Gezond verstand en verandering

Wat betreft de opkomst van de Narren - deel 2

Door Sander Funneman, Nederland

Dit is een verslag over een tijd ergens in het verleden of misschien wel in de toekomst. Niemand weet precies welk jaar het was. In elk geval was het een tijd van dramatische veranderingen, waarin een goed georganiseerde infrastructuur van Narren ontstond die steeds invloedrijker werd. In feite ontpopten de narren zich al snel als een nieuw soort geestelijke gezondheidszorg in snel veranderende tijden. Net hiervoor heersten er vreemde machtsverhoudingen. ‘Gelijk hebben’, bijvoorbeeld, ging vaak gepaard met iemands functie en niet met steekhoudende argumenten of om gegronde redenen. Die manier van denken maakte ook dat mensen bijna obsessief gelijk wilden hebben. Wettelijk vastgestelde titels als advocaat, directeur, voorzitter, notaris, president, etc. bepaalden de kracht van het gelijk. Of zij ook werkelijk gelijk hadden verschilde van moment tot moment. Het ging meer om het effect van het gelijk hebben dan om de realiteit ervan. Het misleidende bestond erin dat de publieke opinie soms zo genoemde ‘belangrijke mensen’ een leven lang gelijk gaf, zonder ergens nog eens zelf over na te denken. De narren brachten daar echter verandering in.

In Topaz 14 berichtten we over een belangrijke rechtszaak tegen de Stadsnar van Utrecht en diens dappere pogingen om het belang van ‘de persoonlijke identiteit’ ter discussie te stellen. Hieronder doen we exclusief verslag van een conversatie tussen de Hofnar en de Koning over ‘de veranderingen zelf’ en over het noodzakelijke ‘gezond verstand’ om deze tijden te overleven. De opnamen beginnen als het gesprek al een paar minuten gaande is. Wat daaraan vooraf ging is helaas niet bekend.

Koning - “Dus jij denkt dat je klaar bent?”

Nar - “Ik ben open. Als dat klaar genoeg is?”

Koning - “Nee.., ik bedoel, ben je voorbereid? Heb je jezelf in gereedheid gebracht? Ben je erin geslaagd de noodzakelijke discipline te vinden?”

Nar - “Waarvoor dan?” Koning - “Nou, voor de veranderingen natuurlijk!”

Nar - “Hoe kan ik nou weten wat de veranderingen nodig zullen hebben? Ze zijn toch nog niet gebeurd!”

Koning - “Heb je het nieuws niet gevolgd? Heb je de dramatische rapporten over de energiebronnen van de wereld niet gelezen? Hier, dit rapport bijvoorbeeld zegt, dat als we niet willen dat de economie binnen enkele jaren instort, we andere en omvangrijkere energiebronnen moeten vinden om beschikbaarheid van energie te garanderen. En hier, hetzelfde onderzoek zegt dat als we het energieverbruik niet onmiddellijk drastisch verminderen, deze planeet binnen enkele decennia zal vervallen tot een voor mensen onbewoonbare omgeving. Een groot dilemma dus en niet het enige!”

Nar - “Welke discipline had u in gedachten?”

Koning - “Ben je niet ongerust?”

Nar - “O ja, ik word er niet goed van, majesteit! Wie kan ons helpen in deze zorgelijke tijden? Alles gaat sneller, niets is hetzelfde. Ik maak me grote zorgen over de gezondheid en de veiligheid van de wereld, nu alles uit de bocht aan het vliegen is.”

Koning - “Precies! En ik zal je zeggen, vriend, wat we nodig hebben en wel: een zeer speciaal soort discipline. Een moderne vorm van discipline! Ik heb al wat plannen! Het heeft allemaal te maken met windmolens, belastingverlagingen en gesubsidieerd gedrag...”

Nar - “Wist u dat in 2003, in Engeland, 60 mensen zo ernstig gewond zijn geraakt bij het aantrekken van hun sokken, dat zij in een ziekenhuis moesten worden opgenomen? En wist u dat in hetzelfde jaar in de Verenigde Staten meer dan 70.000 mensen bij het grasmaaien, als voorbereiding voor de barbecue, gewond raakten,? Het schijnt dat discipline niet alleen een snelle manier is om onszelf ‘gereed te maken’ maar ook een snelle manier om gewond te raken...”

Koning - “Zoals alles zal ook ‘moderne discipline’ enige ontwikkeling en persoonlijke offers nodig hebben. Mensen zullen het moeten leren en ze zullen er steeds beter in worden. Nieuwe technologieën zijn het antwoord. Menselijk vernuft is in staat de dilemma’s te overwinnen.

Nar - “Maar majesteit, mensen zullen niet weten waar deze ‘speciale disciplines’ te vinden zijn. Ze zullen op internet gaan zoeken en ontdekken dat er geen ‘software voor persoonlijke ontwikkeling’ of ‘persoonlijke motivatie’ bestaat. En ze zullen onzeker worden, gefrustreerd en zelfs boos.”

Koning - “Ik ben de Koning en ik zal er persoonlijk op toezien dat er een bekwame groep instructeurs beschikbaar is. Zij zullen vertellen wat te doen in deze tijd waarin iedereen op de proef gesteld wordt. Iedereen in mijn rijk zal het recht hebben zijn of haar natuurlijke creativiteit en geluk terug te krijgen. De doeltreffendheid van mijn instructeurs zal je verbazen. Vertrouw me nou maar.”

Nar - “Iemand die ik onlangs ontmoette, natuurlijk iemand die nergens iets van weet en die geen idee heeft van de verantwoordelijkheden die u draagt als Koning en als Vader des Vaderlands, zei op onschuldige toon: “technologische efficiency is een condoom voor menselijke creativiteit.” Ik heb hem natuurlijk gewezen op uw dilemma’s maar in plaats van zijn gezond verstand terug te vinden, vervolgde hij: “Efficiënte instructeurs bevrijden niets, zij bevestigen alleen maar de afhankelijkheid, zij bevestigen juist het gebrek aan persoonlijke gereedheid, zij bevestigen ook uitsluitend het persoonlijk onvermogen om te veranderen en verder bevestigen zij het geloof dat veranderingen alleen maar het eindresultaat kunnen zijn van een onmenselijk regime.” Maar majesteit, u hebt gelijk natuurlijk. Dit is waanzin. En de veranderingen zullen, zoals u zegt, slechts een beetje ‘moderne discipline’ vergen.

Koning - “Daarom erger ik mij nou zo aan mensen als jij, vrijbuiters, anarchisten, mensen met een grondig gebrek aan verantwoordelijkheid. We moeten praktisch te werk gaan. Het aardmagnetisch veld verandert, de kracht van de di-pool vermindert en die van de multi-pool neemt toe. Dus, hoe bescherm ik mijn mensen, bijvoorbeeld, tegen het toenemen van de zonnewinden en de economische gevolgen van de opwarming van de aarde? Ik bespeur geen enkele oplossing in jouw filosofische vaagheden.”

Nar - “Als je zand op een trillende metalen plaat legt, dan ontstaan er meteen wonderlijke vormen en patronen. Perfect geordende, dynamische en harmonische figuren in het zand. En als iets de frequentie verandert van de trilling dan veranderen de figuren in het zand ook. Het zand reageert direct op de verandering. Dat is een feit.”

Koning - “En wat zegt dat nou? Jij maakt het alleen maar erger, je begint nu in raadselen te praten. Ik heb geen idee meer waar je het over hebt!”

Nar - “Wanneer je een trillende plaat neemt en die met water bedekt en je houdt hem schuin, dan geeft het water zich niet gewonnen aan de zwaartekracht. Het loopt niet van de trillende plaat af, in plaats daarvan blijft het liggen en gaat door met het maken van nieuwe vormen, alsof er niets gebeurd is. Als je de trilling echter stopzet, begint het water van de plaat af te stromen. Als je dan heel snel de trillingen weer op gang brengt, dan trekt het water zich weer terug op z’n plek op de plaat! Alles verandert dus, zelfs de wetten van de zwaartekracht blijken flexibel zolang het water maar ‘danst’. ”

Koning - “Wat stel je dan voor, praktisch gezien? ...Niets doen?”

Nar - “Nee, Majesteit, ik raad u absoluut niet aan om niets te doen. Ik raad niets aan. Ik ben hier slechts tot uw dienst. Mijn verantwoordelijkheden zijn te verwaarlozen en mijn vertrouwen in uw wijsheid is onbegrensd. Het is zeker niet aan mij om u alternatieve voorstellen te doen. Ik illustreer slechts hoe ‘vorm en discipline’ uit ‘inhoud en vrijheid’ kunnen verschijnen. Niemand maakt zich zorgen over de volgende pas in een dans, die komt vanzelf met de muziek. Ik ben het geheel met u eens dat dit een zeer ernstige tijd is, maar naast alle onheil is er misschien ook verborgen hoop, zijn er aanwijzingen die een verandering van frequentie aankondigen. Het enige wat ik zelf probeer te doen in deze verwarrende tijden, is te blijven dansen op de plaat van de toekomst en, met u, de wetten van de zwaartekracht van voorbije tijden te trotseren.”

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/16/nl/04.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl