Kunst - Het ongeziene omzetten naar het zichtbare

Door Suzanne Dauber, Florida, Verenigde Staten van Amerika

Suzanne is kunstenaar, grafisch ontwerper en gespecialiseerd in het creëren van specifieke atmosferen. Ze studeerde af aan de Academie voor Schone Kunsten en is lid van de Noord-Amerikaanse Template. Vanaf het begin heeft ze een artistiek aandeel binnen het Template Netwerk, variërend van simpele diagrammen tot ingewikkelde posters. Haar belangstelling voor de natuurlijke energieën die de kwaliteit van het leven beïnvloeden, leidde tot een beroepspraktijk voor elektromagnetische detectie en de kunst van ‘plaatsbepaling en opstelling’ die het welzijn positief beïnvloeden.

Als je Kunst in verleden, heden of toekomst beziet is het van essentieel belang meer uit te vinden over wat Kunst eigenlijk is, want er moet iets aan ten grondslag liggen, ongeacht het gevolgde spoor bij het maken van wat als ‘kunst’ geclassificeerd is - in welke eeuw dan ook. We moeten derhalve een benadering vinden die verder reikt dan een voor de hand liggend referentiekader over dit onderwerp. Het woord ‘kunst’ roept een beeld op van musea vol beroemde schilderijen en grootse beeldhouwwerken, prachtig geïllustreerde boeken over kunstgeschiedenis of de herinnering aan een gevolgde cursus. Dat is wel verbonden met ‘kunst’, maar omringt slechts wat ‘kunst’ ook maar zijn mag; die verwijzingen definiëren niet wat Kunst wezenlijk ís.

Dus, wat ís Kunst? Webster’s Collegiate Dictionary geeft 5 artikelen. Laten we 2.c. nemen, “systematische toepassing van kennis of vaardigheid om een gewenst resultaat te behalen”. [vert. Red.] Dit beschrijft een resultaatgericht proces, maar ligt dat besloten in het gemaakte voorwerp? In de artiest? In de kijker? Of in allemaal? En wat is dit proces?

Om meer over de waarheid van Kunst te ontdekken is het van belang openende taal te gebruiken die ruimte geeft aan nieuwe aspecten en nieuwe indrukken in ons denken achterlaat. Zoals kunst te beschouwen als: ‘een gestileerde uitdrukkingswijze’, ‘een proces van reactie en het omzetten van signalen’, ‘een bruggenbouwer tussen dimensies’. Wat Kunst ook is, het heeft onmiskenbaar te maken met inspiratie en inzicht die zijn voorbehouden aan de mens te midden van het wonder dat leven heet. Of zij nu voortkomt uit een respons op de veelzijdigheid en schoonheid van de natuur of uit de innerlijke zoektocht naar het onbekende, kunst is een manier om ervaringen te vertalen, openbaringen vast te leggen en over het leven zelf na te denken.

“Wat is kunst? Er is veel wat het omschrijft, maar dat zegt allemaal niet wat het wezenlijk is. Kunst sluit echter één woord in: deelname.” Leo Armin

Menselijke kunst floreert op het niveau en de kwaliteit van deelname van individu of groep aan het proces en de ontdekking van Leven en is de uitkomst van wat hen bezielt.

Vogels zingen bij zonsopgang en –ondergang, wanneer de energieën van dag en nacht elkaar overlappen in een machtige overgang die een speciale vibratie en frequentie van energie teweegbrengt; deze energie vult ze tot het punt waarop ze in gezang uitbarsten. Het is een natuurlijke respons. Gelijkerwijze raken mensen vol van verschillende essenties en geven ze er uiting aan. De essentie van liefde heeft geleid tot miljoenen liedjes, duizenden schilderijen en één man die de Taj Mahal liet bouwen. Allen namen deel aan het grote spectrum dat Liefde heet, maar de vertaling ervan kan variëren van iets oppervlakkigs, tot de verbeidende bestendigheid van een der wereldwonderen.

Dit proces speelt zich vaak onbewust of onderbewust af, omdat mensen op diverse invloeden reageren. Het kan voortkomen uit hun betrokkenheid bij de landsaard, die volkskunst voortbrengt die specifiek is voor die bepaalde streek of stam. Een capabel en geschoold kunstenaar kan bewust een landschap willen schilderen en tot de ontdekking komen dat hij buiten anders reageert en schildert dan wanneer hij probeert in zijn atelier van een foto te werken. Of iemand wordt gegrepen door het mysterie en de obsederende schoonheid van de menselijke vorm, wat maakt dat hij hem meer dan levensgroot in steen uithouwt. Zelfs de kunstenaar is niet altijd in staat precies aan te geven waarom hij het op die manier deed. Maar het ongeziene aspect en de oorzaak zouden kunnen zijn, dat datgene waar hij in essentie mee verbonden is, hem ertoe aanzet de eeuwige, grootse herhaling van de mensvorm voor te stellen en die is in verhouding monumentaal.

“Echte kunst is wanneer iets zijn symfonie speelt door het potentieel van de menselijke vermogens.” Leo Armin

Er zijn veel soorten Kunst en veel verschillen in kwaliteit. Neem alleen al beeldende kunst, variërend van kunst als onbeduidend uitvloeisel van het alledaagse tot het bovengemiddelde van diegenen die werden bewogen door iets wat door de eeuwen heen heeft standgehouden. De meeste beeldende kunst die we kennen behelst een weergave van wat we om ons heen zien of zagen. De verbeelding varieert van hedendaagse, culturele voorwerpen tot tijdloze, natuurlijke thema’s. Ook het begrip dat mogelijk is bij de kunstenaar - en dus ook bij de kijker - verschilt sterk. Zo mag Andy Warhol’s Campbell soepblik aantrekkelijk zijn voor een 21ste eeuwse westerse verzamelaar, het doet een Chinees helemaal niets. Maar een prachtig beeld van een solitaire, kale boom zal tot bijna ieders verbeelding spreken, want bomen tref je bijna overal en in elke eeuw aan.

Als je nadenkt over de voortgang van kunst vanuit het verleden naar de toekomst, kom je niet alleen voor de hand liggende verschillen tegen in gereedschap en materiaal, maar ook in de natuurlijke evolutie van menselijk inzicht en bewustzijn, die een respons zijn op de invloed in enige tijd. Voorbeeld hiervan is het schilderen van de mensfiguur: van de vroeg-Egyptische eendimensionale muurschilderingen, via de rijke meerdimensionale pracht in de Renaissance, tot abstractie in de moderne kunst. De menselijke vorm is in de grond niet veranderd, maar de manier waarop hij wordt verbeeld is dat wel degelijk. Dit komt omdat kunstenaars open zijn en zoeken naar actieve deelname in het creatieve proces in hun tijd. Ze reageren op de natuurlijke mogelijkheid tot een groeiend bewustzijn, een grotere intelligentie en de voortgang van de collectieve menselijke ervaring. Als we de kunst van de toekomst beschouwen vloeit hieruit voort dat een groei van bewustzijn zal voortduren die meer is dan variaties op een thema in het uitbeelden van de tastbare wereld, naast de abstracte wisselwerking van kleur en vorm die je vandaag ziet. Kunst kan nu beginnen te verkennen en vertalen wat zich in het domein van energie en essenties aandient.

Er zal iets verschijnen wat ‘unieke kunst’ genoemd kan worden. Dat zou bewuste deelname aan de ongeziene wereld betekenen in plaats van de al te bekende, zichtbare wereld. Dit houdt in het uitdrukken en afbeelden van wat nog niet gezien is, maar wel al bestaat in de sfeer van menselijke perceptie. Het proces en resultaat van die kunst zouden reiken tot in de meer verheven aspecten van menselijk leven en de energieën die ons omringen. Dit uiterst boeiende onderwerp heeft mijn grootste belangstelling in het onderzoek en toepassing binnen het Template Netwerk.

De tekeningen op pagina 2 van een heer en dame heten de “Internal Spirit and Soul Unseen Worlds Anatomy.” [Anatomie van de Ongeziene Werelden van de Inwendige Geest en Ziel – vert. Red.] In literatuur, in religie en filosofie bestaat een lang spoor van verwijzingen naar het feit dat de mens een ziel en geest heeft. Ze worden gezien als de veroorzakende en motiverende elementen die bij leven in het lichaam huizen en dit bezielen en die je op het moment van je dood verlaten. Bestudering en onderzoek van deze tekeningen in relatie tot die mysterieuze, fundamentele componenten van menselijk leven is veelomvattend en valt buiten het kader van dit artikel, maar ze zijn een poging accuraat de anatomie en het verspreidingsgebied van de menselijke geest en ziel in een vereenvoudigde grafische voorstelling weer te geven. Het is een stap in de kunst van de toekomst die probeert de vertaling van het ongeziene naar het zichtbare te verkennen.

Een grafische voorstelling van de fysieke anatomie en de essentiële systemen van het mannen- en vrouwenlichaam, zoals die te vinden zijn in biologieboeken, is slechts één niveau van erkenning van de mens en zijn gestel. Het is algemeen bekend dat er ongrijpbaarder delen en systemen zijn die bijdragen aan een complex proces van kennis, dat betrekking heeft op waarom mensen zijn zoals ze zijn en doen wat ze doen. Deze illustraties wagen zich dus aan het niet-fysieke, aan de ‘elektrische’ aspecten van fijnere energieconcentraten en onderlinge verbanden van wat binnen het menselijke systeem leven inblaast. De kijker voelt zich hopelijk aangetrokken tot het wonder ervan en de wens er meer over te ontdekken: wat is de geest? Kan ik hem voelen in het midden van de ruggengraat? Zijn er verwijzingen naar in de geschiedenis, zoals de Franse lelie op legeruniformen? Hoe zit het met de ziel door vijf kleuren voorgesteld? Houdt dat patroon verband met de vijf segmenten die vaak in bloemen en vruchten te zien zijn, b.v. als je een appel horizontaal doorsnijdt, waarna je een stervorm ziet? Kijk ook eens naar de gele stralenkrans die je vaak ziet om religieus ontwikkelde figuren zoals Boeddha of Heiligen.

Zo wordt de kijker uitgenodigd deel te nemen aan het proces dat ook de kunstenaar dreef. Iedereen kan geïnspireerd worden door dezelfde intelligentie die leidde tot het ontstaan van genoemde voorbeelden en die maakt dat mensen hun ontwerp en waarom het zo gemaakt is beter willen begrijpen. Dit is een groeiend bewustwordingsproces over menszijn, dat leidt tot waardering voor de ontdekkingsreis die het leven is.

Kunst leeft vanuit het verleden naar de toekomst en is de neerslag van de menselijke respons op de symfonie van het Leven zoals die een kunstenaar beweegt en voortdrijft, reikend naar inzichten die zich ophouden in nieuwe lagen van werkelijkheid. Kunst kan aanleiding zijn voor een continue reis vol openbaringen over ons bestaan en zijn verborgen mogelijkheden, waarvan zo essentieel is dat we ze ons bewust worden terwijl we onderweg zijn. Wat in de 12de eeuw ongezien was is nu alledaagse technologie. Kunst zal steeds weer helpen ontsluiten wat wacht in het ongeziene en een toekomstige ervaring voortbrengen die nu nog niet voorstelbaar is.

Als we zelfs in nog groter verband denken: zou God niet de kunstenaar kunnen zijn van alles wat gezien en ongezien is, met menselijke deelnemers die zijn aardse schilderslinnen kleuren met de vele niveaus van vertaling en afbeelding waarmee zij in contact kunnen komen, terwijl alles probeert zich te ontwikkelen?

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/15/nl/04.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl