Kunst op de School

Foto mobile: Impressies van het thuisland

Door Roland Böhringer, Duitsland

Roland Böhringer, medeoprichter van de onderwijsvereniging Palette M in het Westerwald en van het Template Netwerk Duitsland, werkt beroepsmatig aan de vraag hoe we tot nieuwe Templates voor het culturele, sociale en interpersoonlijke domein kunnen komen. Dat houdt in nieuwe methoden, patronen of raamwerken voor deze tijd en zijn snel veranderende vereisten. Hij werkte vele jaren als zelfstandig foto-ontwerper en tot zijn training behoort een opleiding artistieke fotografie aan de Technische Hogeschool van Keulen bij prof. Arno Jansen. Zijn ontwerp van een kunstwerk voor een onlangs gebouwde lagere school in Raubach in het Westerwald werd na goedkeuring door het gemeentebestuur van Puderbach uitgevoerd.

“Een basisbehoefte aan schoonheid, harmonie, waarde en betekenis ligt ten grondslag aan een kunstwerk. Kunst beoogt aan te moedigen, vragen op te werpen, esthetiek over te brengen en te prikkelen. Hoe kun je deze ideeën in een kunstwerk voor een lagere school bijeenbrengen? Wat voor voorwerp kun je creëren dat bij de tijd en modern is en een heldere boodschap aan kinderen overbrengt? Welke boodschap kan betekenisvol zijn? Welke regionale invloeden moet je mee laten wegen? Hoe kun je iets ontwerpen dat ook over een paar jaar nog interessant en aantrekkelijk is voor leerlingen en onderwijzers en dat zoveel mogelijk zintuigen aanspreekt? Iets wat misschien vragen oproept waarover de kinderen en onderwijzers kunnen praten?”

Dat is hoe het idee opkwam voor deze ongebruikelijke mobile die uit 24 vergrote foto’s bestaat en geïntegreerd denken in kinderen zou moeten ondersteunen door visuele stimulatie:

De foto’s

Behalve afbeeldingen van de plaatselijke omgeving, die gemakkelijk door de kinderen kunnen worden herkend, laat de mobile ook een luchtfoto van de school zien. Omdat de school dicht bij het geografische centrum van de Europese Unie – Kleinmaischscheid - ligt, is er een foto van de kinderen met de Europese vlag. Er zitten veel buitenlandse kinderen op de school, daarom is er een foto van een Turks en een mennonitisch meisje, wat geïntegreerd denken ondersteunt. Behalve deze, zijn er foto’s van dieren, bloemen, vlinders, de Alpen, het regeringsgebouw in Berlijn, evenals van dubbeldekkers in Londen, omdat de kinderen Engels leren. Ten slotte is er een foto van onze planeet, vanuit de ruimte gezien.

De eerste reacties op het kunstwerk zijn allemaal positief. Misschien kan deze kunstuiting anderen inspireren elders iets soortgelijks te doen.

top of page
Copyright © 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://www.templatenetwork.org/topaz/15/nl/10.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl