Historien om en mand, der ønskede at give sin lønstigning til en anden

eller hvad har et par hundrede Euro at gøre med personlig ære?

M.H. Koop, Tyskland

Nå, hvad har så det med ære at gøre? kunne man kynisk spørge. Næppe meget, når der spørges på den måde. Til syvende og sidst må enhver mand eller kvinde selv afgøre, hvad de forstår ved personlig ære! Følgende anekdote er blevet opfattet som et eksempel på personlig ære af nogle af forfatterens venner, som også opfordrede ham til at nedskrive den.

Vi lever i en tid, hvor det ikke blot er sådan, at penge styrer verden, men hvor arbejdet med at tjene til livets opretholdelse let sluger størstedelen af vor tid og energi. Godt klaret, hvis det er lykkedes for nogen virkelig at sætte pris på sin egen-tid, en af de største gaver, vi har som mennesker! Trods alle former for modgang (og vi europæere har det godt rent forholdsmæssigt) prøver flere og flere mennesker at opretholde en slags indre frirum, hvor de kan give og få plads til nogle af de ting, der har virkelig værdi, som velvære, bevidsthed, frit valg, tilfredshed, harmoniske relationer til andre, undren og ærbødighed... og til at fastholde en forbindelse til det, der gav liv til os mennesker og til alt andet...

Pyha – det var en lang indledning, og hvilken forbindelse er der så til titlen?

Åh jo, i denne verden, hvor alt som nævnt måles i penge, landede en lønstigning en dag på forfatterens bord. Ikke noget stort, måske 100€ om måneden før skat – men alligevel! På nogenlunde samme tid var modtageren begyndt at overveje at skifte job. Før han underskrev en ny kontrakt, og af forskellige andre årsager, besluttede han at give sin bonus til en nær kollega. En af grundene hertil var firmaets kroniske undervurdering og underbetaling af nævnte person. En anden grund var, at kollegaen netop var blevet far og i høj grad kunne bruge en ekstra skilling. Uden flere omsvøb blev beslutningen meddelt til firmaets direktør. Om det nye job ville vise sig eller ej, var i denne sammenhæng uden betydning.

En indledende irritation hos ledelsen, parret med manglende forståelse, afløstes efter et par uger af en bestyrelses­beslutning om, at begge ansatte skulle have en lønstigning på det pågældende beløb! Hvilken klog og fin beslutning – vel og mærke hvis den bygger på menneskelighed og ikke på en patroniserende holdning.

For mig hænger den personlige ære i situationen sammen med, hvor stort et nummer jeg gør ud af denne gave over for min kollega og over for ledelsen – og med at glemme tildragelsen straks efter at den har fundet sted, så den ikke ligger der som en uønsket usynlig understrøm i et fremtidigt samvær med min kollega – og i på forhånd at afvise overdreven taknemmelighed – eller i at stille mig selv det spørgsmål, om jeg ville have gjort det samme, hvis jeg ikke havde haft overvejelser om at skifte job...

Måske ligger der også for firmaet et æresaspekt i at lade handling følge på ord – hvilket efterfølgende er sket… og i ikke at ændre holdning nu, hvor jeg rent faktisk har indgivet min afskedsansøgning.

Jeg er opmærksom på, at en sådan adfærd er usædvanlig i vore dage, men ikke derfor ’unyttig’!

For den ære, der hører til den (hvis den gør det), vil også blive sat ind på en “konto”. En konto, der er personlig og samtidig til rådighed for alle, der er på samme bølgelængde. En konto, der ved afslutningen af vores jordiske liv vil være langt vigtigere end vores bankkonto!

I ønsket om lidt mere ære og retfærdighed i verden.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 05/20/22
from http://www.templatenetwork.org/topaz/12/dk/18.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk