TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

Vier jaar geleden ontmoetten wij, Dorrit Shoshan, Marianne Schoett Pedersen en Johannes Nielsen elkaar in het Deense Template Netwerk. We raakten betrokken in een samenwerkingsverband op de gebieden van persoonlijke ontwikkeling en levensinzichten en besloten samen een project uit te voeren om onze kennis en begrip op deze terreinen bij elkaar te brengen en te testen.

Het startpunt voor dit project was de wens ons potentieel te vergroten en onszelf beter te begrijpen. Naarmate er vooruitgang in zat ontwikkelden we methoden voor zelfontdekking en het actief aansturen op een doelgericht leven.

Het project had over allerlei onderwerpen kunnen gaan, maar we kozen voor kleding, omdat we iets van kwaliteit wilden maken en op dit gebied al onze interessen en deskundigheid samenkomen. Het leek ons belangrijk naar onze eigenschappen te kijken om te zien welke waarden en doelstellingen we hebben, hoe we die waarmaken, om ze dan bijeen te brengen. Want de opzet is holistisch: het gaat er om hoe iemand als geheel opereert.

We keken naar bloedgroep, astrologie, numerologie, nationaliteit en Chinese astrologie. Het bekijken van iemand vanuit deze invalshoeken geeft een scala aan informatie. Zo'n benadering is onpersoonlijk omdat hij persoonlijke psychologische overwegingen uit de opvoeding en andere sociologische factoren buitensluit.

Hier volgt een voorbeeld van een persoonsbeschrijving als resultaat van deze benadering: schoonheid, balans, ijdel, zorgzaam, rechtvaardig, poëtisch, grillig, vrij, gemakkelijk, overal, energiebom, creatief, zoekend, dominant, intelligent, succesvol, fanatiek, toegewijd. Onze benaderingswijze voor deze individuele ontwerpen is gebaseerd op de eenvoudige, maar belangrijke, blauwdruk van het menselijk lichaam met zijn vijf uiteinden - hoofd, armen en benen - die elk een primaire energie vertegenwoordigen via de kleuren wit, groen, geel, blauw en rood. De reis langs deze kleuren is een reis van intentie naar resultaat.

Wit hoofddoel van het project
Groen ongebreideld ontwikkelen van ideeën
Geel visualiseren en waarden
Blauw structureren en keuze van de procedure
Rood uitvoeren en afronden van het project

Deze vijf energieën, tezamen met de regenboogkleuren, vormden de basis om de kleuren van de kledingstukken te kiezen. De 4000 jaar oude geschiedenis van kleding was een bron van inspiratie voor de stijl. Dikwijls raakten we gefascineerd en aangetrokken door een bepaalde periode omdat we ons daarmee konden identificeren.

Om een ruimte te scheppen waarin efficiency en creativiteit konden floreren, werd veel aandacht aan het afstemmen van de ecologie in onze werkplaats besteed. Daarom maakten we de ruimte regelmatig schoon, namen we het soort dag in ogenschouw, zorgden we voor veel frisse lucht en creëerden we een prettige werkomgeving met bloemen, muziek en een heldere, gerichte geest.

Wat zijn kleren?
Naast de beschermende, decoratieve en sociale rol van kledij kan het ook een middel van communicatie zijn met onszelf en de ongeziene wereld. Wat verstaan we onder 'ongeziene wereld'? De mens heeft het vermogen om energie uit de grond en de omgeving aan te boren en te verwerken. Bewust gebruik van kleur, vorm, symbool en getal kan overeenkomstige energieën aantrekken en ons krachtiger maken, zoals een priester zich voor een specifieke ceremonie kleedt in een gewaad met bepaalde kleuren, vormen en symbolen om zijn verbinding met het goddelijke te versterken. Zo kunnen kleren een uitdrukking van ons doel worden, een verklaring waarmee we onszelf herinneren aan wat belangrijk is.

Keuze van kleur en materialen
We kunnen met kleur experimenteren om vast te stellen wat het effect is van wat we dragen. Dat kan door ons b.v. te omgeven met zoveel mogelijk blauwe objecten en voorbeelden te verzamelen waar blauw in de natuur voorkomt (de lucht, bloedvaten, ogen, bloemen, enz.) en daarna te zoeken naar verbanden en functies. Dit geeft aanknopingspunten over de betekenis van de kleur en de verschillende niveaus waarop de kleur tot uitdrukking komt. Op een niveau staat blauw voor balans, op een ander niveau voor criterium en op een derde niveau representeert het discipline met betrekking tot een doel. Zo kan iemand die zich gejaagd voelt een blauwe sweater aantrekken om in balans te komen, waarbij de invloed van de andere niveaus op de achtergrond meespeelt. Dezelfde methoden kunnen ook op andere kleuren worden toegepast, wat een enorm onderzoeksgebied oplevert.

Het materiaal is eveneens van belang aangezien het elektromagnetisch veld van het lichaam niet door natuurlijke stoffen wordt verstoord, terwijl synthetische stoffen de afvoer van gebruikte energie blokkeren. Synthetische stoffen, met name panty's, houden ook statische elektriciteit vast. Reden voor ons om voor de kledingstukken natuurlijke materialen als katoen, vlas en zijde te gebruiken.

De drie kledingstukken
Intenties die een wens belichamen om verder te ontwikkelen dan je eigen aard zijn verweven in de kleding. Ieder kledingstuk wordt rond deze drie toetsstenen opgebouwd:

Ontwerp 1

Overzicht Kalmte en bespiegeling
Balans Communicatie tussen de innerlijke en de uiterlijke wereld
Moed Actie en hart

Doel: groeien als mens, mijn potentieel ontwikkelen en mijn connectie met de ongeziene wereld en het universum versterken. Dit pak is gemaakt om te inspireren, plezier te veroorzaken, de grootsheid van het leven te vieren en mijn blikveld te corrigeren en in balans te brengen. Aanmoediging om tot daden over te gaan wordt gesymboliseerd door de rode kleur van de onderrok. Het blauw vertegenwoordigt de balans tussen houding en daad. Het vierkant en de hoekige lijnen aan de onderkant vormen een tegenwicht voor de golvende en ronde lijnen bovenin het kostuum en drukken de relatie uit tussen het lichamelijke-aardgebondene en het mentaal-elektrische in dezelfde persoon. De mouwen zijn gemaakt in overeenstemming met de fixerende energie van de rechterhand, uitgedrukt in goudborduursel en de oplossende aard van de linkerhand, uitgedrukt in zilverborduursel. De capuchon is vervaardigd met een indigo voering die versierd is als sterrengewelf; hij is bestemd om gebruikt te worden wanneer er een behoefte opkomt aan een innerlijk proces. De gebruikte materialen zijn katoen, fluweel, katoensatijn, ruwe zijde en zijdesatijn. Het broekpak is voor speciale ceremonies vervaardigd. Voor meditatie en voor situaties waarin ik werk aan mijn persoonlijke groei.

De zilveren lijn symboliseert actie en de gang van het leven, waarbij de gouden knopen een houding naar het leven vertegenwoordigen, gebaseerd op de drie sleutelwoorden die hierboven zijn genoemd. Geen actie zonder houding. We hebben onze drie planeettekens, Venus, Jupiter en Mercurius, samen in één gezamenlijk symbool gebruikt als uitdrukking voor onze collectieve kracht en wanneer we samen in actie zijn. Het symbool zie je op ieder van onze kledingstukken.

Ontwerp 2

Magie om me er aan te herinneren hoe makkelijk het is om met iets in verbinding te zijn
Prioriteit schenken om duidelijk te zien wat het belangrijkst is voor mijn ontwikkeling
Openheid om mijn geest open en gereed te houden voor nieuwe waarnemingen

Het doel van mijn kledingstuk is om dieper begrip te krijgen over mijzelf, waarachtig in mijn innerlijk te zijn en me te herinneren aan waar mijn persoonlijke ontwikkeling heen leidt, door mijn intenties helder en duidelijk zichtbaar te maken. Tot daden komen en veranderen. Ik wil mijn kledingstuk gebruiken voor speciale ceremonies, meditaties en voor situaties waarin ik werk aan persoonlijke ontwikkeling.

De tulbandachtige hoofdtooi heeft een spiraalvorm (bijgenaamd "spirban"). De spiraalbeweging zet zich naar beneden over het lichaam voort met de shawl die eenheid tussen hemel en aarde, aarde en hemel uitdrukt. Een zilveren rand loopt langs de shawl als symbool voor een levende speelse energie op het levenspad. De onderrand geeft een beleving van gewicht en onderlegd zijn. Het groen staat voor creativiteit, initiatief, nieuwe ideeën en openheid. Violet symboliseert visie en spiritualiteit en terracotta wijst op gronding en is kalmerend. De gebruikte materialen zijn katoenen jersey, zijdefluweel en zijdesatijn.

Goud, dat hier een introverte en vasthoudende energie vertegenwoordigt, vind je op de rechtermouw en zilver, hier de extraverte en uitzendende energie, op de linkermouw. De schakelmanchetknopen zijn verfraaid met het symbool van eeuwigheid en onsterfelijkheid. De kristallen op de voorkant van de hoofdtooi vertegenwoordigen oprechtheid en zuiverheid en het verzamelen en behouden van energie.

Ontwerp 3

Oprechtheid geen energie verspillen aan leugens
Discipline doen wat gedaan moet worden
Vrijheid de vreugde van echte vrijheid

Doel: groeien als mens, mijn potentieel ontwikkelen en mijn verbinding met de ongeziene werelden versterken. Mijn pak is een mengsel van voornemens, wensen en een verklaring van wie ik ben. De gebruikte symbolen bestaan uit getal, kleur en vorm. Bijvoorbeeld: de halsuitsnijding is open en dat drukt een fundamentele houding van openheid naar mensen en nieuwe ideeën uit. Het vest is eenvoudig en recht; dat komt overeen met hoe ik ben. Zeven knopen vertegenwoordigen het spectrum. De voering is van blauwe zijde, een stof met een isolerend en beschermend vermogen, die werkt als een normen- en waardenfilter voor mijn daden. Het shirt bestaat uit stevig materiaal, is wit wat voor kennis staat en vormt de ruggengraat van het kostuum. De open snit staat voor vrijheid. Het kostuum is gemaakt voor wandelingen en meditatie.

Wortels symboliseren gronding en ingesteld zijn op wat echt en fundamenteel is. De groene kleur van de vlasvezelbroek vertegenwoordigt creativiteit, veelzijdigheid en vlugheid. De runen vertegenwoordigen geschiedenis en ruggengraat, het zilveren teken is de aanzet te overwinnen, gecombineerd met het teken voor groei en vruchtbaarheid; het wil vorderingen maken, bevorderen en verfijnen wat er uit me voortkomt. Het oude gouden teken voor de mens helpt me herinneren hoe fantastisch het is mens te zijn, met al z'n onafscheidelijk daaraan verbonden mogelijkheden.

Wat is het nut van deze kleren?
Het concept van deze kostuums is zowel een interne spiegel te zijn als visuele herinnering aan wat we zijn en aan onze voornemens. Het lange ontwerp- en maakproces is versleuteld in de kleren en werkt als ondersteuning voor de normen waartoe we gekomen zijn en voor persoonlijke groei. Hoe meer we ze gebruiken, hoe meer ze de voordelen vergroten, omdat er iedere keer dat ze gedragen worden verbinding gelegd wordt met een almaar groeiende keten van succes en ontwikkeling. Ze komen voort uit onze beste nieuwe percepties, met de mogelijkheid er kenmerken, symbolen en sieraden aan toe te voegen naarmate we ons verder ontwikkelen en meer begrijpen.

Denkwolkjes

 • Hoe stel je je een super-versie van jezelf voor?
   
 • Hoe zou je uitdrukking geven van jezelf?
   
 • Wat is de betekenis van het leven?
   
 • Hoe wil je je leven gebruiken?
   
 • Wat zou jouw project kunnen zijn?
   

Dorrit Shoshan, 36 jaar, is zelfstandig kledingontwerpster. Ze werkt met archetypen van menselijke kwaliteiten door middel van design. Ze is sinds 1999 betrokken bij het Template Netwerk.
Marianne Schøett Pedersen, 29 jaar, is kunstschilderes en studente ontspanningstherapie. Sinds 1998 lid van het Template Netwerk.
Johannes Nielsen, 29 jaar, stratenmaker en schilder, student meubelvormgeving en ruimtelijk ontwerpen. Sinds 1998 lid van het Template Netwerk.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.