Hoe iemand poogde zijn loonsverhoging weg te geven aan iemand anders

oftewel: wat hebben een paar honderd euro’s te maken met persoonlijke eer?

M.H. Koop, Duitsland

‘Nou èn, wat heeft dát nou te maken met persoonlijk eergevoel?’ zou iemand cynisch kunnen vragen. Waarschijnlijk niet veel, als je het op zo’n manier vraagt. Als puntje bij paaltje komt moet ieder zelf beslissen wat voor hem of haar de betekenis is van ‘persoonlijke eer’. De volgende gebeurtenis werd door vrienden van de schrijver gekwalificeerd als een kwestie van persoonlijke eer en zij spoorden hem aan het op papier te zetten.

We leven in een wereld waarin geld een allesoverheersende drijfveer is en de noodzaak onze boterham te verdienen veel tijd en energie opslokt. Hoe prijzenswaardig als iemand erin slaagt waardering op te brengen voor zijn persoonlijke tijd, een onzer waardevolste bezittingen. We zien hoe steeds meer mensen tegen de verdrukking in (en in Europa komen we er nog genadig vanaf) pogen in zichzelf een innerlijk heiligdom te bewaren; hoe ze proberen tijd te reserveren om te besteden aan echt belangrijke zaken als welzijn, bewustwording, vrije keuze, tevredenheid, harmonieuze relaties met anderen, het vermogen behouden ontzag te voelen, zich te verbazen en verbonden te blijven met datgene wat ons en alle dingen rondom ons leven en aanschijn heeft gegeven. Pfff... een lange aanhef, en wat heeft dit nou met de titel te maken?

Wel, in die wereld waar geld vaak de maatstaf aller dingen is, belandde op een dag op ‘s schrijvers bureau een mededeling van loonsverhoging. Niet een buitengewone, zo’n € 100 per maand bruto, maar toch! Tezelfdertijd speelde de ontvanger van deze bonus met de gedachte een andere baan te gaan zoeken. Voordat hij enige stap in die richting had ondernomen besloot hij om diverse redenen de bonus te geven aan een collega die hem na aan het hart lag. Eén reden was dat deze langdurig door de firma was ondergewaardeerd en onderbetaald, een andere dat de man kort daarvoor vader was geworden en wat meer geld ongetwijfeld goed kon gebruiken. De beslissing werd zonder veel omslag medegedeeld aan de bedrijfsmanager. Of de nieuwe baan nu door zou gaan of niet speelde hierbij geen rol.

Aanvankelijk reageerde de bedrijfsleiding bevreemd en wat geïrriteerd; maar na enkele weken besloot de directie om de loonsverhoging aan beide werknemers uit te keren. Wat een uitstekende, wijze beslissing, als die voortkomt uit menselijkheid en niet uit de behoefte om te bevoogden!

Voor mij is het nu een zaak van persoonlijke eer om zowel tegenover mijn collega als tegenover de bedrijfsleiding de zaak te nemen voor wat hij is, achter me te laten en iedere overdreven dankbetuiging te laten passeren zodat er in de omgang met mijn collega geen verborgen of onfortuinlijke issue kan opduiken. En daarnaast mezelf de vraag te stellen of ik eender zou hebben gereageerd als ik niet van plan was geweest van baan te veranderen. Wellicht ligt voor de firma de eer erin niet alleen met de mond te belijden maar ook te handelen en dat is inmiddels gebeurd… en niet van standpunt te veranderen nu ik mijn ontslagaanvraag heb ingediend.

Ik ben mij ervan bewust dat dit soort gedrag vandaag de dag nogal ongebruikelijk is, wat niet betekent:‘onbruikbaar’. Want wat ‘eerbaar’ is, áls het er is, wordt op een ‘rekening’ gezet. Die ‘rekening’ is op naam en tegelijkertijd toegankelijk voor ieder die op dezelfde golflengte zit. Aan het eind van ons aards bestaan legt deze rekening heel wat meer gewicht in de schaal dan onze bankrekening!

Voor wat meer eer en rechtvaardigheid in de wereld.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. donderdag, 6 oktober 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/12/nl/18.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl