TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

De intelligentie van kleur

Bijdrage: Mark Stolk, Denemarken

Kleur is niet zomaar een vorm van licht of een pigment op de muur maar een levende invloed die de manier waarop we denken, voelen en handelen beïnvloedt op een veel grotere schaal dan waar mensen zich meestal bewust van zijn. Template Stiftelsen in Denemarken is een pionier van onderzoek op dit gebied wat tot veel uiteenlopende resultaten en producten heeft geleid. Deze lopen uiteen van 2 tentoonstellingen in Kopenhagen over de invloed van kleur waar meer dan 15.000 mensen verschillende ervaringen ondergingen om de invloed van kleur te testen, tot een kleurentest die voor een grote internationale verffabriek is ontwikkeld. Het onderzoek gaat niet alleen over afzonderlijke kleuren maar ook over kleurencombinaties.

De uitdaging is een nieuwe template te ontdekken voor de betekenis van kleur en hoe zijn invloed en toepassing de mensheid op veel manieren kan helpen: van een kleurenecologie die een specifiek leerproces versterkt tot kleuromgevingen voor healing en herstel of kleurencombinaties die specifieke capaciteiten zoals helderziendheid versterken... in die context is kleur een boodschapper van intelligentie.

Lees meer in Topaz 6.


Zelfvertrouwen winnen met Pentabalans

In Nederland is er pionierswerk verricht om een methode ter behandeling van kinderen met ADHD-symptomen te ontwikkelen. Dat leidde tot een exacte methode waarbij sensitiviteitsoefeningen, spelletjes en plezier centraal staan. De naam van de methode is Pentabalans. Penta staat voor het vijfvoudige menselijke systeem dat een juiste balans tussen de verschillende onderdelen en processen vereist.

Ingrid Bunnik is pionier van het project. 'De kinderen komen doorgaans eens per week bij me om te oefenen, meestal samen met hun moeder. Hun problemen zijn vaak het gevolg van de een of andere psychologische blokkade, zoals het gevoel altijd de beste te moeten zijn, angst om de schuld ergens van te krijgen of dat niemand ze aardig vindt. Ze hebben het nodig om het tegenovergestelde te ervaren, zoals bijvoorbeeld dat je plezier kunt hebben ook al win je het spelletje niet en dat fouten maken toegestaan is, want je kunt het opnieuw proberen. Als je dat ervaart, worden je natuurlijke capaciteiten bevrijd. We zijn afwisselend bezig in de gymzaal, buiten op het sportveld of in de tuin. De stilte van de omgeving en de faciliteiten van het gebouw zelf maken veel mogelijk.'

Lees verder in Topaz 7, Interview met Ingrid Bunnik, Nederland


De Well Being Sciences (WeBS)

Bijdrage: Claudia Schubert, Duitsland

Iedereen is toegerust met de kracht om zichzelf te genezen. Ieder heeft ook de mogelijkheid anderen te helpen een groter welzijn te bereiken door volkomen natuurlijke methoden, zoals aanraking van een hand om steun over te brengen, een klopje op de schouder om bevestiging te geven of door gewoon te luisteren. De leden van de WeBS onderzoeken de fundamenten en de mogelijkheden van deze natuurlijke menselijke, genezende capaciteiten waarbij we verschillende templates gebruiken, zoals de 5-voudige structuur van de energiestroom in het lichaam en de 7-voudige structuur van de voedingsstoffen van onze innerlijke levens. Als hier iets aan ontbreekt zijn lichamelijke symptomen op de lange duur onvermijdelijk. Wanneer alles in balans is, voelt iemand zich meestal in orde en herstelt hij sneller van stress.

De belangrijkste template hierbij is waarschijnlijk de wet van 2. Door de geschiedenis heen zijn mensen met deze natuurlijke wet in aanraking gekomen, zoals in het principe van Yin en Yang, of elektriciteit en magnetisme. Een mens kan zowel geven als nemen, onze handen hebben deze verschillende polariteiten en met wat oefening kan dat principe worden gebruikt om eigen of andermans welzijn te vergroten.
In de WeBS besteden we veel tijd aan dit soort training, alsook aan het begrijpen van de veelvoudige onderlinge connecties tussen de vele lichaamsdelen en het omgaan met vele andere aspecten zoals gewoonten, overtuigingen en emoties.

De WeBS heeft een uitgebreid systeem van analyse en het balanceren van energetische en lichamelijke zwakheden ontwikkeld. Dat is voortdurend in ontwikkeling en wordt al toegepast bij hoofdpijn, stress, chronische vermoeidheid, slaapproblemen, PMS, slecht functioneren van het maag-darmsysteem en veel meer. In alle aangesloten landen worden open dagen gehouden, met workshops, cursussen of persoonlijke coaching.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.