TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

Ease

Bijdrage: Melinda Hill, Engeland

EASE moedigt de speciale relatie aan die tussen mens en dier kan bestaan. Huisdieren geven warmte en troost aan ouderen en zieken, aan kinderen, alleenstaanden, volwassenen, eigenlijk aan iedereen. Gezelschapsdieren geleiden blinden of gehandicapten, stellen kinderen op hun gemak en werken therapeutisch voor mensen met speciale behoeften.

Op langere termijn wil EASE een plaats scheppen waar al die aspecten naast elkaar bestaan - om gezelschapsdieren van velerlei aard te redden die daar in harmonie met elkaar leven en waar kinderen hen leren verzorgen. Ondertussen bouwen we aan diverse mens-dier aspecten om onze ultieme visie te realiseren. De structuur en principes van EASE zijn gebaseerd op een template die door het Template Netwerk verkend wordt. Centraal staan kenmerken als waarde voor elk leven, begrip voor de aard en kwaliteiten van uiteenlopende dieren, planten, kleuren en stenen en respect voor de aarde.


Kaleidolight

Bijdrage: Anne Sofie Pedersen, Denemarken

Dat is de naam van een speciaal nieuw kleuren-lichtsysteem dat ontwikkeld is om in ziekenhuiskamers te gebruiken. Anne Sofie Pedersen van de Template in Denemarken leidt het Kaleidolight project. De Kaleidolight, die voor zowel kinderen als volwassenen geschikt is, wordt aan het plafond boven het bed gehangen. De patiënt kan door afstandsbediening besluiten welke kleuren(combinaties) hij op zich wil laten schijnen.

De Kaleidolight is ontworpen om een patiënt bij te staan tijdens een lange, moeilijke periode van opname door hem te helpen zijn aandacht van de ziekte en de behandelingen af te leiden. Alle kleuren en hun combinaties in de Kaleidolight beogen een kalmerend effect te hebben. Een van de voornaamste doelen van de Kaleidolight is een patiënt een manier aan te reiken om invloed uit te oefenen op de omgeving door middel van kleuren van eigen keuze.


De Auradouche

Een multidisciplinair team - werkzaam op het gebied van milieu, gezondheid en design - is bezig met de ontwikkeling van een technologie waarvan zij geloven dat die mogelijkheden biedt op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Gesponsord door de Template Foundation in Engeland, heeft dit team de zogenaamde 'auradouche' ontwikkeld, die zorgt voor de reiniging en regulatie van iemands elektromagnetisch veld door gebruik te maken van het grootste natuurlijke schoonmaakmiddel - stromend water.

Sinds juli 2002 wordt deze auradouche getest in het St. Elizabeth's Centre, een kliniek voor mensen met een ernstige vorm van epilepsie. James Ash, de ontwerper van de auradouche, zegt over de werking ervan: 'de technologie achter de auradouche heeft te maken met inzichten over het elektromagnetische veld om een persoon heen, beter bekend als de aura en zijn 3 niveaus van radiatie. Dit radiatieveld, dat zich tot ongeveer 90 cm van ons lichaam uitstrekt, biedt onderdak aan energieën en kan vervuild raken op een wijze die ons leven ongunstig beïnvloedt - ons denken, onze stressniveaus, ons uithoudingsvermogen en algemene gezondheid. Zoals we ons lichaam verzorgen en proberen het te vrijwaren van ziekten en vervuiling, zo kunnen we dezelfde zorg schenken aan onze energiehuishouding. Heeft u ooit opgemerkt hoe verkwikkend het is naast stromend water of een waterval te zitten? Dit komt omdat water een natuurlijk schoonmaakmiddel is dat in staat is ongewenste of ongebruikte energie op te nemen en te verwijderen, ons meer intact en verkoeld achterlatend. Dat principe heeft geleid tot de auradouche, die inwerkt op de radiatie van de botten, het bloed en de zenuwen.'

Lees verder in Topaz 5, interview met James Ash, Engeland

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.