TOPAZ Nummer 10 / 2004
Welkom
De Template: Een visionair verhaal over ontwikkeling
Project voor vrouwen, Menselijke Template, Integratie leeftijden
Ontwerp klaslokalen, Tuin van Toevlucht
Intelligentie van kleur, Well Being Sciences, Pentabalans
Templates in muziek, Begeleiding voor de stervenden, Verhalen vertellen
Ease, Kaleidolight, De Auradouche
Muziek van de Toekomst - Symfonie van Welzijn
Nieuwe muzikale landschappen
Nieuwe sjablonen voor nieuwe tijden
Kennismaking met Template processen
Kleding voor persoonlijke ontwikkeling

Een project voor vrouwen van over de hele wereld

...een omgeving van respect en zorgzaamheid...

Bijdrage door Saija Toth, Zweden

Sinds ruim twee jaar loopt er een succesvol project voor vluchtelingen- en immigrantenvrouwen in Zuid-Zweden. Samen met een groep vrouwen van Feminenza Zweden en Denemarken ontwikkelt Saija Toth workshops over o.a. vertrouwen, zelfleiderschap, stress verminderen en andere onderwerpen die hoogst belangrijk zijn voor vrouwen die voor de opgave staan binnen een totaal onbekende cultuur in een vreemd land te integreren. Deze workshops scheppen een omgeving waarin de vrouwen dichter bij zichzelf kunnen komen en bieden een nieuw startpunt om controle over hun eigen leven te nemen. De vrouwen komen van origine uit Arabische en Afrikaanse landen. Hun deelname wordt aangemoedigd door de lokale gemeenten en de Regioraad Zuid-Zweden.


De menselijke template

Ieder menselijk wezen op aarde wordt geboren als precies dezelfde template. Die template omvat een lichaam, een verstand, een instinct, emoties, een ziel en een geest. Daarbij komt het hoogste vermogen van alle levende wezens op aarde, het bewustzijn. Het is ontzagwekkend. Wanneer je alleen al denkt aan de veelzijdigheid aan vaardigheden, kwaliteiten en gevoelens in een mens, als je denkt aan de onbeperkte capaciteit om te weten en te begrijpen, dan is het duidelijk dat we leven in de buitengewone wereld van het prachtigste ontwerp. Dit ontwerp en de manier waarop het werkt is de natuurlijke 'wegenkaart' van het leven. Door te onderzoeken en ontdekken wat het natuurlijke ontwerp van onze menselijke template is, kunnen we leren begrijpen wat we zijn, hoe we geacht worden te handelen en waarom ons in de eerste plaats een leven gegeven is.

Lees verder in Topaz 4: De menselijke Template, door Mark Ballabon, Engeland


Integratie van alle leeftijden

Bijdrage: Otto Bignell, Nederland

De template van het leven drukt zich uit in verschillende stadia met elk hun bijbehorende redenen, uitvoering en voortbrengselen. De Ring van Wijsheid is een groep ouderen in het Template Netwerk die de diepere motieven voor de laatste levensfasen onderzoekt en hoe daar uitdrukking aan te geven. Deze ouderen werken samen met de Stichting Springlevend, in 2001 opgericht door leden van het Template Netwerk die begaan zijn met de noden en behoeften van ouderen - niet wat jongeren veronderstellen dat die zijn, maar vanuit de wens deze te horen van de ouderen zelf, die het beste weten wat ze nodig hebben. In verhouding tot de rest van de bevolking groeit in vele landen het aantal ouderen onevenredig. Dat is een uitdaging op velerlei gebied. De zorg voor de oudere kan twee kanten opgaan. De ene - waarbij ouderen als een last voor de gemeenschap worden ervaren - leidt tot toenemend geïsoleerd zijn van de rest van de bevolking, met name de jongeren. De andere leidt tot respect en waarde voor de onontbeerlijke rol die ouderen hebben voor onze ontwikkeling als menselijk ras, waarvan de jongeren de vruchten kunnen plukken. Sleutelwoorden voor de tweede richting zijn verdienstelijkheid en menselijkheid.

Op vele manieren zien we hoe ouderen die na hun pensioen willen blijven werken vanuit hun levenservaring advies kunnen geven, expertise aanbieden of bijvoorbeeld poëzie schrijven, wat allemaal zowel zinvol als vervullend is. Het is aan ons die onderlinge menselijkheid opnieuw te bevestigen, het gegeven dat we op iedere leeftijd onderdeel van dezelfde menselijke stam zijn, dat we allemaal nuttig zijn en iets te bieden hebben. Anders raken we de integratie en integriteit van de menselijke soort kwijt en verspillen we waardevolle levenservaring, door mensen vergaard die de kroon der jaren dragen. We hebben hen de naam 'mensen van de Gouden Jaren' gegeven - misschien een passender term en uitdrukking van erkentelijkheid voor de oudere. Ouderenzorg zoals we die nu kennen zou best eens kunnen verdwijnen om de eenvoudige reden dat er straks onvoldoende mensen beschikbaar zijn om in de gezondheidszorg te werken. In plaats daarvan ontstaan er misschien spontaan zorgkringen om mensen van de Gouden Jaren heen om hen bij te staan in de behoeften die met verouderen samengaan zodat ze niet bang hoeven zijn voor het moment waarop ze niet langer zelfredzaam kunnen zijn. Dat zou hen vrijlaten zich te richten op de vervulling van de laatste fase van hun leven op aarde. Faciliteiten zouden zodanig gebouwd moeten worden dat ze die fase ondersteunen. Ze zouden gebruik moeten maken van alle beschikbare kennis en hulpbronnen om het welzijn van de ouderen te steunen. Daarom leidt Springlevend projecten die een beroep doen op menselijkheid en het gevoel van trots lid te zijn van de menselijke stam. Deze projecten helpen vele noden te vervullen.

Een voorbeeld is het verrassingspakketten-project. Prachtig verzorgde dozen met vrijwillig gegeven cadeaus worden geschonken aan ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen en andere ouderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Om hen te laten weten dat hun leven belangrijk is en dat ze niet vergeten worden. Het onverwachte van het zo maar iets krijgen is voor veel mensen al de grootste verrassing! Andere projecten zijn onder meer themadagen en voetenverwennerij voor ouderen - een eenvoudige menselijk gebaar met een enorm effect op het lichamelijk en mentaal welzijn. Een ander boeiend project is de opbouw van een tape-bibliotheek, beschikbaar voor zowel individuele ouderen als instellingen zoals verzorgings- en verpleeghuizen. Om degenen die zich eenzaam voelen of het contact van mens tot mens missen de gelegenheid te geven zich iets minder alleen te voelen door middel van speciaal voor hen opgenomen tapes met gesprekken, verhalen, muziek, reisverhalen, enz.

Meer informatie treft u op de website www.stichtingspringlevend.nl.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.