TOPAZ Nummer 11 / 2004
Velkommen
Bæredygtighed og Åndelighed
Selvbestemt eller bestemt
7 forslag til selvbesindelse som start på en ny dag
Grønthandleren, hr. Grøn
Hvad er ære
Digte af Aud Wilken
Hvorfor stille spørgsmål?
En menneskelig mosaik af svar på spørgsmål
De blandede sider
Stor succes for international farverig festival i Køln
Dido - Æneas

TOPAZ-Magazin

Kolofon

Topaz Magasinet er opstået fra Template-netværkets samarbejde i Danmark, England, Holland og Tyskland. Topaz magasinet bliver udgivet 3 gange om året på dansk, engelsk, hollandsk og tysk.

Breve, forespørgsler, som er meget velkommende, samt bestillinger kan sendes til:

Topaz
Template Stiftelsen
Sønder Boulevard 81
1720 københavn V
E-mail: topaz@template-stiftelsen.dk

Template-netværket er banebrydende for opdagelsen og forståelsen af nye skabeloner inden for forskellige menneskelige forhold, såsom uddannelse, kunst, miljø, velvære, farvelære, videnskab og religion. Netværket består af mennesker med forskellige baggrunde, nationaliteter og trosretninger og er åbent for alle over 18 år. Den individuelle rejse mod personlig vækst og udvikling er et centralt tema, hvilket omfatter frigørelsen af hver persons unikke talenter og kvaliteter inden for hans eller hendes væremåde og tilgang til livet, som beskrevet i Topaz.

Redaktørerne er: Danmark - Rolf Christoffersen og Yvonne Briand Christensen. Tyskland - Roland og Anne Bøhringer. England - Sarah Robins. Holland - Sander Funneman og I. Veenland.
Layout og design: Anne Boehringer og Ivo Soeltner (Tys.)
Oversættelse: Karen Høj Hansen og Benjamin Goldenberg.
Layout og oversættelse Danmark: John Christensen.
Foto, grafik og andre bidrag: Medlemmer af Template-netværket i Danmark, England, Holland og Tyskland.

Alle rettigheder til Topaz magasinet tilhører Template Stiftelsen, København. Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i bladet. Artikler og billeder i Topaz magasinet må ikke anvendes af andre, medmindre der er truffet en skriftlig aftale med redaktionen.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.