TOPAZ Nummer 10 / 2004
Velkommen
Templaten - En visionær udviklingshistorie
Projekt for kvinder, Menneske-skabelonen, Integrering af alle aldre
Design af klasseværelse, Tilflugts-haven
Farvernes intelligens, WBS, Pentabalance
Musik, Omsorg for døende, Historiefortælling
EASE, Kaleidolight, Aura-bruseren
Fremtidens musik - Fornøjelsens symfoni
Nye musikalske landskaber
Nye skabeloner til nye tider
Well Being Science klinik, workshops, seminar
Personlig Religion som beklædning

Et projekt for kvinder fra hele verden

...et miljø med respekt og omsorg…

Bidrag: Saija Toth, Sverige

I mere end to år har et meget vellykket projekt for flygtninge og indvandrerkvinder været under udvikling i Sydsverige. I samarbejde med en gruppe kvinder fra Feminenza i Danmark og Sverige har Saija Toth tilrettelagt workshops inden for områder som selvtillid, selv-lederskab, stress-lindring og andre meget væsentlige problemstillinger, som disse kvinder møder i deres kamp for at blive integreret i en helt anderledes kultur i et fremmed land. Ved workshop-møderne oplever kvinderne et miljø, som gør det muligt for dem at komme tættere på sig selv og finde et nyt ståsted på vejen mod et større ansvar for eget liv. De fleste af kvinderne kommer oprindelig fra arabiske og afrikanske lande og inviteres til at deltage i disse workshops af de lokale kommuner og det regionale råd for Sydsverige.


Menneske-skabelonen

Hvert eneste menneske på denne klode er dannet ud fra nøjagtig samme skabelon. Og skabelonen indbefatter krop, sind, instinkt, følelser, sjæl og ånd, samt den højeste egenskab noget levende på Jorden besidder, nemlig bevidsthed.Farvernes intelligensDet er i virkeligheden utroligt! Og når man tænker over, hvad et menneske formår i form af alsidighed, evner, kreativitet, følelser og ubegrænset kapacitet for viden og indsigt, så er det tydeligt, at vi allerede lever i en fantastisk verden med den smukkest tænkelige formgivning. Og disse naturlige rammer og den måde, de fungerer på, er vores naturlige ’kørselsvejledning’ i livet. Det er forskningen omkring menneske-skabelonens naturlige design og funktion, der gør det muligt for os at nå en første forståelse af, hvad vi som mennesker er for nogle størrelser, hvordan det har været meningen, at vi skulle fungere og gebærde os, og hvorfor vi overhovedet har fået et liv.

Læs mere i Topaz 4: Menneske-skabelonen, af Mark Ballabon, England


Integrering af alle aldre

Bidrag: Otto Bignell, Holland

Der er en template, der udtrykker sig gennem livets forskellige stadier, som hver for sig har deres egne formål, målsætninger og udtryk. Visdoms-cirklen (en gruppe ældre mennesker inden for Template-netværket) arbejder på at finde de dybere bevæggrunde i livets sene faser og give dem udtryk. De arbejder tæt sammen med Stichting Springlevend i Holland.

Stichting Springlevend grundlagdes i 2001 af medlemmer af Template-netværket, som var dybt interesserede i ældre menneskers behov – ikke hvad yngre mennesker måtte mene, deres behov var, men ud fra et ægte ønske om at søge og finde svaret hos de ældre selv, som må formodes bedst at kende disse behov.

I mange lande vokser antallet af ældre i forhold til resten af befolkningen. Det rummer en udfordring på mange områder. F. eks. viser beregninger i Holland, at hvis landet om 20 år ønsker at opretholde samme standard for ældreomsorg som i dag, vil det kræve, at en stor del af den arbejdende befolkning på en eller anden måde er medinvolveret. Ældreomsorgen kan bevæge sig i to retninger. Den ene medfører en voksende isolation fra andre mennesker, især fra de unge, og at de ældre bliver betragtet som ’en samfundsbyrde’. Den anden bygger på respekt og en værdsættelse af den uundværlige rolle, de ældre kan udfylde som led i menneskeracens evolution, og kan være til stor glæde for yngre generationer. To nøgler, der kan fremme udviklingen af denne anden retning, er begreberne nytte og menneskelighed. Der er mange eksempler på ældre mennesker, som ønsker at fortsætte med at arbejde efter pensionsalderen eller tilbyde rådgivning ud fra deres livserfaring og ekspertise eller f. eks. skrive digte. Alle disse ting er både nyttige og livsbekræftende. Vi har brug for at genetablere medmenneskeligheden iblandt os, gøre os klart, at vi tilhører samme stamme, alle aldre i fællesskab, og at vi alle er nyttige og har noget at tilbyde. Ellers taber vi integrationen og den menneskelige stammes integritet på gulvet, og værdifuld livserfaring går til spilde, vundet af dem, som bærer livets krone, de Gyldne Års folk – måske et bedre navn og udtryk for anerkendelse af de ældre.

Ældreomsorg, som vi kender den, vil i fremtiden formentlig være en saga blot, simpelt hen fordi der ikke vil være nok mennesker til at arbejde i plejesektoren. I stedet kunne måske træde ’omsorgs-kredse’, som naturligt opstår omkring de Gyldne Års folk, og som kan hjælpe de ældre med deres behov, uden at de behøver at frygte for ikke at kunne klare sig selv. Dette ville give dem mulighed for at koncentrere sig om at udfylde det sidste stadium af deres rejse her på Jorden. Der bør sættes mange kræfter ind på at designe bygninger, som kunne være til støtte for disse sidste livsstadier og viet til at gøre brug af al tilgængelig viden og alle ressourcer, der kunne give menneskeslægtens ældre medlemmer større velbefindende.

Derfor støtter og kører Springlevend projekter, som fremmer medmenneskelighed og følelsen af at være stolt over at tilhøre den menneskelige stamme, projekter, som alle opfylder mange behov. ’Mysteriepakke-projektet’ er et eksempel, hvor gaver fra gavmilde folk rundt om i verden pakkes ind i smukke håndlavede æsker. Disse gaver gives herefter til ældre mennesker på alderdoms- og plejehjem og også til andre ældre mennesker, der har brug for ekstra støtte. Det er håbet med disse mysteriepakker at give modtagerne en oplevelse af, at de er værdsat og ikke glemt. Som man kan forestille sig, ligger den største overraskelse for de fleste i overhovedet at modtage en sådan uventet foræring.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.