Vrijheid van geest

Het innerlijke gevecht voor vrijheid begint bij het veranderen van je naam

Door Rolf Christofferson

Vrijheid wordt vaak afgemeten aan de mate van onderdrukking, waarbij de onderdrukte minder vrij is dan de onderdrukker. Een gemakkelijke en snelle definitie van vrijheid zou kunnen zijn het te zien als de afwezigheid van onderdrukking, in enige vorm of mate en op welke manier dan ook.

Door de eeuwen heen is het gevecht voor vrijheid er vooral een geweest van vechten tegen van buiten opgelegde onderdrukking, van het afschaffen van de slavernij en de dienstplicht tot politieke vrijheid, vrijheid van meningsuiting, nationale vrijheid, vrijheid van godsdienst, enzovoort.

Vanuit het standpunt van vrijheid bekeken is de wereldgeschiedenis een veldslag geweest van totale onderdrukking en van bijna geen vrijheid of beperkte vrijheid, tot bijna complete vrijheid, zoals we het tegenwoordig in het grootste deel van de westerse wereld beleven. Je hebt de vrijheid een mening te hebben en die te uiten. Je bent vrij te geloven in welke god dan ook, ongeacht je huidkleur, je bent vrij een atheïst te zijn. Je mag de politieke overtuigingen van rechts, links, het midden, of géén partij hebben en je hebt de vrijheid je eigen overtuiging te kiezen. De keuzevrijheid voor wat betreft zaken buiten onszelf is meervoudig, van je religieuze overtuiging tot je mobiele telefoon.

Dit artikel richt zich meer op persoonlijke vrijheid, en wel op het innerlijke gevecht voor vrijheid, waar de meeste mensen een uitgangspunt voor hun leven proberen te vinden. Dit gebeurt als je zelf zowel onderdrukte als onderdrukker bent en de twee processen zich binnen één en dezelfde persoon afspelen.

De menselijke geest heeft enorme mogelijkheden. We kunnen ons makkelijk een leven voorstellen zonder de grenzen en remmingen die ons beperken, zoals het gevoel niet goed genoeg en niet grappig, intelligent, moedig en aantrekkelijk genoeg te zijn. Het is gemakkelijk in onze gedachten grote kastelen en monumenten te bouwen. We kunnen bergen beklimmen en wonderen verrichten met de kracht van het denken. We kunnen de perfecte heer of dame zijn, oneindig goedgeefs, zorgzaam en geduldig. In onze geest kunnen we de wereld bereizen en vreemde landen en volkeren bezoeken. Je hoeft maar aan de grootse piramiden in Egypte te denken, en je bent er in een flits. Je kunt op een heldere avond omhoog naar de constellatie Orion staren en je voorstellen dat je erheen gaat. We bepalen in feite onze eigen grenzen als we iets scheppen in onze geest.

Met onze geest kunnen we het beste van het verleden het heden binnenvoeren. We kunnen de grote mensen bestuderen die de wereldgeschiedenis ten goede hebben beïnvloed en ons laten inspireren door de menselijk hoogstaande kwaliteiten die ze hebben nagelaten; Churchill’s vastberadenheid en standvastigheid, Moeder Theresa’s toewijding en zonder terughoudendheid gegeven liefde, Gandhi’s vastbeslotenheid en geduld, Lincoln’s bewogenheid en Jeanne d’Arc’s geloof en openheid. Het is mogelijk connectie te maken met wat zij hebben bereikt, met het waarom van hun handelen, met wat zij voelden, met hun twijfels, moeilijke keuzes en grotere visies. We kunnen begrijpen en leren en ontroerd zijn, omdat we het in onszelf kunnen voelen. We kunnen bepaalde gevoelens herkennen en ons ermee vereenzelvigen, omdat ze in de eerste plaats menselijk zijn, niet persoonlijk. Het waren mensen als andere. Ze hadden zoals iedereen een lichaam en geest. Ze hadden vrijheid als iedereen. Met geestkracht kunnen we voeling krijgen met een andere, mogelijk diepere waarheid dan de voor de hand liggende die in de geschiedenisboeken wordt beschreven.

Wij hebben de vrijheid vooruit te denken, nieuw te denken, en te worden geleid door het ‘nu’. Maar het uitgangspunt moet de tegenwoordige tijd zijn, waarin we zelf leven, anders wordt iedere poging de geschiedenis het heden in te voeren, slechts een verbinding met wat al geweest is. Dit speelt een rol als je je verleden ontmoet en wordt geconfronteerd met wie je placht te zijn. In een oogwenk worden de gevoelens, denkwijzen en psychologisch stereotype gedachten van het verleden geactiveerd en je hebt, anders gezegd, een verbinding gelegd. Als je dan niet stevig in het heden verankerd bent en in je huidige leeftijd met de gevoelens en inzichten van vandaag, wordt de verbinding met het verleden sterker dan de verbinding met het nu en verdwijnt de mogelijkheid tot vernieuwing. Hier wordt de onderdrukker de onderdrukte: jijzelf.

Iets denken is het scheppen!

Niets van de toekomst ligt vast, maar wel alles an het verleden, goed of kwaad. Hoe moet Columbus zich hebben gevoeld in 1492, toen hij door ondoorkliefde wateren voer, richting het eind van de wereld? Op zoek naar de westelijke zeeroutes naar India ontdekte hij Amerika, maar noemde de oorspronkelijke bewoners ervan indianen, zich in India wanend. Tot op heden worden ze Indianen genoemd en de eilanden die hij ontdekte West-Indië. Evenzo kun je je afvragen of alles wat jij in je leven ontdekt hebt de waarheid is. Stemmen de gevolgtrekkingen die je ooit hebt gemaakt nog overeen met wie je nu bent? Misschien kwam iemand er achter dat hij of zij niet muzikaal was als kind, omdat ze niet stemde met de rest van de kinderen in het schoolorkest, en er daarom werd uitgezet. Een voortdurende herinnering van jezelf aan zo’n ervaring kan iemand ertoe doen besluiten nooit meer een instrument aan te raken. De waarheid zou kunnen zijn dat hij of zij de enige was die juist speelde, of misschien op eigen wijze het instrument aan het ontdekken was.

De geschiedenis getuigt ervan dat geestkracht de sterkste kracht is die er bestaat. Als Columbus er niet heilig van overtuigd was geweest dat er ‘nieuw land naar het westen’ moest zijn en als hij zijn tijdgenoten niet onophoudelijk had proberen te overtuigen van zijn geloof en van het nut in zijn ideeën te investeren, zeer ongewoon voor die tijd, dan had misschien iemand anders Amerika ontdekt, mogelijk veel later. De wereldgeschiedenis zou een andere wending hebben genomen, met andere conflicten, een ander lot en andere waarheden, en de Indianen zouden waarschijnlijk anders heten.

De kracht van een nieuwe naam

Als de bronnen van onze geest dienstbaar zijn aan het verleden en druk doende dat wat eens was te ordenen en koesteren, rijst de vraag hoeveel ruimte we hebben om ‘nieuw land’ te ontdekken. Het is in onze geest dat we onszelf bevestigen wie we zijn, gebaseerd op wat we wel of niet gedaan hebben, wat er gebeurd is en wat niet.

Stel je voor dat je naar jezelf begon te kijken als naar de persoon die je wilt worden, in plaats van die je bent, verbonden met wie je ooit was. Dan zou het logisch zijn jezelf, namelijk de persoon die je wilt worden, als eerste een nieuwe naam te geven. Bij voorbeeld een naam die een kwaliteit weerspiegelt die je wilt vertegenwoordigen in je leven, zeg vrijheid, omdat je meer persoonlijke vrijheid in je leven nastreeft. Om op dit spoor verder te gaan zou het ook zinvol zijn te onderzoeken wat persoonlijke en innerlijke vrijheid werkelijk is en waarom je die zou trachten te bereiken. Je kunt kijken wie er in de geschiedenis als groot pionier van vrijheid uitblinkt. Mogelijkerwijs is Columbus één der groten. Hij was het die de Nieuwe Wereld ontdekte, die al gauw ‘Het Land van Vrijheid en Onbegrensde Mogelijkheden’ werd genoemd. Je kunt je ook afvragen wie van je tijdgenoten en kennissen over de persoonlijke vrijheid beschikt die jij wilt ontwikkelen. Door de mens die je wilt worden de naam ‘Vrijheid’ te geven, geef je al je onderzoek erover vruchtbare grond om je leven te beïnvloeden in de gekozen richting.

De naam aannemen van wat je wilt ontwikkelen en onder die paraplu werken, vormt ook een verklaring aan de toekomst die zegt waar je te vinden bent. Zo wordt een verbinding gemaakt met wat nog niet gebeurd is, opdat de toekomst je kan vinden in het heden. Je hebt daarmee de mogelijkheid voor de toekomst gecreëerd de persoon die je nu bent te vernieuwen tot de toekomstige die je wilt worden.

Het innerlijk potentieel van de mens

Het tijdperk van de grote ontdekkers ligt ver achter ons. Alle continenten, landen, eilanden en stammen zijn nu bij ons bekend. Het ontdekken van dit tijdperk lijkt een andere dimensie te hebben! Die van het innerlijk potentieel van de mens. De volle waarde van het werelddeel dat menselijke geest heet dienen we nog te ontdekken. Hetzelfde geldt voor vrijheid, innerlijke en persoonlijke vrijheid, de vrijheid van geest.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. donderdag, 6 oktober 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/13/nl/08.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl