Velvære & fitness

~ Små indslag, nye udviklinger og praktiske tips

Den måde, hvorpå vi opfatter os selv, påvirker vores fitness

To grupper 70-årige iagttog på en skærm ord, der beskriver selvopfattelsen. Den ene gruppe så kun negative ord, som normalt forbindes med alderdom, som: senil, afhængig, sløj. Den anden gruppe så kun positive ord, som: klog, moden, kultiveret.

Ved forsøgets begyndelse scorede begge grupper ens ved en fitness-test. Bagefter var der ingen ændring hos den gruppe, der kun så de negative ord, men en dramatisk forbedret fitness hos den gruppe, der kun så positive ord. Effekten svarede til 12 timers styrketræning.

Becca Levy har igangsat disse undersøgelser og har påvist, at den måde, ældre opfatter sig selv på, kan påvirke deres hukommelse, deres selvtillid og selv deres livsvilje.

Disse studier var især møntet på ældre mennesker, men kan videreføres til alle aldersklasser, i og med at de viser, hvordan vor selvopfattelse påvirker vores fitness og vort helbred og velbefindende.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 05/20/22
from http://templatenetwork.org/topaz/13/dk/70.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk