Om identitet og det at blive ældre

Josina van Schaik, Holland

Livets rejse er en magisk begivenhed, der bevæger sig gennem forskellige stadier med hver sin identitet. Nogle af disse identiteter er forudbestemt og opstår automatisk, såsom individuelle og gruppebestemte arvemæssige træk og vort køn, og i form af livets syv stadier, der hver især forbereder en vækst ind i næste fase, idet vi går gennem ”omsmeltningsperioder” som pubertet, midalder og overgangsalder – næsten som chok-punkter.

Side: 1 2 3 Næste >

Alt dette synes at sige, at disse stadier er blevet givet os som den menneskelige skabelons instrumenter og værktøj, så vi kan skabe, forme og nære vore egne selvvalgte identiteter, der kan ændre og udvikle sig ud fra et kaleidoskop af muligheder. Nogle identiteter, som vort køn, er med os fra fødsel til død; andre er i stadig vækst, mens atter andre falmer eller går til grunde. I og med at vi former vores identiteter og bygger karakter til brug for vores roller her i livet, skaber vi også de valgmuligheder, der ruster os til nye livserfaringer.

Som en del af dette ligger der en udfordring i at holde sig bevægelig og åben til - oveni de daglige rutiner og krav - at bygge et liv, der altid ser fremad. Et liv, hvor vi til stadighed søger nyt og mere, der åbner op for skjulte evner og forbindelser, der venter på at blive sluppet fri. I den første del af vort liv opbygger vi vores identitet ud fra behovet for at stifte familie, få en karriere, dyrke sport osv. Men hvad sker der, når vi bliver ældre og ikke længere kan holde den ungdommelige krops fane højt? Hvad identifi cerer vi os som ældre sig med? Mange betragter alderdommen som en hensygnende og ikke særlig behagelig periode i livet; et stadium, man ikke ser frem til.

Topaz-interviews med ældre fra forskellige lande tegnede imidlertid et helt anderledes og langt mere opløftende billede af, hvad alderdommen også kan stå for. Hvis man magter at skabe et meningsfyldt liv og ikke ligger under for samfundets og de økonomiske kravs begrænsninger, har man mulighed for at bygge en identitet, der hænger naturligt sammen med livets formål. I livets fl od og ebbe kan alderdommen betragtes som ebbe-tiden, hvor man måske er på vej mod en nyt andetsteds. Når man står ved havets bred og iagttager tidevandets bevægelse ved ebbe, fjerner det sig fra ens synsfelt på grund af månens stærke tiltrækningskraft, men langt borte på oceanets modsatte bred skyller højvandet ind. Jo, kroppen forfalder ganske rigtigt, men det liv, der bor indeni, bliver ved at modnes og samle på visdom. Det siges, at ånd aldrig ældes, og den esprit og livsglæde, Topaz mødte blandt ældre mennesker på en åndelig udviklingsrejse, bekræfter dette på forunderlig vis.

Side: 1 2 3 Næste >

top of page
Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 12/10/22
from http://templatenetwork.org/topaz/14/dk/16.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk