Velvære

~ Små indslag, nye udviklinger og praktiske tips

Blomster og planters betydning for vores velvære

En forskergruppe fra Texas A&M University brugte 8 måneder på at måle kvaliteten i udførelsen af opgaver stillet til folk i forskellige kontormiljøer, hvor der i et miljø var opsat fris­ke blomster og planter og i et andet abstrakte skulpturer, mens det tredje var helt uden udsmykning.

De konstaterede, at både idérigdommen, den kreative udførelse og evnen til problemløsning steg betydeligt i det miljø, der rummede planter og blomster. En tilsvarende undersøgelse fandt sted på Landbohøjskolen i Norge, her dog med større fokus på det sundhedsmæssige. Man iagttog en markant forbedring, når planter blev introduceret, idet negative symptomer i løbet af 3 måneder formindskedes med 25 %.

En svensk undersøgelse af stress viste, at mennesker med udsigt til beplantede områder led mindre af stress end folk med udsigt til gader eller parkeringspladser. Der er stigende opmærksomhed omkring værdien af planter, blomster og andre af naturens frembringelser for folks sindstilstand og følelsesliv og for oplevelsen af velvære.

Planter som luftrensere

I forskning indledt af NASA har man konstateret, at potteplanter nedbryder mange forskellige kemiske stoffer i luften. For eksempel møder man formaldehyd i de fleste hjem; det findes i krydsfiner og spånplader, som bruges i de fleste moderne møbler, samt i tæppeunderlag og affaldssække. Forsøg har afsløret, at op til 90% af disse forurenende stoffer kan optages af bestemte planter for derefter at overføres til jorden, hvor mikrober kan bearbejde dem.

Både filodendron, bostonbregne, engelsk vedbend, væddeløber, fredslilje og andre planter kan fjerne høje koncentrationer af kemikalier. På samme måde som det er en fordel at have et udvalg af disse planter i sit hjem, kan det for eksempel også være en god idé at anbringe alle disse planter i et nymalet rum, hvor de kan hjælpe med til at opsuge de kemiske stoffer, som afgives.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 12/10/22
from http://templatenetwork.org/topaz/12/dk/70.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk