TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden

Door David Francis, Verenigde Staten

Als je goed luistert, hoor je overal oude structuren in hun voegen kraken. Op veel plaatsen beginnen mensen te beseffen dat het grootste deel van de structuren, door de mensheid opgezet voor haar vooruitgang, zijn langste tijd gehad heeft. Op veel terreinen groeit de behoefte aan nieuwe sjablonen die voldoen aan de eisen van de veranderende tijd, die zich ook in onszelf begint te roeren.

Een verandering van tijdperk - profetieën uit de Oudheid voorspellen deze tijden

Astrologie was van oudsher de wetenschap die het effect van veranderingen in de energieën van het universum op het organische leven op aarde berekende, in het bijzonder op de mens. Daaronder vielen de warmte, licht en voeding van de zon, de maanstanden en subtielere energievelden van lokale planeten en verre constellaties. (Tegenwoordig is astronomie een aparte, erkende wetenschap waar men de veranderingen in die energie meet met allerlei apparatuur. Astrologie wordt nu gezien als een pseudo-wetenschap omdat hier die veranderingen niet door apparaten, maar door het menselijk lichaam worden geregistreerd.) Vroeger omvatte astrologie alle universele invloeden, van de meest nabije en duidelijk waarneembare zoals de 28-daagse cyclus van de maan, tot de meest subtiele. De kortgeleden ontdekte neutrino's die zich in een nanoseconde door de aarde bewegen zouden vroeger ongetwijfeld worden gerekend tot de 'astrologische' invloeden.

Oude volken begrepen dat leven op deze planeet begonnen is als energie en dat organisch leven hier op aarde zich organiseert naar gelang de aard van de energieën die zich bewegen door de elektromagnetische velden van de aarde, haar aura. Ze begrepen dat verschillende beschavingen en wereldgebeurtenissen gevormd werden door de tijd waaruit zij voortsproten en door de getijden van de energieën die zich door dit deel van de schepping bewogen. Deze kennis werd vaak uitgedrukt in parabels en kaarten, waar nu slechts fragmenten van over zijn. Zoals b.v. het verhaal dat Romulus en Remus, stichters van het oude Rome, gezoogd werden door een wolf. Welke betekenis moeten we daaraan hechten? De wolf hoort bij Mars, blijkens enkele fragmenten van tabletten van oude magiërs, die verschillende planten, edelstenen en dieren associeerden met verschillende planeten en constellaties. Eigenschappen van Mars die we ook terugvinden in de Romeinse beschaving zijn - in simplistische termen - rood, administratief en krijgshaftig. De legende van Romulus en Remus geeft ons een aanwijzing over de onvermijdelijke aard van Rome, gezien de energie en kracht waaruit het was voortgekomen.

De oude volken voorspelden ook dat er in de toekomst sprake zou zijn van veranderende energieën en hoe die een effect zouden hebben op het leven op aarde.

Profetieën over de toekomst - nu van toepassing

Wij leven in de tijd waarin het grote astrologische jaar, zoals ontdekt en verklaard door de oude volken, zich beweegt naar en in een nieuw energieveld. Dit grote astrologische jaar, dat werkt volgens de precessie van de sterren, duurt 25.920 jaar. Het wordt verdeeld in twaalf sferen van siderische of sterinvloeden van 2.160 jaar elk. Momenteel bewegen we van de ene grote invloedssfeer naar de volgende.

Dit betekent dat het karakter van de kosmische energie die de aarde beïnvloedt en die haar stimuleert tot verfijning en evolutie, verandert. De invloedssfeer waar wij ons uitbewegen werd 'Vissen' genoemd, gesymboliseerd door de vis (symbool van de vroege Christenen en één van de eerste manifestaties van de energie van het Vissentijdperk). De nieuwe invloedssfeer waar we naar toe bewegen werd gesymboliseerd door de bliksemschicht van 'Waterman'. Waterman is een luchtteken en stond oorspronkelijk niet bekend als 'waterdrager' maar als 'krachtdrager'. Het oude Watermansymbool treffen we nu nog aan bij elektriciteitscentrales als waarschuwing voor hoge geleiding en hoogspanning. Het betekent iets als 'voorzichtig - niet betreden, tenzij je kunt instaan voor de consequenties - gelieve je gedrag daaraan aan te passen.' Als we op die manier kijken naar de energie die Waterman met zich meebrengt dan kan ons dat veel inzicht geven in wat de toekomst zal brengen.

Dit symbool van het tijdperk Waterman waarvan we nu aan het begin staan, zegt ons dat de fundamentele elektromagnetische krachten die al het organisch leven op aarde - met inbegrip van de mens - beïnvloeden, in snelheid en kracht zullen toenemen. Elke levensvorm op aarde zal hieraan onderhevig zijn. We belichten nog een ander thema: de unieke positie die een specifieke generatie inneemt in deze veranderende invloedssfeer van kosmische energieën.

De Babyboomers

In deze periode van overgang van het ene tijdperk naar het andere, van Vissen naar Waterman, nemen de zogenaamde 'babyboomers' een unieke plaats in: ze zijn geboren met het ene been in het 'oude' tijdperk en met het andere in het 'nieuwe'. Immers, het rijzende tijdperk is niet iets dat zich heeft afgespeeld in de jaren '60, zoals het in 'the dawning age of Aquarius' gevierd werd in de beroemde musical 'Hair'.

Het kost tijd voor de nacht om over te gaan in de dag en zo zal ook de overgang van de ene grote astrologische invloedssfeer van 2.160 planetaire jaren naar de andere, tijd kosten. Als het een half uur duurt voor de nacht om over te gaan in de dag, dan zal het ongeveer 45 jaar duren om door de piek van de overgang van deze machtige kosmische krachten te bewegen. Dit betekent dat als je voor 1967 geboren bent, je bent geboren in het wegebbende Vissentijdperk. Sinds 1967 leven we in de piek van de overgang van Vissen naar Waterman. Pas in het jaar 2012 komen we terecht in de dageraad van het Waterman tijdperk, het jaar waar ook de kalender van de Maya's ophoudt.

De generatie van de babyboomers is in die zin een bijzondere generatie. Zij is geboren binnen de ene astrologische invloedssfeer, leeft in de overgangstijd en komt mogelijk tijdens haar leven terecht in de volgende invloedssfeer. Zoiets doet zich slechts eens in de 26.000 jaar voor en deze generatie kan daarmee de drager zijn van een unieke taak en verantwoordelijkheid. Als je voor 1967 geboren bent, is dat een extra reden jezelf gelukkig te prijzen met de mogelijkheden die het leven je biedt. Ben je na 1967 geboren dan ben je natuurlijk geboren met de speciale kans die het verschijnen in een overgangstijd en het leven in de dageraad van de nieuwe tijd biedt.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.