Persoonlijke eer en persoonlijke diversiteit

Sarah Robins, Engeland

Nu de donkere, koude winterdagen plaats beginnen te maken voor de vernieuwende groei en vitaliteit van de lente, lijken er tal van nieuwe mogelijkheden in de lucht te hangen. Onze stap wordt lichter en we ruiken nieuwe kansen.

Lente en herfst zijn bij uitstek jaargetijden voor een frisse start en nieuwe initiatieven. We gaan meedoen aan een sportclub, fitnessen, knappen het huis op, beginnen aan een cursus, houden grote schoonmaak of ontdekken een totaal nieuwe hobby. Met het één hebben we succes, iets anders waait misschien weer over. Rond de jaarwisseling maken we vaak goede voornemens, elk jaar opnieuw en hoeveel ervan staan na een poosje nog overeind, zijn inmiddels vervaagd of helemaal vergeten? Wat is je houvast als je met iets nieuws begint, waarom ben je er aan begonnen en wat heeft dat alles met eer te maken?

Laten we beginnen met de constatering dat ‘we’ niet één ding zijn, maar bestaan uit vele onderdelen in één lichaam. Dat zijn de ‘innerlijke levens’: onze emoties en gevoelsleven, ons mentale leven, het leven van het hart en dat van de handen, ons geestesleven, het leven van onze ogen, ons hersenleven, ons zielenleven, het lichaam als geheel en onze vermogens. Deze zijn ons bij onze geboorte ter beschikking gesteld, elk met eigen vaardigheden, opmerkingsvermogen en mogelijkheden.

Daarnaast hebben we ‘levens’ die zich door oefening ontwikkelen. We leren bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen, sport beoefenen, anderen helpen, hout bewerken, ons bekommeren om onze persoonlijke en spirituele groei. Dat mogen we zelf beslissen, de keuze is aan ons.

Oké, we hebben dus leven gekregen en de keuze om daar dan iets mee te doen, als een soort ‘tweede verdieping’ op het leven dat we gekregen hebben. Toch zijn al die ‘levens’, of ze nu gegeven zijn of gedurende je leven erbij verworven, nog iets anders dan wat je ‘jezelf’ kunt noemen. Je kunt het vergelijken met een fabriek, waarin alle genoemde levens de machines zijn, de lopende banden, degene die de hendels overhaalt, de koffiejuffrouw, de expeditiemedewerker, de heftruckchauffeur. De ‘jezelf’ is meer te vergelijken met de algemeen directeur die alle zaken overziet, die ervoor zorgt dat het hele proces zonder hobbels en volgens plan verloopt. Als de voorzitter van de raad van bestuur en als opperbevelhebber.

En daar, op het niveau van de algemeen directeur met de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid, daar bevindt zich de mogelijkheid om eer te vestigen en hoog te houden. Degene die dit kan bewerkstelligen, die kan redeneren, die het zoeken naar nieuwe kennis kan stimuleren, die met gezag kan zeggen ‘deze kant op en niet die’, dát is de ‘jezelf’ van jezelf.

Al deze ‘levens’ hebben hun behoeften, hun wensen, hun eisen. We hadden het al over goede voornemens in het begin van het jaar of wanneer we dan ook maar besluiten iets nieuws te ondernemen, het komt allemaal voort uit de wens bij te dragen aan de ontwikkeling van deze levens. Als we bijvoorbeeld kijken naar het meedoen met een fitnessgroep, waarom doe je dat eigenlijk? Welnu, de ‘jezelf’ van jou, de algemeen directeur, zou kunnen beredeneren: “als ik sport, voelt mijn lichaam zich na afloop fitter, waardoor ík me beter voel en meer gedaan krijg. Ik wil iets doen voor mijn lichaam dat de hele dag maar op een stoel voor een computerscherm moet zitten. Ik huldig het principe dat ik voor alles het beste wil dat mogelijk is, dus ook voor mijn fysieke gezondheid.” En daar ga je dan weer, op naar de sportschool en elke keer dat je gaat, bewijs je een eervolle dienst aan de overwegingen om het te doen en aan je motief om beter te willen functioneren.

Iemand anders heeft altijd al willen leren schilderen, en beleeft ontzettend veel plezier aan de schildercursus waarin ze oefent en leert. Dan besluit ze om voor de dertigste verjaardag van een vriendin iets te maken als blijk van waardering. Daarom maakt ze een schilderij waar ze uren en uren aan werkt om het speciale gevoel dat ze voor deze vriendin heeft, over te brengen. Dat schilderij hangt nu op een ereplaats in de kamer van de vriendin. Daarin ligt eer besloten ten opzichte van de waarde die de ontvanger eraan toekent en het belang dat ook zij hecht aan die vriendschap.

Mensen zijn enorm verschillend van elkaar in hoe ze leven, wat ze doen en hoe ze zich uitdrukken. Het is de taak van de algemeen directeur van jouw ‘organisatie’ om die redenen uit te denken, waarin jouw waarden en constantheden, je doelen en de principes worden gehonoreerd. Deze opperbevelhebber kan je helpen vast te houden aan een eenmaal genomen besluit. Eer is weliswaar niet hetzelfde als de discipline of wilskracht die een verpleger of architect tot diep in de nacht tot studeren aanzet, of die, als je moe bent maakt dat je toch naar de sportclub gaat of ervoor zorgt dat het penseel in de hand komt, ook als de schilder niet veel zin heeft, maar het versterkt wel je eergevoel als jij je aan je voornemen houdt. Het geeft het gevoel dat het klopt en dat helpt je dan weer verder om het nodige doorzettingsvermogen te vinden.

Ongeveer tien jaar geleden werd mijn buurman ontslagen door het computerbedrijf waar hij werkte en in plaats van een zelfde soort baan te zoeken, besloot hij van zijn hobby - houtdraaien - zijn werk te maken. Nu besteedt hij zijn tijd aan het maken van prachtige houten schalen, vazen en kistjes, waarvoor hij jaarmarkten en bazaars afreist. Achteraf is hij dolgelukkig dat hij ontslagen werd en hij voelt zich nu veel beter. Hij verdient minder, maar z’n leven is waardevoller geworden. Met aanstekelijk enthousiasme praat hij over hout, over het verschil in structuur, hoe anders de lichtval is als je vanuit verschillende hoeken kijkt, hoe je hout kunt bewerken om de verborgen schoonheid ervan naar buiten te brengen. “Er is zoveel lelijks en van slechte kwaliteit gemaakt,” zegt hij “dat ik weer wat moois in de wereld terug wil brengen. Daarom steek ik bewust veel geduld en aandacht in alles wat ik maak.” En dat blijkt ook uit zijn werkstukken, die hebben een speciale glans. Het is duidelijk te zien dat hij nadenkt over wat hij doet en waarom. En op die manier bewijst alles wat je ‘in ere’ houdt en wat voortkomt uit je weloverwogen waarden een eervolle wederdienst aan vele andere dingen, aan de vele levens die deel van jou zelf uitmaken en aan God. Het geeft je een gevoel van welzijn en heelheid, het maakt dat je je schoon voelt.

Elke mens zal eer in een unieke stijl tot uitdrukking brengen, afhankelijk van zijn eigen redeneren en evaluatie over wat juist en waar is. Bestaan er ook onaanvechtbare maatstaven om dat te meten? Daar beginnen spirituele en morele dimensies mee te spelen, want door te zoeken naar de redenen van ons bestaan en door waarden en innerlijke kwaliteiten te ontwikkelen, bouwen we fundamenten die het vertrekpunt vormen van eer. Om deze in overeenstemming te laten zijn met ons eigen spirituele leven, moeten ze heel dicht in de buurt liggen van hoe de aarde en het universum zelf functioneren. Het ontdekken en begrijpen van deze principes om die vervolgens in praktijk te brengen in ons eigen leven en in het samenwerken met anderen, is eervol ten opzichte van ons eigen bestaan. Als we dit goed doordenken en ernaar handelen zal eer een natuurlijke respons worden die zich verdiept en versterkt in alles wat we doen.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.

Deze pagina is geprint d.d. donderdag, 6 oktober 2022
van http://templatenetwork.org/topaz/12/nl/04.html

Uw aanmeldingen, brieven, vragen en adreswijzigingen kunt u sturen naar:

Template Stichting
T.a.v. Topaz
Industrieweg 30
2382 NW  Zoeterwoude (Rijndijk)
 
Telefoon: 071 - 362 7144
E-mail: topaz@template.nl
Website: www.template.nl