Wereldnieuws

Een stabiel zonnestelsel

Kan het zo zijn dat ons zonnestelsel een speciale plaats is? De laatste tien jaar zijn er 160 planeten gedetecteerd die om zonnen buiten dit zonnestelsel cirkelen. De meeste daarvan beschrijven excentrische banen. Daardoor ondergaan ze extreme temperatuurverschillen omdat ze de centrale zon dicht naderen en zich dan weer daar heel ver vandaan bewegen. Dr. Rassio die deze systemen bestudeert, zegt: ‘In deze nieuw ontdekte systemen is er gedurende biljoenen jaren niets stabiel gebleven. Ons zonnestelsel is, naar het lijkt, tamelijk uitzonderlijk met zijn lange termijn stabiliteit.’

Licht bij aardbevingen

Door de eeuwen heen is er melding gemaakt van flitsen, een gloed, of vuurballen in de dagen voorafgaand aan en volgend op een aardbeving. Meestal zijn die als toevallig afgedaan. Nu worden ze wel serieus genomen en NASA bestudeert dat licht bij aardbevingen met behulp van satellieten. Algemeen bekend is dat dieren op een bepaalde ongeziene invloed reageren die aan een aardbeving vooraf gaat en ook op andere natuurlijke fenomenen. Deze lichten kunnen een aanwijzing zijn van wat zich afspeelt en wat de dieren waarnemen.

Kleureffecten

Er bestaan specifieke fysiologische reacties op kleur die uitputtend zijn onderzocht. Het is nu bekend dat blootstelling aan rood leidt tot verhoging van de bloeddruk, versnelling van de ademhaling en dat het autonome zenuwstelsel de overhand neemt. Blootstelling aan blauw resulteert in een tragere polsslag, koeler worden van het lichaam en een diepere ademhaling. Er is een bepaalde blauwtint bekend als ‘cardiaal blauw’ die de meest ontspannende kleur is die ons bekend is. Als iemand daarnaar kijkt, veroorzaakt het in de hersenen een secretie van elf neurotransmitters die een kalmerend effect hebben.

Een cyclus van 62 miljoen jaar

Aansluitend op hun nauwkeurige analyse van databanken van fossielen uit de laatste 542 miljoen jaar, hebben twee onderzoekers ontdekt dat de biodiversiteit en het aantal onderscheiden en specifieke diersoorten dat op elk moment leeft, stijgt en daalt in cycli van 62 miljoen jaar. Ze weten niet waarom zo’n cyclus bestaat maar hebben het zo grondig getest dat ze 99% vertrouwen stellen in de resultaten. Ze vonden ook bewijzen voor een andere cyclus van 140 jaar doch deze is minder uitgesproken.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. maandag, 15 augustus 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/13/nl/80.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl