Personlig ære og vores mange liv

Af Sarah Robins, England

På denne tid af året har man en fornemmelse af, at de kolde mørke vinterdage er begyndt at vige for den vækst og energi, der hører foråret til, og det får os ofte til at føle, at nye muligheder er på vej, og gør vores gang lettere. Der er en ’duft af nybrud’ i luften.

Forår og efterår synes at være de to tidspunkter på året, hvor vi starter på en frisk, og nye initiativer påbegyndes. Måske melder vi os til et motionshold, eller giver huset en gang maling, eller forbereder os på en ny karriere, gør forårsrent eller går i krig med et nyt interesseområde. Nogle af disse ting bliver gennemført, mens andre dør hen. Tidligere på året havde vi måske, eller måske ikke, nogle ‘nytårsforsætter’, men hvor mange af dem holder stadig, og hvor mange er falmet eller helt glemt? Når du påbegynder noget, hvad støtter du dig da til for at gennemføre det? Hvorfor gik du overhovedet i gang, og hvad har det i det hele taget at gøre med ære?

Nuvel, lad os begynde denne specielle rejse med bevidstheden om, at vi ikke kun er ét liv, men mange liv, der alle er en del af den helhed, der udgør vores liv her og nu. Det er de liv, der er inden i os, vort følelsesliv, vort mentale liv, vort hjertes liv, de liv, der bor i vores hænder, vort sind, vore øjne, vor hjerne, eller vor sjæl, hele vor krop og vore evner. Det er de liv, vi fik som gaver ved fødslen, og de har hver især deres egen bevidsthed og muligheder.

Så er der de liv, vi selv bygger inden i disse liv gennem de ting, vi vælger at gøre. Vi kan spille musik, dyrke sport, hjælpe andre mennesker, lære at snedkerere, arbejde med vor egen personlige og åndelige udvikling, det er helt op til os. Kan vi øge mængden af omsorg og godhed i verden, kan vi øge mængden af viden, kan vi være mere opmærksomme og dygtige, kan vi vinde ny forståelse af menneskeracen og dens plads i en universel plan, kan vi vokse og udvikle os, så vi hver især bliver dygtigere og kan bevæge os fremad? Alle disse aktiviteter, al denne stræben er med til at bygge en mangfoldighed af egenskaber, styrker og evner i os. Én vælger måske at læse til sygeplejerske, en anden til ingeniør. Skønt studieområderne er forskellige, får begge brug for en vis grad af udholdenhed og flid. De udvikler nye færdigheder og ny forståelse, og det er alt sammen en følge af, at de er gået i gang med dette studium.

På den måde får vi i tilgift til livets gave også valgets gave, næsten som et liv nummer to inden i det først givne liv. Og dog er alle disse liv, hvad enten de er givet på forhånd eller vokset ud af vores valg, ikke vort egentlige jeg. Det er næsten som i en fabrik, alle disse liv kan sammenlignes med maskinerne, transportbåndene, den person, der løfter håndtaget, kantinedamen eller ham, der kører gaffeltrucken. Dit egentlige jeg svarer nærmest til en administrerende direktør, der har overblikket og sørger for, at alt går glat, og at tidsplanen holdes, bestyrelsesformanden, den øverstkommanderende.

Og det er med dit egentlige jeg som administrerende direktør, som beslutningstager, at muligheden for at opretholde ære ligger. Den del af dig, der kan få noget til at ske, som kan ræsonnere, som kan sætte gang i en søgen efter ny viden, den, som kan sige ’ det er denne vej, ikke den’, der er dit egentlige jeg.

Alle disse liv har hver deres behov, ønsker og krav. I begyndelsen af artiklen talte vi om nytårsforsætter, om at tage hul på et nyt interesseområde, og alle disse ting er med til at udvikle de forskellige liv. Lad os tage eksemplet med at starte på et motionshold. Hvorfor skal man gøre det? Dit egentlige jeg, den administrerende direktør, ræsonnerer måske: ’Min krop har det godt bagefter, det gør mig veltilpas, så jeg bliver bedre og kan udrette mere. Jeg vil gerne gøre noget for min krop, som må finde sig i, at jeg hele dagen sidder foran en computerskærm. Af princip ønsker jeg det bedste for alt og alle, derfor ønsker jeg også det bedste for mit fysiske helbred.’ Så han tager af sted til motionstræningen, og hver gang han gør det, er det en ærefuld markering af hans egen grund til at gøre det og af hans ønske om at blive bedre til de ting, han beskæftiger sig med.

Andre gør sig måske klart, at de altid har ønsket at lære at male og nyder at gå til undervisning for at lære og for at øve sig. Så har en ven 30 års fødselsdag, og de vil gerne gøre noget for at vise, hvor højt de sætter venskabet og kammeratskabet med vedkommende. Derfor maler de et billede og bruger mange timer, for at det skal blive helt rigtigt og videregive noget helt specielt. Billedet får nu en hædersplads på vennens væg. Det er der også ære i, fordi de dermed udtrykker, hvor højt de værdsætter det venskab og den person.

Det er så utrolig forskelligt, hvordan mennesker lever deres liv, og hvilke måder de udtrykker sig på. Et viist ordsprog siger: ’Det er ikke, hvad du gør, men begrundelsen for det, du gør, som tæller.’ Det er dit egentlige jeg, der finder de begrundelser, der harmonerer med dine værdier, normer, principper og mål. Det er dit egentlige jeg, der som administrerende direktør for dine mange liv kan vælge eller fravælge ærens vej. Det kan hjælpe dig til at holde fast ved dine beslutninger. Den selvdisciplin eller viljestyrke, der får sygeplejersken eller ingeniøren til at fordybe sig i studier til langt ud på natten, eller får en træt person til alligevel at gå til motionstræning, eller får en til at gribe malerpenslen, selv om det ikke lige er det, man har mest lyst til, er ikke i sig selv ære. Og alligevel styrker det ens æresfølelse, når man gennemfører, hvad man har besluttet sig til; det føles rigtigt og hjælper en til at mobilisere den nødvendige viljestyrke.

En af mine naboer, der for ca. 10 år siden blev fyret fra et computerfirma, besluttede, i stedet for at søge et tilsvarende job, at prøve at gøre sin hobby, trædrejning, til en levevej. Nu bruger han sit arbejdsliv på at skabe smukke træskåle, vaser og æsker, og rejser rundt på kunstnermarkeder og sælger dem. Han er så taknemmelig over, at han blev fyret for de mange år siden, og fortæller, hvor meget bedre han har det med sig selv. Selv om han tjener mindre, er hans liv langt mere tilfredsstillende, og han taler med smittende begejstring om træ, forskellene i struktur, hvordan det ser ud i forskellig belysning og fra forskellige vinkler, og hvordan man bedst får den indre skønhed gjort synlig udadtil. ”Vi har skabt så meget grimt i verden,” siger han. ”Jeg vil gerne give noget af skønheden tilbage, og derfor lægger jeg bevidst stor tålmodighed og omhu i alt, hvad jeg laver. Jeg ønsker, at det kan ske for flere, det er bare så vigtigt.” Og man kan se det. Alle hans ting har en ganske særlig glød, og det er tydeligt, at han har gjort sig tanker om, hvad han laver og hvorfor. På denne måde giver ethvert princip, vi opretholder og handler ud fra i overensstemmelse med vore værdinormer, noget ærefuldt videre til mange ting, til de mange liv vi er og til Gud. Vi oplever en fornemmelse af helhed og velvære – og en indre renhed.

For hvert menneske har ære sit eget udtryk, alt efter dets tankeprocesser og konklusioner om, hvad der er sandt og rigtigt. Men findes der et endegyldigt måleinstrument for dette? Det er her en åndelig og moralsk dimension kommer på banen, for det er i forsøget på at forstå årsagerne til vor eksistens, og i forsøget på at udvikle værdier og kvaliteter, at vi bygger de fundamenter, som vor ære kan hvile på, og for at disse kan være i sand overensstemmelse med vort eget åndelige liv, må de være i så tæt samklang som muligt med planetens og universets orden. Derfor viser vi selve vor eksistens ære, når vi søger at finde frem til og forstå denne orden, og når vi kan give den liv i os selv og i andre liv, vi kommer i kontakt med. Og når vi fuldt ud har gennemtænkt dette og handler derefter, bliver begrebet ære efterhånden en integreret del af vort liv, som til stadighed vokser i dybde og intensitet.

top of page
Copyright 2001-2022 Template Stiftelsen.

This page is printed on 12/10/22
from http://templatenetwork.org/topaz/12/dk/04.html

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Kirke Værløsevej 26, 1. sal
3500 Værløse
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk