TOPAZ Nummer 9 / 2004
Welkom
Voorkeur en Afkeer
Amerikaanse Template Homestead
Uitgebalanceerde voedingsgewoonten
Zoektocht naar de Man
De eer tussen mannen
Nieuw begip over de seksen
Succes... eindresultaat of manier van leven?
Taal is voedsel en heeft voedingswaarde

TOPAZ

Van de redactie

Beste lezers en lezeressen,

Wat ons betreft mag de wereld veranderen. De verworvenheden en ontwikkelingen op technologisch gebied in ons deel van de wereld sinds de Industriële Revolutie zijn enorm en met veel ervan kunnen we alleen maar blij zijn. Helaas zijn onze verworvenheden en ontwikkeling als mens op inhoudelijk gebied beduidend minder.

Hoe zou de wereld er bijvoorbeeld uitzien als we op een andere manier tegen 'succes' of 'voorkeur en afkeer' gingen aankijken? Deze onderwerpen komen in deze Topaz aan de orde.

En zijn we 'klaar' met ons begrip van man-zijn en vrouw-zijn - en de samenwerking tussen de seksen - met meer crèches, stofzuigende mannen en gelijk loon voor gelijke arbeid? Of zitten er fundamentele verschillen onder die verschillen, die met de blauwdruk van ons ontwerp als man of vrouw te maken hebben? Moeten we nog ontdekken hoe te integreren op allerlei niveaus om de belofte van 'homo sapiens sapiens' werkelijk te vervullen en de volgende stap in de evolutie te kunnen maken?
Topaz is geïnspireerd door een visie en beeld van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien als wij als mensheid zouden stilstaan om te luisteren naar wat zich in deze tijd aandient. Het is duidelijk dat we een andere weg met elkaar moeten gaan vinden. De contouren van die nieuwe tijd beginnen zichtbaar te worden, zoals we ervaren in de vele projecten die ontstaan en groeiend zijn in het wereldwijde Template Netwerk. Ook daarvan vindt u in deze Topaz weer een voorbeeld, in het verhaal van de Amerikaanse Homestead pioniers.

Daarnaast proberen wij in dit nummer van Topaz aan de hand van enkele artikelen wat van de meer ongeziene aspecten in de ontwikkeling van de mens voor het voetlicht te brengen.

Wij wensen u niet alleen veel leesplezier, maar hopen ook dat u hier iets vindt dat u wilt proberen om de inhoud van uw leven te verrijken. Uw reacties zijn als altijd van harte welkom.


Het Template Netwerk

Het Template Netwerk verricht pionierswerk op het gebied van het ontdekken en leren begrijpen van blauwdrukken (templates) op allerlei gebieden die mensen bezighouden, zoals opvoeding, kunst en andere vormen van expressie, ecologie en milieu, gezondheid en welzijn, wetenschap, filosofie en religie. Het netwerk bestaat uit en staat open voor mensen boven de achttien met verschillende achtergronden, nationaliteiten en overtuigingen. Het tot vrije ontplooiing brengen van unieke talenten en kwaliteiten in de context van het individuele streven naar persoonlijke groei is een centraal aspect van de samenwerking van de deelnemers aan het netwerk. In 'Topaz' wordt verslag gedaan van verschillende initiatieven, projecten en studies, die binnen het netwerk plaatsvinden.

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.