Wat zie je als de grootste uitdaging voor de mensheid in de komende 10 jaar?

Deze vraag stelden we in Topaz 11 en we zijn blij antwoorden van lezers hierbij te publiceren. Het is één van die vragen die zich niet gemakkelijk leent voor kant-en-klare antwoorden en we nodigen u uit ook zelf antwoorden en verdere vragen te ontdekken.

Willi Hammerschmidt, Duitsland

Eeuwenlang staken mensen in ons deel van de wereld hun meeste tijd in simpel de middelen bijeen sprokkelen om te overleven. Hierin is verandering gekomen. We leven in een tijd waarin gemakkelijk ieder van het nodige te voorzien is; met onze geavanceerde techniek is het overbodig geworden constant energie te stoppen in je hoofd boven water houden.

We kunnen nu een begin maken met menswaardige arbeid, werk dat alleen mensen kunnen verzetten zoals het scheppen van kunst, muziek en theater, filosofie, religie en zoveel meer om erachter te komen wat er gevraagd wordt van ons zo speciale mensen op deze aardbol. Dat vereist een verschuiving van waarden, die het leven, de schepping en God voorop plaatsen in plaats van geld, winst en macht. Die totale verschuiving van waarden vormt de grootste uitdaging.

Annie Bell, 42, het Verenigd Koninkrijk

Vele mensen over de hele wereld hebben een innerlijk weten dat de mensheid ergens een afslag gemist heeft en proberen er ook iets aan te doen. Er zijn mensen die werken aan een duurzaam landbouwsysteem dat in voedsel voorziet maar ook rekening houdt met het belang van dieren en planten; anderen ontwikkelen nieuwe onderwijs‑systemen, waarmee kinderen voor zichzelf leren denken; anderen proberen de milieuschade te beperken en wereldwijd lijden en armoede op te heffen; weer anderen bereiden de weg voor van een holistische benadering van medische zorg of onderzoeken een manier van leven die meer spiritueel gericht is.

Wereldwijd zijn er duizenden grote en kleine, gemeenschappelijke of individuele projecten aan de gang, geleid door mensen die een verandering ten goede nastreven. Eén van de grootste uitdagingen is m.i. het bijeenbrengen van al die inspanningen onder één noemer en wel één die een verschil kan maken. Ik geloof stellig dat ze alle aan dezelfde bron ontspringen van liefdevolle zorg, onversaagd zoeken naar oplossingen en een onstuitbaar spiritueel verlangen. De vorm die zij kunnen aannemen is alleen zo divers en de taal en het referentiesysteem waaruit ze voortkomen zo verschillend als de projecten zelf.

Samengebundeld kunnen ze een lichtend baken van hoop worden, maar elk op zich zijn het lichtjes als speldenprikjes op een anders steeds donker wordende planeet.

Georg Böhringer, 79, Duitsland

Het tijdperk van de Waterman zal een tijd van het spirituele worden. Deze wisseling van tijdperk zal gepaard gegaan met allerlei rampen van onbekende omvang, die de materiële wereld en het denken daarover in toenemende mate zal schokken. In slechts een paar decennia hebben we een wereldwijd communicatienetwerk opgebouwd en bijna onmiddellijk kan er verbinding worden gemaakt met zelfs de meest ver verwijderde plekken. Daar staat tegenover dat er nog steeds grenzen bestaan tussen naties en rassen, zowel politiek als economisch.

De uitdaging is elke mogelijke gelegenheid aan te grijpen voor het neutraliseren van die enorme verschillen op zo’n manier dat iedere natie een goede kans maakt tot bloei te komen, op eigen kracht en zo nodig met andermans hulp. Zo’n unie van naties kan alleen geboren worden als economische belangen niet voorop staan en als donerende naties geen zelfzuchtige bedoelingen hebben.

De hamvraag is nog altijd welke urgente en belangwekkende visie de mensheid kan motiveren tot een harmonie die leidt tot ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap.’

Susanne Friis Jørgensen, 46, Denemarken

Het overwinnen van stress lijkt me één der grootste uitdagingen. Nieuwe universele invloeden arriveren in deze tijd op aarde om de evolutie van de mensheid en de planeet in de toekomst veilig te stellen en als we niet kunnen omgaan met deze invloeden zullen ze op vele niveaus stress teweegbrengen.

Onze voortijlende moderne cultuur laat ons ternauwernood ruimte voor belangstelling voor nieuwe verschijnselen, laat staan voor existentiële vragen als de reden waarom de mens op aarde is. Met het gevolg dat die nieuwe invloeden ons niet van de nodige energie en van hun helende werking kunnen voorzien als voorbereiding op de volgende evolutionaire stap in het universum. Daarmee steken velerlei soorten stress de kop op in het menselijk systeem, die we m.i. alleen kunnen opheffen door een beproefde, wijze manier van persoonlijk ontwikkelen en oprecht zoeken naar antwoorden op de grote levensvragen.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. donderdag, 6 oktober 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/12/nl/17.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl