Kolofon

Topaz magasinet er opstået fra Template-netværkets samarbejde i Danmark, England, Holland og Tyskland. Topaz magasinet bliver udgivet 3 gange om året på dansk, engelsk, hollandsk og tysk.

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk

Template-netværket er banebrydende for opdagelsen og forståelsen af nye skabeloner inden for forskellige menneskelige forhold, såsom uddannelse, kunst, miljø, velvære, farvelære, videnskab og religion. Netværket består af mennesker med forskellige baggrunde, nationaliteter og trosretninger og er åbent for alle over 18 år. Den individuelle rejse mod personlig vækst og udvikling er et centralt tema, hvilket omfatter frigørelsen af hver persons unikke talenter og kvaliteter inden for hans eller hendes væremåde og tilgang til livet, som beskrevet i Topaz.

Redaktørerne er: Danmark – Rolf Christoffersen og Yvonne Briand Christensen. Tyskland – Roland og Anne Bøhringer. England – Sarah Robins. Holland – Sander Funneman og I. Veenland.
Layout og design: Anne Boehringer og Ivo Söltner (Tys.)
Oversættelse: Karen Høj Hansen, Benjamin Goldenberg
Layout, Danmark: John Christensen
Administration, Danmark: Lars Bjerregård
Foto, grafik og andre bidrag: Medlemmer af Template-netværket i Danmark, England, Holland og Tyskland.

Alle rettigheder til Topaz magasinet tilhører Template Stiftelsen, København. Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i bladet. Artikler og billeder i Topaz magasinet må ikke anvendes af andre, medmindre der er truffet en skriftlig aftale med redaktionen.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 06/30/22
from http://templatenetwork.org/topaz/13/dk/colofon.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk