Identiteit en ouder worden

Door Josina van Schaik

De levensreis is een magische gebeurtenis in opeenvolgende stadia. Elk stadium kent een specifieke persoonlijkheidsstructuur of hoedanigheid. Sommige ervan ontstaan automatisch en zijn afhankelijk van sekse, of van individuele, genetische kenmerken. Shakespeare portretteerde een aspect ervan in zijn ‘Zeven Levensfasen van de Mens’, dat een reis van kleuter tot bejaarde beschrijft. In elke fase wordt de groeimogelijkheid van de volgende voorbereid via poorten van omvorming, zoals puberteit, midlifecrisis of menopauze.

Pagina: 1 2 3 4 Volgende >

Dit suggereert dat deze fasen middelen en instrumenten zijn in de matrijs van het menselijk leven, zodat iedereen de schepper wordt van zijn zelfgekozen, zelfgemaakte en zelfgevoede persoonlijkheden die zich op kameleontische wijze ontwikkelen en veranderen als een caleidoscoop van mogelijkheden. Sommige hoedanigheden, zoals onze sekse, houden we van onze geboorte tot onze dood, andere groeien, weer andere raken in verval of verwelken. Terwijl we deze persoonlijkheids structuren vormen en ons karakter en charisma ontwikkelen om onze rollen in het leven te kunnen vervullen, creëren we opties door vaardigheden aan te leren waarmee we de ervaringen in ons leven de baas kunnen.

Daarbinnen is het zaak om fluïde en open te blijven en een leven bovenop de noodzakelijke dagelijkse routine te bouwen, een leven dat altijd is afgestemd op de toekomst, zoekend naar vernieuwing, naar wat er nog meer kan gebeuren. Dat ruimte laat voor verborgen, sluimerende en latente capaciteiten en verbindingen die in de kiem aanwezig zijn in de blauwdruk van elk mens, wachtend op bevrijding.

In het eerste deel van ons leven vormen we de nodige persoonlijkheden om een gezin te stichten, carrière te maken, sport te bedrijven, enzovoort. Maar wat gebeurt er als we ouder worden en niet langer lichamelijke jeugdigheid uitstralen? Waarmee identificeren ouderen zich?

Vaak beschouwen we verouderen als verval, bepaald geen aantrekkelijk vooruitzicht. Topaz sprak met ouderen uit diverse landen over identiteit en ouder worden. Hun respons geeft een heel ander en opgewekter beeld van ouder worden, zeker als je erin slaagt een leven van betekenis te creëren dat de eisen en beperkingen van de maatschappij en de economie overstijgt en je je op het pad begeeft van het vormen van structuren die natuurlijk zijn met betrekking tot het doel van het leven.

In de eb en vloed van het leven kan ouderdom worden beschouwd als het ebgetij, afgaand naar een andere staat van zijn. Als je op het strand het afgaand tij gadeslaat, lijkt het vanuit jouw standpunt alsof het water zich terugtrekt, maar dat water komt ergens anders weer aan. Ons lichaam mag dan verzwakken, het leven dat erin huist wordt steeds wijzer en het heeft de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. De reis van conceptie tot sterven is analoog aan de groei van een plant. Eerst ontkiemt het zaad, dan verschijnt de stengel en ten slotte wordt de bloem gevormd, die op haar beurt meer zaad produceert. Die bloem is als de eb van het leven, al het voorgaande staat in dienst van die tijd.

Men zegt dat de geest nooit oud wordt. De geestkracht en levenslust die Topaz tegenkwam in ouderen die zich op het pad van spirituele ontwikkeling begaven, is daar een prachtige bevestiging van. Het getuigt van het feit dat leven een kans is voor groei. Het is een geruststelling voor jongeren dat het leven bedoeld is van begin tot eind opwindend en verheffend te zijn, en biedt een kijkje achter de schermen hoe leven in volle wasdom kan zijn, als uiterlijkheden er niet meer toe doen. Het laat ook zien hoe verschillend dat voor iedereen is, geen twee mensen zijn hetzelfde; we zijn allemaal anders gemotiveerd en nemen onze eigen beslissingen. Daardoor vormt ieder leven een kristallen formatie die uniek en onvervangbaar is.

Op de volgende pagina's vindt u een paar gesprekken met ouderen uit verschillende Europese landen en Israël.

Pagina: 1 2 3 4 Volgende >

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. zaterdag, 10 december 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/14/nl/16.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl