TOPAZ Nummer 10 / 2004
Velkommen
Templaten - En visionær udviklingshistorie
Projekt for kvinder, Menneske-skabelonen, Integrering af alle aldre
Design af klasseværelse, Tilflugts-haven
Farvernes intelligens, WBS, Pentabalance
Musik, Omsorg for døende, Historiefortælling
EASE, Kaleidolight, Aura-bruseren
Fremtidens musik - Fornøjelsens symfoni
Nye musikalske landskaber
Nye skabeloner til nye tider
Well Being Science klinik, workshops, seminar
Personlig Religion som beklædning

Musikalske templates

Bidrag: Katrin Waldraff-Deichert, Tyskland

Man kan nærme sig musikkens og lydens verden både på analytisk, mental vis og på en intuitiv og indlevende måde. I første omgang opleves disse to måder som modsætninger som f. eks. hård og blød, stærk og svag eller dag og nat. Alligevel viser musikken, at de kan følges ad og støtte hinanden, og hvordan det samme gælder i livsanliggender og er med til skabe helhed i livet. Et enestående eksempel herpå er Bachs geniale musik. Den er fuld af forbløffende matematik på mange niveauer, men kalder også på meget ædle og smukke følelser.

En musikalsk anvendelse af templaten arbejder med en kombination af disse to tilgange, idet den opmuntrer til brug af alle de menneskelige systemer.

En vigtig baggrund for denne musik er studiet af naturlige mønstre og måder. Dette studium giver referencer og indsigt i alle former for musik og inspirerer til temaer for specifikke nye kompositioner, som f. eks. årstiderne eller et sted i naturen. Og så er det forbløffende at opleve, hvilken musik der kan opstå spontant, live, på stedet, i et frit og intuitivt udtryk, når et frugtbart og opmuntrende arbejdsmiljø først er skabt. Ethvert forsøg tæller, lige fra den person, der udtrykker en følelse ved hjælp af nogle få toner på en blokfløjte til den professionelle komponists arbejde med en symfoni.

Volkmar Studtruckers kompositioner tager udgangspunkt i hans Template-baggrund, hans dygtige musikalske håndværk og hans personligt intuitive inspiration. Hans "Songs for the Pilgrim" handler om syv menneskelige udviklingstrin, "Sinfonia Del Diletto" forårsager et dejligt velvære, og det endnu uopførte stykke "A European Symphony" har nationale undertoner, hvor nogle af de bedste kvaliteter kommer til udtryk gennem orkester, kor og solo-stemme. Dele af denne nye symfoni indøves for tiden i Westerwald-egnen i Tyskland som en del af et Template-projekt. Der er planlagt en offentlig fremførelse senere på året.


Rådgivning og omsorg for døende

Bidrag fra Judith Pocock, Wales (UK)

The Ruby Care Foundation er en ikke-profit-organisation med hovedkvarter i Wales og tilknyttede medarbejdere i mange lande. Den er opstået ud fra en dyb medfølelse med dødeligt syge, og med døende og deres familier. Dens medlemmer yder mental, følelsesmæssig og åndelig støtte, omsorg og rådgivning til mennesker, der nærmer sig døden, og bruger den tid, der er nødvendig - nogle gange måneder - til at hjælpe dem og deres familie og venner med at affinde sig med det, der er ved at ske, i et forsøg på at mildne deres stress, frygt og bekymring.

Målet er at skabe en ny template i forbindelse med omsorg for døende, som kan bevæge sig væk fra frygten og de herskende tabuholdninger, mod større ro og balance, naturlig accept og fred. De, som har omgåedes dødeligt syge, ved, at den døende ofte har et presserende behov for at ’rydde op’ i sit liv og ordne og afvikle alt, hvad der volder vanskeligheder. For nogle kan det være vanskeligt, hvis der i deres liv har været dybtgående traumer, som nu kræver at komme op til overfladen.

Sørgeperioden kan opleves som meget ulykkelig og ensom. Krop og sind er langsomt ved at tilpasse sig de brudte harmonier, der følger et tab (uanset af hvilken art), og de pårørende har et reelt behov for erfaren bistand til at hjælpe dem gennem det, der gerne skulle være en naturlig afklaringsproces. Døden kan være en fredelig og smuk oplevelse, selv når den ledsages af fysisk smerte, som kan styres. På samme måde kan følelsesmæssig og åndelig smerte lettes og fjernes, og det skal den.

Alle, der er en del af dette arbejde oplever det som et privilegium og en ære at hjælpe på det tidspunkt, som ’hjælpere i døden’ på linje med ’hjælpere ved en fødsel’, hvor man er sammen med, støtter og styrker den døende for bagefter at stå til rådighed for de sørgende efterladte. ’Der er aldrig noget der dør, uden at det på en eller anden måde bliver renset...’ Og vi er stolte over at kunne være til hjælp under denne rensende rejse mod det, der måske er et nyt aspekt af livet, der skal leves andetsteds.


Historiefortælling - Et pust af liv

‘Turkis Ringen’ er et internationalt fortæller-netværk, som blev stiftet af Ifat og Rami Zor i Israel i 1995. Netværket arbejder på at styrke og fremme naturlig kommunikation gennem fortællekunsten og er i fuld gang med at udvikle en Template for historiefortælling.

Mike & Marlies Woudstra, som gør et pionerarbejde for fortællekunsten, udtrykker det sådan: ‘Man kan sige, at fortælleren er en historiker, som trækker det bedste frem fra menneskets oplevelser op gennem menneskehedens historie. Han bevarer disse vitaminer og giver dem videre til næste generation, så de kan få den bedst mulige arv med sig til deres egen fremtid, Set fra en anden synsvinkel er fortælleren forbindelsesled mellem det, der er, og det, som endnu ikke er sket, andre steder end i menneskets fantasi.’

Læs mere i Topaz 5, interview med Ring of Turquoise, Holland.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.