen en een meer verheffend leven te leiden, terwijl we tegelijk deel uitmaken van de economische industrie die ons materiële zekerheid verschaft.

3. Verkeerde beslissingen komen ons duurder te staan

En dat maakt juiste beslissingen steeds makkelijker. Creativiteit, generatieve kracht, innerlijke ontwikkeling worden versterkt en gestimuleerd.

4. Alles wat werkbaar is en niet destructief.

Wij mensen zullen onze betrekkelijkheid tegenkomen. We zullen moeten leren het onechte deel van onze persoonlijkheid achter ons te laten om in de toekomst vooruit te komen. Waarachtig leiderschap in de toekomst moet menselijkheid laten zien, wil men als leiders van de toekomst serieus genomen worden.

5. Context en betekenis worden net zo belangrijk als feiten.

Levenslang leren is slechts één belangrijk onderdeel. Openheid, natuurlijke nieuwsgierigheid en bezig zijn met regeneratieve onderwerpen zijn net zo van gewicht als het hebben van uitgebreide kennis. Het wordt belangrijker de betekenis en de lange termijn context van een onderwerp of beslissing te begrijpen en de consequenties over wat men weet op een holistische manier te accepteren. (Er wordt beweerd dat de clanmoeders van sommige Rode Indianenstammen rekening hielden met de gevolgen van te nemen beslissingen tot zeven generaties na henzelf.)

6. Nieuwe gevoelens, nieuwe verwarring, nieuwe inzichten.

De energetische toename zal een effect hebben op onze zenuwen en andere lichaamssystemen (hyperactiviteit kan daar een symptoom van zijn), of het kan maken dat we dichtslaan (verwarring en apathie). Tegelijkertijd worden fijnzinniger gevoelens en intuïtie makkelijker te ervaren. Nieuw onderzoek toont aan dat buitenzintuiglijke waarneming een veel gangbaarder vaardigheid is dan tot nu toe werd aangenomen. Waarschijnlijk nemen we ook meer waar van iemands hogere leven, zijn uitstraling, verschijning, gedrag en charisma. Wat die ons vertellen is vaak dichter bij de waarheid. (Nieuwe trends in businessresearch bevestigen dat de inschatting van de eerste indruk die iemand maakt bij een sollicitatie vaak de juiste is, in weerwil van de slimme vragenlijsten die daarop volgen.)

Roland Böhringer, Duitsland (www.template-netzwerk.de)

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/16/nl/06.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl