TOPAZ Nummer 10 / 2004
Velkommen
Templaten - En visionær udviklingshistorie
Projekt for kvinder, Menneske-skabelonen, Integrering af alle aldre
Design af klasseværelse, Tilflugts-haven
Farvernes intelligens, WBS, Pentabalance
Musik, Omsorg for døende, Historiefortælling
EASE, Kaleidolight, Aura-bruseren
Fremtidens musik - Fornøjelsens symfoni
Nye musikalske landskaber
Nye skabeloner til nye tider
Well Being Science klinik, workshops, seminar
Personlig Religion som beklædning

Nye skabeloner til nye tider

Af David Francis, USA

Over hele planeten, hvis man lytter godt efter, kan man høre gamle strukturer synge på sidste vers. Det er nu for alvor begyndt at dæmre for mange mennesker, at de strukturer, som mennesket bygger sin bevarelse og videreførelse på, har udtjent deres værnepligt. Og der er alvorlig brug for nye skabeloner på mange fronter for at møde og være på højde med de nye tider, vi bevæger os ind i, og som bevæger sig ind i os.

En ny tidsalder - Ældgamle profetier forudsagde disse tider

Den ældgamle videnskab astrologi handlede principielt om målingen af, hvordan forandringer i universets energier påvirkede organisk liv på jorden, navnlig mennesket. Disse energier omfattede varme, solens lys og næring, og månens påvirkning af tidevandsstrømme, såvel som de mere komplekse energier, som udstrømmer fra vort solsystems planeter og fjernere liggende konstellationer. (Nutidig astronomi er adskilt fra astrologien og betegnes som ’videnskab’, fordi den måler de forandringer i energiniveauer i universet, som kan opfanges af maskiner, mens astrologi er blevet nedgjort til en pseudovidenskab, fordi den bruger mennesket og dets systemer som måleudstyr.) Oldtidens astrologi omfattede alle universelle indflydelser, fra de mest indlysende som f.eks. månens 28 dages cyklus til de mindre definerbare, f.eks. ville de nylig opdagede neutrinoer, som passerer gennem Jorden på et nanosekund, være blevet betragtet af oldtidens folk som en ’astrologisk’ indflydelse.

Oldtidens folk forstod, at alt liv på jorden begynder i energiens verden, og at organisk liv organiserer sig i forhold til, hvilken type energi der passerer gennem planetens elektromagnetiske kraftfelt, eller aura. De forstod, at verdens civilisationer og begivenheder var formet af usete energiers strømninger som løber igennem vores del af universet. Denne viden blev ofte udtrykt i lignelser og diagrammer, af hvilke det meste er gået tabt. Vi har f.eks. fået fortalt, at Roms grundlæggere, Romulus og Remus, diede hos en ulv. Hvad betyder det? Ulven er et Mars-dyr, som vi kan se det på tavlebrudstykker efterladt af oldtidens troldmænd, som klassificerede planter, sten og dyr efter planeter og stjernebilleder. Nogle af Mars’ karakteristika, sagt lidt firkantet, er rød, administrativ og krigerisk. Dette ses i den romerske civilisations natur. Legenden om Romulus og Remus giver os et fingerpeg om Roms uomgængelige natur på baggrund af de energier og kræfter, som skabte Rom.

Udover at fremstille tavler, der viste, hvilke organiske livsformer der bedst kunne symbolisere planeter og stjernebilleders natur, spåede oldtidens folk også om energiskift i fremtiden, og hvordan de ville påvirke livet på jorden..

Profetier for fremtiden - levende den dag i dag

Vi lever i en tid, hvor det kosmiske, eller platoniske år, som beskrevet af oldtidens folk, skifter fra en universiel energi til den næste. Det kosmiske år, som bestemmes af stjernernes præcession, varer i 25.920 år. Det er opdelt i 12 tidsaldre på hver 2160 år med siderisk- eller stjerne-påvirkning. Vi befinder os i øjeblikket på en skillelinje mellem to tidsaldre. Det vil sige, at naturen af den kosmiske energi, der passerer gennem planeten med det formål at opgradere og udvikle, forandrer sig fundamentalt.

Oldtidens folk beskrev den bølgelængde, vi nu forlader, som ’Fisken’, (et symbol, som de tidlige kristne brugte - en af de første manifestitationer af fiskens energi). Vi bevæger os imod en anden type energi, symboliseret ved Vandmandens lynnedslag. Vandmanden er et lufttegn og var ikke oprindelig kendt som ’vandbæreren’, men ’kraftbæreren’. Vandmandens symbol bruges den dag i dag, f.eks. uden for el-kraftværker, som en advarsel om høj ledeevne og elektrisk strøm. Der står på skiltet: ”Advarsel, indgang sker på eget ansvar.” Bruger man dette som tilgang til Vandmandens energi, fortæller det en hel del om, hvad fremtiden vil bringe.

Symbolet for Vandmandens tidsalder, som vi nu træder ind i, fortæller os, at den basale elektromagnetiske kraft, som driver alt organisk liv på jorden, inklusive mennesket, tiltager i hastighed, og alt liv på jorden vil blive påvirket. Vi kan kigge på, hvordan dette udspiller sig på forskellige områder, fra clairvoyance og ESP til nye energikilder, som vil se dagens lys. For nærværende vil vi kigge på endnu et tema, nemlig den enestående stilling, som en særlig generation indtager i det energiskift, der foregår netop nu.

Baby Boomers

I overgangen fra Fisken til Vandmanden blev de såkaldte ’baby boomers’ født med evnen til at skræve over to tidsaldre. Vandmandens tidsalder var ikke noget, der skete i 60’erne, som det blev fejret i den kendte musical ”Hair”.

Ligesom skiftet fra dag til nat og nat til dag gennem processerne daggry og skumring tager tid, tager overgangen på 2160 år fra en astrologisk indflydelse til den næste også tid. I analogi med, at det tager en halv time at komme fra nat til dag, så tager det omkring 45 år at komme gennem dette kolossale universelle energiskift. Det vil sige, at hvis du er født før 1967, er du født i slutningen af Fisken. Vi har levet i overgangen mellem Fisken og Vandmanden siden den tid. Vi bryder først frem gennem Vandmandens daggry i året 2012, et år, der også markerer slutningen på mayaernes kalender.

Baby boomers er den unikke generation, der blev født under én astrologisk tidsalder og kan leve gennem overgangen og rent faktisk dukke op i den næste tidsalder. Det er et unikt hverv og ansvar at skulle gennemleve overgangen fra Fisken til Vandmanden; det er kun muligt hver 26.000 år. Er man født før 1967, er der endnu større grund til at føle sig velsignet! Og er du født efter 1967, har du selvfølgelig fået den enestående chance at bryde frem midt i overgangen og opleve daggryet i den sande ’nye tidsalder’.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.