TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

Templates in Muziek

Bijdrage: Katrin Waldraff-Deichert, Duitsland.

De wereld van muziek en geluid kan zowel analytisch, mentaal als intuïtief en invoelend worden benaderd. Die aspecten lijken op het eerste gezicht even tegengesteld als hard en zacht, sterk en zwak of dag en nacht. Toch laat muziek zien hoe deze twee benaderingen samen kunnen gaan en elkaar ondersteunen en hoe dat ook in het leven geldt en ons leven tot een totaalervaring maken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het genie van Bach's muziek. Het zit vol ongelofelijke wiskundige begrippen, maar veroorzaakt ook hoogstaande gevoelens. De muzikale toepassing van de template combineert deze beide benaderingen met het doel van alle menselijke systemen gebruik te maken.

De studie van natuurlijke patronen vormt een belangrijke basis voor deze muziek. Ze bieden referenties en inzicht in allerlei soorten muziek en leveren thema's op voor specifieke composities, zoals de vier elementen of een plaats in de natuur. Het is verbazingwekkend wat voor muziek er dan spontaan kan ontstaan door de vrijheid van intuïtieve expressie, als de omgeving daartoe uitnodigt. Elk proberen is iets waard, van iemand die een gevoel uitdrukt in een paar noten op een fluit tot een geoefende professional die een symfonie schrijft. Het werk van Volkmar Studtrucker komt voort uit zijn grondslag in de template, zijn muzikaal vaardige, ambachtelijk werk en persoonlijke intuïtieve inspiratie. De "Liederen voor de Pelgrim" gaan over 7 menselijke ontwikkelingsstadia, de "Sinfonia Del Diletto" brengt een fijnzinnig welzijn teweeg en het nog niet uitgevoerde werk "Een Europese Symfonie" vertolkt het mooiste van de nationale klanken, samengebracht in een orkest, koor en solopartij. Delen van deze nieuwe symfonie worden op het moment ingestudeerd in Duitsland in het Westerwald als een Template project. Later dit jaar wordt een openbare uitvoering gepland.


Begeleiding voor de stervenden

Bijdrage door Judith Pocock, Wales (Groot-Brittannië)

De Ruby Care Foundation, in Wales, met actieve geassocieerde leden in vele landen, is voortgekomen uit een diepgevoeld mededogen en zorg voor zieken in de terminale fase, stervenden en hen die een verlies hebben geleden. We verlenen mentale, emotionele en spirituele steun, zorg en raadgeving aan mensen die gaan sterven en brengen zoveel tijd met hen door als ze nodig hebben - soms maandenlang - om hen, hun familie en vrienden te helpen in het reine te komen met wat er gebeurt, en hun stress, angsten en zorgen te helpen verlichten. De Ruby Care streeft naar een nieuwe template van zorg voor de stervenden, weg van de huidige taboes en angsten en toewerkend naar settlement, aanvaarding en vrede.

Mensen die met terminaal zieken te maken hebben, weten dat deze vaak een dringende noodzaak voelen om 'hun zaakjes in orde te brengen', door alles wat moeilijkheden oplevert te regelen en op te ruimen. Bij sommigen is dat een moeizaam proces als er diepgewortelde trauma's zijn die zich nu dringend laten gelden. Ook rouw kan een verlaten, eenzame tijd zijn. De systemen van lichaam en geest zijn bezig zich aan te passen aan de in gruzelementen geslagen harmonie, ontstaan door het verlies. Vaak blijven de getroffenen achter met behoefte aan deskundige begeleiding in wat eigenlijk een natuurlijk helend proces zou moeten zijn. Het stervensproces kan een vredige en ontroerende tijd zijn, zelfs als er lichamelijke pijn is, die medisch meestal goed bestreden kan worden; evenzeer kunnen emotionele en spirituele pijn verzacht en zelfs verdreven worden - en dat is ook noodzakelijk. Ieder die bij dit werk betrokken is, voelt het als een voorrecht en eer om in deze tijd te assisteren, als 'stervensbegeleiders', vergelijkbaar met 'geboortebegeleiders', vroedvrouwen, door een geruststellende, versterkende hulp aan de zijde van de stervende te zijn en daarna de achterblijvers die in rouw verkeren te blijven steunen.'

'...Niets sterft ooit zonder ook schoon gemaakt te worden...' en we zijn er trots op te kunnen helpen bij deze reinigende overgang naar wellicht een ander facet van het leven en voortbestaan elders.


Verhalen vertellen

De 'Ring van Turquoise' is een internationaal netwerk van verhalenvertellers, dat in 1995 door Ifat en Rami Zor in Israel is opgericht. Het netwerk bevordert en stimuleert natuurlijke communicatie via de kunst van het verhalen vertellen en streeft actief naar het ontwikkelen van een nieuwe template voor verhalen vertellen.

Mike en Marlies Woudstra, onderzoekers van de kunst van het vertellen: "Je zou kunnen zeggen dat de verhalenverteller een geschiedkundige is die het beste haalt uit de gezamenlijke 'ervaringsbank' van de mens. Hij verduurzaamt deze vitaminen en geeft ze door aan de volgende generatie, opdat zij het beste erfgoed heeft voor haar eigen toekomst. In een ander licht gezien is de verhalenverteller de tussenpersoon tussen wat bestaat en wat nog niet gebeurd is, behalve dan in de menselijke geest."

Zie ook Topaz 5, in een interview met de Ring van Turquoise, Nederland.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.