Nyt fra Videnskaben

~ videnskabens nye opdagelser

Hobitten

Sidste år blev der fundet nogle små hominid-skeletter i Indonesien. De fik kælenavnet “Hobitterne”, fordi de var omkring en meter høje. De forskellige skeletter er dateret til mellem 95.000 og 12.000 år. Opdagelsen har gjort, at mange teorier om menneskets evolution nu tages op til revision. For eksempel mente man, at homo sapiens var den eneste hominid på kloden inden for de sidste 27.000 år, men dette er altså ikke tilfældet. Nogle forskere afviste fundet som værende mennesker med en væksthæmmende lidelse, men en undersøgelse af kraniet understøtter teorien om, at det er en helt ny menneskeart.

62 millioner års cyklus

Efter en detaljeret analyse af fossilfund op til 542 millioner år gamle har to forskere opdaget, at biodiversitet: variationen i den levende natur på et givet tidspunkt, stiger og falder i cyklusser på 62 millioner år. De ved ikke, hvorfor der er en sådan cyklus, men har undersøgt sagen så nøje, at de er 99% sikre på deres resultater. De har også fundet tegn på en 140 millioner års cyklus, men her er resultatet ikke nær så entydigt.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 05/20/22
from http://templatenetwork.org/topaz/13/dk/90.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk