Hvad ser du som menneskehedens største udfordring i det kommende årti?

Vi stillede vore læsere dette spørgsmål i det sidste nummer af Topaz, og vi er nu glade for at kunne bringe de reaktioner, vi indtil videre har modtaget. ‘Hvad vi ser som menneskehedens største udfordring i det kommende årti’, er et af de spørgsmål, hvor man ikke lige har svaret liggende på lager. Det indbyder dig, læseren, til at overveje det, tænke det godt igennem fra flere vinkler og selv erfare, hvilke svar og videre spørgsmål, det forårsager i dig.

Annie Bell, 42, England

Der er mange, mange mennesker over hele Jorden, der føler og ved, at menneskeheden på en eller anden måde er blevet afsporet, og som prøver at gøre noget ved det. Der er dem, der arbejder med jorden og prøver at udvikle bæredygtige landbrug, som ud over at producere madvarer også respekterer dyre- og plantelivet; der er andre, der prøver at udvikle nye undervisningsmodeller, hvor børnene i højere grad lærer at tænke selv; mennesker, der arbejder for at stoppe ødelæggelsen af miljøet og hjælpe verdens fattige og lidende; andre, der er banebrydende inden for holistiske tiltag på sundheds- og plejeområdet; og dem, der leder efter en mere åndelig tilgang til livet. På verdensplan er der millioner af projekter, små og store, fælles eller individuelle, anført af mennesker, som alle ønsker at gøre en forskel og forandre verden til det bedre.

En af de største udfordringer, vi står over for i det næste årti, er at få disse mange og forskellige tiltag til at arbejde sammen på en måde, så de virkelig kan gøre en forskel. Jeg er sikker på, at de udspringer fra den samme kilde af omsorg, velvilje og åndelig længsel, men formerne, de antager, kan være lige så forskellige, og sproget og referencerne, de opstår ud fra, lige så varierende som projekterne selv. Sammen kunne de fremstå som en skinnende håbets ledestjerne, men hver for sig er de små lysprikker på en planet, hvor mørket langsomt sænker sig

Willi Hammerschmidt, Tyskland

For mange århundreder siden brugte de fleste mennesker deres tid på at forsøge at forsørge sig selv og deres familie. Dette er ikke længere tilfældet. Vi lever nu i en tidsalder, hvor det er let at forsyne alle med, hvad de har brug for. Og moderne teknologi gør, at det ikke er nødvendigt at arbejde hele tiden for at overleve. Vi kan nu begynde at udføre menneskearbejde. Ting, kun mennesker er i stand til, såsom kunst, musik, teater, filosofi, religion og meget mere, for at finde ud af, hvorfor vi befinder os her på denne planet, og hvad det er, der er brug for og kræves af os mennesker og vores særegne færdigheder.

Vi har brug for et helt nyt sæt værdinormer, hvor livet, skabelsen og Gud kommer i første række, og ikke penge, profit og magt. Så den største udfordring er at få et nyt sæt værdinormer...

Georg Böhringer, 79, Tyskland

Det er almindelig kendt, at Vandmandens tidsalder bliver en åndelig epoke. Dette epokeskift vil blive ledsaget af en lang række katastrofer af hidtil uhørt målestok, som i større og større grad vil sætte den materielle verden og dermed den materielle tankegang til vægs. I løbet af ganske få årtier har vi fået opbygget et globalt kommunika­tionsnetværk, og der er næsten øjeblikkelig forbindelse til selv Jordens mest isolerede regioner. På den anden side er der barrierer mellem nationer og racer, både i politisk og økonomisk forstand.

Menneskehedens udfordring er at benytte hver en lejlighed til at udjævne disse kolossale forskelle på en måde, så hver eneste nation har en rimelig chance for at klare sig ved egne tiltag samt mulighed for at søge hjælp. Hvordan kan et sådant forbund af lande opstå? Det kan det kun, når økonomiske interesser ikke længere spiller ind, og når de lande, der giver, ikke gør det med egoistiske bagtanker.

Det vigtige spørgsmål er stadig: “Hvilken bydende, vigtig idé ville kunne motivere menneskeheden til at stræbe efter en sådan harmoni, der kan afføde, “liberté – egalité – fraternité”?

Susanne Friis Jørgensen, 46, Danmark

Jeg tror, at en af de største udfordringer for langt de fleste mennesker i den nærmeste fremtid vil være at lære at håndtere stress. I disse år er nye universelle energier på vej ind i planetens aura for at sikre menneskets (og Jordens) fortsatte evolution, og grundet vores manglende evne til at håndtere disse energier, vil de skabe stress på mange niveauer.

Tiden synes at løbe hurtigere end nogensinde, og det moderne samfund lægger også sit pres på os alle og efterlader os uden et livsmæssigt overskud til at vise interessere for noget nyt og mere eksistentielt, som f.eks. at fundere over “Hvorfor er mennesket på Jorden?”. Disse energier kan derfor ikke give os den nødvendige energi og stabilitet til at opdatere os som en del af universets udvikling. Stress viser sig således på mange planer af den menneskelige udvikling, og det er min overbevisning, at dette kun kan håndteres gennem en kvalificeret personlig udvikling og en oprigtig åbenhed og interesse over for de store spørgsmål om livet og det at leve.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 12/10/22
from http://templatenetwork.org/topaz/12/dk/17.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk