TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

TOPAZ

Van de redactie

Topaz doet verslag van vele uiteenlopende projecten en initiatieven, die op dit moment op verschillende plekken in de wereld plaatsvinden. Wie de Topaz al langer leest, is verhalen en momentopnamen tegengekomen van hoe het Template Netwerk in voortdurende respons probeert te zijn op nieuwe toekomstgerichte invloeden.

Ons hoofdartikel beschrijft het concept van 'templates' en hoe een heel scala aan verschillende projecten, onderzoeken, activiteiten, kunsten en wetenschappen is ontstaan als takken en vruchten aan een wijnrank die zich ontwikkelen vanuit de centrale innerlijke kern van de 'template'. Het maakt duidelijk dat dit 'werk in uitvoering' is, in progressie en - in die zin - nooit 'af' of 'compleet'. Het betreft immers het vormgeven aan dat wat nog niet bedacht, gevoeld en waargenomen is. We verwachten dan ook de komende jaren verslag te blijven doen van lopende en nieuwe initiatieven en activiteiten. Bij sommige daarvan is het ontkiemingsproces volop gaande, bijvoorbeeld in de context van meer begrip tussen mensen, groeiende samenwerking over de hele globe, zorg voor alle segmenten van de samenleving en van de aarde zelf en verdere ontplooiing van de vrije geest.

In het artikel 'Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden' onderzoekt David Francis (Verenigde Staten) aspecten van nieuwe energieën die voelbaar worden, wat ze veroorzaken en wat voor aanwijzingen ze geven over de toekomst. De toekomst wordt hierin beschouwd als iets actiefs, waarvan de nieuwe patronen en coderingen zich in deze tijd laten zien en niet als een onbeschreven blad waarop we patronen uit het verleden blijven projecteren. Verder krijgt het onderwerp Stijl en Design aandacht in een verslag van een jong designteam in Denemarken en wordt een symfonische bijdrage aan Europese eenheid nader belicht.

Als iets in deze Topaz uw interesse heeft aangewakkerd, kunt u contact opnemen met de redactie.

Het redactieteam.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.