TOPAZ Nummer 10 / 2004
Velkommen
Templaten - En visionær udviklingshistorie
Projekt for kvinder, Menneske-skabelonen, Integrering af alle aldre
Design af klasseværelse, Tilflugts-haven
Farvernes intelligens, WBS, Pentabalance
Musik, Omsorg for døende, Historiefortælling
EASE, Kaleidolight, Aura-bruseren
Fremtidens musik - Fornøjelsens symfoni
Nye musikalske landskaber
Nye skabeloner til nye tider
Well Being Science klinik, workshops, seminar
Personlig Religion som beklædning

Personlig religion som beklædning

Vi er tre personer der mødte hinanden for fire år siden i Template Stiftelsen i Danmark. Her har vi været involveret i
forskelligt arbejde omkring personlig udvikling og forståelse af livet. Vi blev enige om at lave et projekt sammen, der sammenfatter og tester den forståelse og viden, vi fælles er i besiddelse af.

Et ønske om at øge forståelsen for sig selv og sit eget potentiale blev starten på dette projekt, hvor vi udviklede en metodik til selvopdagelse og en måde, hvorpå man aktivt retter sig mod et formålsfuldt liv.

Projektet kunne have været inden for mange områder. Når området er valgt, har vi fundet det vigtigt, at man søger at afdække sit eget grundstof, hvad man er gjort af, hvilke værdier og intentioner man har, og hvordan man kan udvikle og realisere dette. Vores valg faldt på beklædning, da vi havde et ønske om at realisere et kvalitetsprodukt, der havde vores interesse og ekspertise.

Design-metoden baserer sig på et holistisk syn, dvs. hvordan mennesket fungerer i en helhed, og på esoterisk viden. Dette tilsammen er udgangspunkt for den følgende metodik, De syv veje:

Astrologi - Planeternes konstellation på dit fødselstidspunkt skaber grundlæggende personlighedstræk, Kinesisk astrologi - Du er født i et år der er påvirket af et dyrs væsen, Blodtype - De fire typer indikerer forskellige menneskelige karakteristika, Tarotkort - Ur-gammelt redskab til livsvejledning, Personlig Religion - Din helt egen opfattelse af meningen med livet, Numerologi - Universets måde til at fortælle os lovmæssigheder gennem tal, Nationalitet - Jordens udstråling der påvirker accent, væremåde og tempo.

Kombinationen af disse syv indfaldsvinkler giver en bred vifte af information om personlige data, sjovt nok på en upersonlig måde, idet der ikke tages udgangspunkt i psykologiske aspekter såsom din barndom, familie forhold og andre sociologiske påvirkninger.

Hvad vil vi fortælle? - om en metode der kan hjælpe med at afdække hvem du er, helt grundlæggende, og hvordan du konverterer denne viden til et fysisk produkt der kan støtte, styrke og tale tilbage til dig. Ydermere har det været vigtigt at finde en måde hvorpå vi har kunne udtrykke os i tidens ånd. Og hvad er tidens ånd? Nøgleord som individualisme og samarbejde er i fokus, og som følge af et samfund der bevæger sig i højt tempo, er behovet for værdier og fordybelse blevet større.
Vi arbejder ud fra den betragtning, at det at bruge kostbar tid og lægge energi i et projekt, er med til at skabe større forståelse og værdsættelse for det arbejde der udføres. Den vigtige proces ligger i at præge materialet med sindets kraft. Det vil sige, at enhver tanke sætter sit print og gennem håndværket flettes tanke og handling sammen. Produktet vil til slut større udstråle den energi der er lagt i processen.

Beskrivelse af arbejdsproces
Design-metoden vi arbejder med baserer sig på pentagrammet. Mennesket består af fem yderpunkter -hoved, arme og ben, der danner et pentagram. Yderpunkterne repræsenterer hver sin grundenergi, gennem farverne hvid, grøn, gul, blå og rød. Denne proces fører fra intention til færdigt resultat.

HVID overordnet intention med projektet
GRØN uhæmmet idégenerering
GUL visualisering og værdier
BLÅ strukturering og valg af fremgangsmåde
RØD udførelse og færdiggørelse af projektet

Denne forståelse, samt spektrummets farvers betydning danner udgangspunkt for valget af farverne i dragterne. Inspiration til dragternes stilmæssige udtryk hentede vi fra scanning af 4000 års dragthistorie, hvor den tid man er draget mod, ofte er en bevidst fascination, som man kan identificere sig med og hente udtryk fra. Derudover har vi også søgt i filmenes og fantasiens verden. Vi har lagt vægt på, at økologien i lokalet hvor arbejdsprocesserne fandt sted, har skulle støtte vores proces gennem det at skabe et forum, hvori kreativitet og effektivitet kunne blomstre. (Dvs. gøre rent, analysere dagens natur, frisk luft i rummet, nydelige omgivelser, evt. blomster, understøttende musik og et friskt fokuseret sind.)

Selv om projektet består af tre individuelle dragter har vi alle arbejdet på hinandens, ud fra et ønske om at bruge hinandens evner og menneskelige resurser. Med dette som nøglen i samarbejdet, har vi formuleret et 50/50 princip, der giver plads til individuel udfoldelse og gruppeånd på alle niveauer fra fysisk engagement til mental indstilling. Det betyder bl.a., at vi aldrig har arbejdet på projektet, uden at vi alle tre var tilstede.
Hvad er beklædning og hvordan kan det bruges som medie?

Tøj er ikke bare tøj, hvorfor tager vi det på?
Udover den beskyttende, udsmykkende og socialt signalerende funktion som tøj repræsenterer, kan man også kommunikere med sig selv og vigtigere endnu med de usete verdener. Her opstår spørgsmålet: Hvad forstår vi ved de usete verdener? Mennesket er i stand til at tiltrække og bearbejde energier fra jorden og universet. Ved bevidst brug af farver, former, symboler og tal kan man tiltrække bestemte energier som styrker ens processer. Det svarer til den oprindelige grund til, at en præst tager sin præstekjole på med farver, former og symboler som hører en bestemt ceremoni til, og dermed styrker sine guddommelige forbindelser. Tøjet bliver således en manifestation af hvad man vil med livet. (et personligt statement). Minder en om, hvad der er vigtigt i livet.

Farve- og materialevalg
Hvordan kan man klargøre sig virkningen af det, man har på sig? F.eks. gennem research af, hvordan de forskellige farver påvirker os. Et eks. på en research af farven blå kunne være: omgiv dig med og fokuser på farven blå.(vægge, objekter, etc.) Prøv at registrere hvilken fornemmelse eller tilstand farven giver. Saml min. 20 eksempler på hvor blå findes i naturen, (himmel, blå blodårer, øjne etc.) Er der en sammenhæng mellem eksemplerne? Hvor finder du dem og hvad er deres funktion?Svarene på disse spørgsmål skulle gerne lede dig nærmere farvens betydning.
Denne betydning udfolder sig på forskellige niveauer. Blå kan på et niveau f.eks. repræsentere balance, på et andet niveau en standard, og på et tredje niveau: disciplin.(til at forfølge sit mål). Dvs. hvis man søger balance og tager en blå trøje på for at få dette, er det, det niveau af blå man hovedsageligt vil få. Alle niveauer af blå påvirker dig dog samtidig ubevidst. Research metoden er det samme for alle farver, deres forskellige indflydelser er dog en længere beskrivelse at komme ind på her.

Materialer påvirker ligeledes kroppens tilstand. Kroppens elektromagnetiske felt kan processe energi uforstyrret med naturlige materialer, mens syntetiske materialer har en hæmmende effekt på udskillelsen af ‘fordøjet’ energi. Tøj fremstillet af syntetiske fibre, især strømper, samler statisk elektricitet. Dragternes materialer er derfor valgt udfra, at vi uhindret kan tiltrække og afgive energi. Materialerne der er brugt er bomuld, hør, silke og viskose.

De tre personlige dragter
Dele af dragten består af intentioner der repræsenterer et ønske om at udvikle sig ud over ens grundlæggende natur. Dragterne er bygget op omkring tre nøgle ord som holder de aspekter der er essentielle og personlige.

Første Dragt

Overblik Ro og refleksion
Balance Kommunikation mellem indre og ydre verden
Vovemod Handlekraft og hjerte

Formål: At vokse som menneske, at udvikle mit potentiale, at styrke forbindelserne til de usete verdener og universet. Dragten er designet til at inspirere, vække livsglæde, hylde storheden ved livet, afbalancere og korrigere ens fokus. Give mod til handlekraft også symboliseret i skørtets røde farve. Farven blå repræsenterer her balancen mellem holdning og handling.
De firkantede lige linier forneden kontra de flydende runde linier foroven i dragten udtrykker forholdet mellem det fysiske, jordbundne og det mentale, elektriske som ens væsen rummer. Ærmerne er designet i henhold til den indad rettede energi i højre hånd, udtrykt med guld broderi, og den udad rettede energi i venstre hånd, udtrykt med sølvbroderi.

Hætten er udformet med indigo blåt silkefor, dekoreret som en stjernehimmel, og er designet til at kunne bruges, når man har en mere indadvendt proces. Materialerne består af bomulds-velour, bomulds-satin, råsilke, silke-satin og viskose. Dragten skal bruges til specielle ceremonier, meditation og situationer, hvor jeg arbejder med personlig udvikling. Sølvlinjen symboliserer handling og livsforløb, hvor guldknapperne står for holdning til livet med de tre nøgleords-værdier som fokus. Aldrig handling uden holdning. Vores tre planettegn bestående af Venus, Jupiter og Merkur her sat sammen i et fælles symbol, der samler kræfterne til en force, som stadig styrker vores fælles handlinger, når vi er i proces sammen. Dette symbol indgår i alle tre dragter.

Anden Dragt

Magi At huske hvor nemt det er at være forbundet
Prioritering At se klart hvad der er vigtigst for min udvikling
Åbenhed At holde mit sind åbent så jeg kan modtage nyt

Min dragts formål og intentioner er at få en dybere forståelse af mig selv, være tro mod mit inderste væsen og minde mig om, hvor jeg er på vej i min udvikling. At synliggøre mine intentioner. Handling gør forvandling. Jeg ønsker at bruge min dragt i specielle ceremonier, meditation og situationer, hvor jeg arbejder med personlig udvikling.

Hoved beklædningen med kalde navnet: spirban (turban inspireret spiralform)er designet i spiralform. Denne bevægelse fortsætter ned ad kroppen med hofteklædet. Spiralens bevægelse markerer foreningen mellem himmel og jord, og jord og himmel. Langs hofteklædet løber en frynse sølvkant, som symbol på en levende, legende energi på livets vej. Kjoleskørtets bundkant giver tyngde og skaber jordforbindelse med sin bast kant. Farven grøn står for kreativitet, igangsætter-evne, nye ideer og åbenhed. Violet symboliserer det spirituelle liv og visioner. Terrakottafarven står for jordforbindelse og virker beroligende. Materialer brugt i dragten: bomulds-jersey, silke-velour, silke-satin og bast.

Guld, repræsenterer den indadrettede og holdende energi, er i det højre ærme. Sølv, den udadgående og transmitterede energi, i det venstre. Symbolet på manchetten, livets nøgle står for uendelighed og livet efter dette. Krystallerne som vedhæng på hovedbeklædningen fortil, står for ærlighed og renhed. De samler og holder energi.

Tredie Dragt

Ærlighed Ikke spilde energi på løgn
Disciplin At gøre det der skal gøres
Frihed Nydelsen der er i sand frihed

Formål: At vokse som menneske, at udvikle mit potentiale, at styrke forbindelsen til de usete verdener. Min dragt er en blanding af intentioner, ønsker, og etablering af et fundament der viser hvem jeg er. Symbolikken ligger i numre, farver og form, f.eks. vestens hals udskærring er åben, som udtryk for en grundlæggende holdning jeg ønsker at have over for nye tanker, ideer og ikke mindst mennesker. Vesten er ligetil og enkel, og definerer mig. De syv knapper repræsenterer spektrummets farver. Foret er af silke, som har den egenskab at den isolerer og holder energi. Forets blå farve er filtrerende i form af at ingen handling gøres uden at have gennemgået ens standarder og principper. Skjorten er stærk og solid, farven hvid symboliserer viden, og er rygraden i dragten. Værdien frihed, ligger i det åbne snit. Dragtens brug spænder mellem vandrings-ture og meditation.

Jordforbindelse symboliseret ved rødder, der holder mig i kontakt med mig selv og det jordnære. Hør buksernes grønne er nyskabende, bevægelig og hurtig.
Runetegn er historie og rygrad, tegnet i sølv står for sejr og fremdrift, kombineret med tegnet for vækst, befrugtning. Et tegn der vil fremme og forbedre. Raffinere alt hvad der udgår fra mig. Tegnet i guld er det gamle tegn for mennesket. Dette vil minde mig om hvor fantastisk det er at være netop et menneske, med alle de muligheder det fører med sig.

Hvad kan vi bruge tøjet til og hvordan har vi tænkt os at bruge det?
Idet tøjet er tænkt som et indre spejl, vil det visuelt minde om, hvem du er og hvilke intentioner du har. Dragten bærer kraften af hele processen bag sig, og støtter den personlige udvikling, så man holder sig selv fast ved de standarder, man har sat, og derfra kan nå højere niveauer. Fremtidige processer vil øge dragtens virknings kraft, ved at du udvikler dig i nye situationer og sammenhænge, som du bærer dragten i. Vi har skabt dragten ud fra nu, men med mulighed for tilføjelser i takt med personlig udvikling. Dette kan ske ved tilføjelse af symboler, smykker eller ekstra beklædningsstykker.

  • Hvorfor startede vi?
     
  • Hvad er meningen med livet?
     
  • Hvordan vil du bruge dit liv?
     

Dorrit Shoshan, 36 år, beklædnings-designer fra Danmarks Design Skole, har siden ’89 arbejdet som selvstændig designer med egen virksomhed. Har i mange år arbejdet med beklædning der udtrykker arketyper og menneskelige essenser. Har sideløbende arbejdet med at udvikle og integrere nye design-metoder i Template Netværket siden ’99.
Marianne Schoett Pedersen, 29 år. Uddannet maler i ’95. Har i mange år interesseret sig for personlig udvikling, som resulterede i en privat uddannelse som aromaterapeut, der førte videre til en komplementær terapeut uddannelse. Har siden ´98 været en del af Template Netværket og er p.t. i gang med holistisk afspændingspædagog-uddannelse.
Johannes Nielsen, 29 år, uddannet murer i ’94 og uddannet maler i ’98. I gang med møbel- & rumdesign på Danmarks Design Skole. Har i mange år interesseret sig for farver, form og for hvordan disse påvirker mennesket. Har været en del af Template Netværket siden ´98.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.