Een visie voor ontwerpen in de toekomst

Door Trevor Muir, Engeland

Toekomstige ontwerpers zullen zich bewust moeten zijn van het elektromagnetische leven in het menselijk ontwerp, zodat ontwerpen vollediger kan worden ingezet om de vervulling van het doel van de mens te vergemakkelijken. Hier volgt een visie over de mogelijkheden van ontwerpen door een architect die gelooft dat zo’n nieuwe visie ons nu vanuit de toekomst wenkt, voor de ziekenhuizen die nog gebouwd gaan worden...

DAGBOEKUITTREKSEL: donderdag 20 september 2007

Ik ben nu drie dagen in de Herstellingssmeltkroes en de effecten zijn behoorlijk verbazend. Deze nieuwe plek, net geopend in het noorden van Engeland, is ontworpen om te herstellen van trauma en stress. Kunst en design zijn hier bewust toegepast om een nieuw soort helende ecologie te creëren. Ik had me nooit gerealiseerd dat zo’n plek ontworpen kan worden. Waar ik ook kom hangt een mystieke, magische sfeer, bijna alsof ik naar een ander vooruitzicht wordt verplaatst.

Want deze plek is ontworpen met nieuwe technologieën om onbalans van ons elektromagnetische systeem te herstellen, in plaats van pijn en ziekten van het fysieke lichaam. Ik merk nu al dat het een speciaal soort tempel is waar de hulp van onzichtbare atmosferische energie - die hier kan leven dankzij specifiek gebruikte proporties – de plaats inneemt van medicijnen. De plek is in z’n geheel zo ontworpen dat hij verenigbaar is met de energieën van het land waarin hij is gesitueerd.

Op de eerste dag werd ik meteen gegrepen door de toepassing van barnstenen en robijnen kleuren op de muren van de Ontvangstruimte. Nooit eerder heb ik zo’n prachtige zitruimte ervaren, waar gewelfde muren en een glazen koepel de rode, slagaderlijke agressiviteit die ik vanuit de buitenwereld met me meedroeg, tot rust bracht en neutraliseerde.

Het valt me moeilijk mijn gevoel over die eerste indrukken weer te geven, behalve dat ik me bewust was hoe mijn innerlijke levens opvlamden door de sympathische resonantie tussen het ontwerp dat ik zelf in elk opzicht ben, met het ontwerp van die plek. Met name het op de muren aangehechte amber leek alle ongebruikte, statische energie uit mijn aura te absorberen, veroorzaakt door mijn verwarring als gevolg van besluiteloosheid over de werkelijk belangrijke zaken in mijn leven. De robijnen randen hadden zo’n weldadige uitstraling, dat ik mij opgenomen voelde in de warmte van frisheid en vernieuwing.

Ik herinner me hoe getroffen ik was door allerlei kleurige kristallen die boven de fontein hingen, want elk had een lading en daardoor een verschillende invloed op de atmosfeer; hetzelfde gold voor het blauwe energieveld rondom de toegangsdeuren dat als barrière diende om de zuivere atmosfeer in stand te houden.

De kleuren waren ook verbazingwekkend. Dat is niet verwonderlijk omdat de ontwerpers geloven in de geneeskracht van bepaalde kleurvibraties. Overal zag ik lichte en vage kleuren, bijna alsof ze de kleuren van de energie in de atmosfeer weerspiegelden. Ik ervaarde de lichtgroene kleuren als herstellend voor mijn hersenen en de diagonale, gekleurde strepen in lichtgeel, lichtgroen en lila als kalmerend voor mijn geest.

Vanochtend werd ik in Regeneratiecabine door muziek gewekt en hoorde ik zacht gesproken woorden met een oranje en indigo vibratie uit het luidsprekertje naast mijn kussen komen. De woorden zorgden voor het opladen en aanvullen van de unieke essenties waarmee ik ter wereld ben gekomen, want de ontwerpers zijn erin geslaagd een baarmoederachtige ecologie te simuleren waar de natuurlijke connectie met de bron van mijn leven opnieuw kon worden hersteld.

Met de afstandsbediening bij mijn bed kon ik de kleuren van de verlichting veranderen. Ik bracht geruime tijd door in een zachtgeel en een zachtgroen licht, om mijzelf eraan te herinneren wie ik ben, mijn zintuigen weer op te laden en ter stimulering van mijn mentale vermogens.
Vervolgens begon ik mijn dag in de Kamer van Stabiliteit, een ontwerp met de frequentie van het getal vier, om me van kracht en zekerheid te voorzien. Daar zijn de afmetingen verbonden met de oorzakelijke natuurlijke wetten die over al het leven regeren, zoals de seizoenen. Iedere hoek had vier alkoven om de helende elementen van vuur, aarde, lucht en water vast te houden.

De hele ecologie was erop gericht mijn magnetische leven op te laden. Zoals ik begon te begrijpen put het moderne leven ons magnetisch leven enorm uit. Ik werd vooral getroffen door de foto’s van mijzelf als jongen. Naar ik wist waren die hier neergezet om mijn unieke kwaliteiten en de permanente verbindingen van mijn leven, die er waren toen ik hier net verscheen, weer bij elkaar te brengen.

De geur van verse bloemen, specerijen en kruiden vulde de kamer. Ze waren speciaal voorgeschreven als antwoord op mijn kwaal. In mijn geval werkte de invloed van fuchsia’s en vingerhoedskruid kalmerend op mijn aangedane zenuwen.

Er waren lage ramen om - als onderdeel van mijn schoonmaak­proces - ontlading van grovere energieën mogelijk te maken; deze zakt altijd naar de laagste delen van een ruimte. Dat proces werd gefaciliteerd door Herstellingsmentoren die dikwijls binnenliepen om de atmosfeer opnieuw schoon te maken en op te laden.

Mij werd uitgelegd dat de hoge plafonds heel belangrijk waren om de radiatie van mijn aura te kunnen laten uitzetten en groeien, naarmate deze meer werd bijgevuld. Alle materialen zijn gekozen om fijnere frequenties in de atmosfeer te verankeren en het materiaal dat vanaf het plafond naar beneden hing diende als isolatie tegen de grovere frequenties van de buitenwereld die het proces van regeneratie in de weg zouden staan.

De ramen, met de afmetingen van de gulden snede, waren buitengewoon fraai. Ze waren speciaal zo geplaatst dat ze ver over de tuinen uitzagen en mijn innerlijke levens een uitweg boden om te ontsnappen aan een bedrukkend en opgesloten gevoel.

Overal was de totale omgeving warm, zacht en rond. Het maakte dat ik me meer thuis voelde en ik bedacht me dat in het menselijk ontwerp niets recht of vierkant is. Zelfs de deuren waren zo gevormd dat ze de grootte en contouren van de elektromagnetische aura weergaven. Het drong plotseling tot me door dat de ontwerpers van deze plek veel respect en ontzag tonen voor de principes van de natuurlijk ontwerpen die de formatie en verschijningsvorm van alle levende wezens beheersen en dat ze probeerden een plek te scheppen conform het menselijk ontwerp in de context van zijn doel op aarde.

Gisteren bezocht ik de Toevluchtstuin om een begin te maken mijn ware zelf opnieuw op te bouwen door mij in verbinding te stellen met de zeven spectrumkleuren. Ik begon te merken dat vooral mijn violette kringloop toxisch was geworden. Daarom zat ik een poos in het violette gedeelte zodat het violet kon herstellen en ik voelde de inspiratie van grootsere doelen van leven en van het leven, met nieuwe hoop en visie over mijn toekomst.

Toen ik wegging maakte iets dat ik stopte voor een meditatief moment bij de Contemplatieve Vijver voor Innerlijke Reflectie. Het water vormde een pure reflectie van de koepel erboven, door de ontwerpers gemaakt zodat bezoekers overdenken dat we gemaakt zijn naar de beeltenis van al het andere in het Universum en dat we een integraal onderdeel vormen van een veel grotere Template van Ontwerpen.

Ik rondde mijn verblijf af met een langzame wandeling over de Kloostergang langs de vijver, ontworpen om de kristallisatie van mijn ervaringen in mijn twee elektromagnetische bloedsystemen te printen, zodat ik de Herstellingssmeltkroes kon verlaten met de herinnering aan het contact met mijn nieuwe zelf, zeker en onuitwisbaar in mijn constitutie geëtst, voor de rest van mijn leven. Ik kijk ernaar uit de Herstellingssmeltkroes steeds weer te bezoeken.

Trevor Muir BA (HONS) Dip ARCH RIBA, is medeoprichter van het Template Netwerk en heeft een architectenkantoor in Nottingham, Engeland.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. donderdag, 6 oktober 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/15/nl/08.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl