Wereldnieuws

Opwarming van de planeet

Dat de planeet warmer wordt is langzamerhand wel een algemeen geaccepteerd feit geworden. Daarnaast komen er steeds meer indicaties dat opwarming van de planeet in het verleden ten grondslag lag aan een massale uitsterving van planetair leven. Meer dan 90% van alle levende soorten ging 250 miljoen jaar geleden te gronde.

Uit diverse studies komen aanwijzingen naar voren dat deze massale uitsterving volgde op een temperatuurstijging die veroorzaakt werd door het vrijkomen van gassen bij vulkanische uitbarstingen. Het effect van het opwarmen van de planeet werd waarschijnlijk nog extra versterkt door het vrijkomen van methaangas dat op de bodem van de oceanen in bevroren toestand ligt opgeslagen en bij opwarming vrijkomt. ‘Deze studies lichten een tipje op van de sluier die nu nog verborgen houdt wat ons te wachten staat als het klimaat over een langere periode opwarmt’, zegt dr. Ward, een hoofdonderzoeker van een van de studies.

Een sterrenwind

Elk jaar, vlak voor Kerstmis, gaat de aarde door een interstellaire wind.

De ruimte tussen de sterren is geen leegte, zij is gevuld met reusachtige gas- en stofwolken. Een van deze omvangrijke wolken, de Plaatselijke Interstellaire Wolk, is niet ver van ons zonnestelsel verwijderd. Het magnetisch veld van de zon weet de invloed van de wolk grotendeels te weren, maar toch slaagt iets van die invloed erin de afweer te doorbreken en waait als een koel briesje door het zonnestelsel.

Zoals bekend doorloopt de zon in een jaar tijd de verschillende constellaties, waarvan de grootste tezamen de tekens van de dierenriem vormen. Vroeg in december doorloopt de zon het sterrenbeeld Ophiuchus, de Slangendrager; dit is de richting van waaruit deze heliumrijke interstellaire wind waait.

Door het zwaartekrachtveld van de zon wordt het materiaal dat deze wind met zich meevoert, gebundeld in een kegelvorm en begin december doorkruist onze planeet deze kegel. Als de zon zijn reis voortzet wordt de kegel verstrooid en vormt weer een zachte bries.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. donderdag, 6 oktober 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/12/nl/80.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl