TOPAZ Nummer 9 / 2004
Welkom
Voorkeur en Afkeer
Amerikaanse Template Homestead
Uitgebalanceerde voedingsgewoonten
Zoektocht naar de Man
De eer tussen mannen
Nieuw begip over de seksen
Succes... eindresultaat of manier van leven?
Taal is voedsel en heeft voedingswaarde

Naar een nieuw begrip over de seksen

Een interview met Mary Noble door Monique Weber, Nederland

In september 2003 woonde ik een seminar bij met Mary Noble (GB) over het XX en het XY geslacht. Dit toekomstgerichte seminar vond ook in Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en Italië plaats.
Mary, een van de oprichters van Feminenza, is sinds jaar en dag geïnteresseerd in wat een nieuw en beter begrip tussen de geslachten kan bevorderen. Ze creëert tijdens de seminars een atmosfeer waarin alle deelnemers, mannen èn vrouwen, zich op hun gemak voelen om zich aan het gezamenlijke onderzoek te wagen van een mysterie dat bijna iedereen wel wil ontrafelen.
Dit artikel is tot stand gekomen door diverse vraaggesprekken tussen de verschillende seminars door, over Mary's ervaringen en nieuw gewonnen inzichten.

Je leidt momenteel seminars voor mannen en vrouwen waarin de beste kanten van beide seksen worden onderzocht. Hoe vind je dat?

Het is verbijsterend te ontdekken welke vraagstukken en problemen er zoal bij mannen en vrouwen leven. Omdat ik in verschillende landen kom, begin ik te zien dat er behalve gelijksoortige kwesties ook onderwerpen zijn die verschillen en meer te maken hebben met het land waar het seminar wordt gehouden. Het is elke keer weer een nieuwe ontdekking en ik realiseer me dat de man/vrouw-verhouding een belangrijk thema is dat mannen en vrouwen veel zorgen baart. Er is zo'n verlangen om het te begrijpen en het heeft zo'n helend effect als het onderwerp op een verrassende manier benaderd wordt, zonder veroordeling, zonder met de vinger naar elkaar te wijzen, maar met wederzijdse hulp en respect als uitgangspunt.

Het is me opgevallen dat het vraagstuk van de seksen overal ter wereld opkomt. Er verschijnen steeds meer boeken over het verschil tussen mannen en vrouwen, die allemaal een beter begrip pogen te bewerkstelligen. Waarom zou dat zijn?

Ik denk dat het vanzelfsprekend hoort bij groeiprocessen dat mensen niet langer klakkeloos accepteren hoe dingen 20, 50 of 100 jaar geleden waren en dat de verstandhouding tussen de seksen een prominente plaats zal innemen in de maatschappij van de toekomst. We zijn nu op een punt aangeland waar inzicht in de wijze waarop mannen en vrouwen kunnen samenwerken voor een betere toekomst wel op de voorgrond móet treden. We hebben in het westen in de jaren '60 de vrouwenbeweging gezien en de afgelopen 50 jaar hebben er gigantische maatschappelijke verschuivingen plaatsgevonden. Er is ook een tijd geweest waarin men elkaar ervan probeerde te overtuigen dat er geen verschil was tussen beide geslachten. Ik denk dat men nu gaat aanvaarden dat er een fundamenteel verschil is en dat men niet terug wil naar het standpunt dat zegt dat 'de een beter en de ander minder is'. Er moet een totaal nieuwe manier gevonden worden om te kijken naar waar die verschillen over gaan en waarom ze er zijn.

Waarom denk je dat het vooral nù belangrijk is om de manier waarop de beide seksen zich tot zichzelf en elkaar verhouden, opnieuw in ogenschouw te nemen?

Er is in de relatie tussen mannen en vrouwen iets helemaal uit balans. Ik ben er zelf het één en ander van tegengekomen tijdens mijn reizen. In sommige maatschappijen uit het zich in extreme onderdrukking van vrouwen, in andere in extreme exploitatie van vrouwen of geweld tegen hen. Het vermoorden van meisjesbaby’s neemt nog altijd toe, omdat in grote delen van de wereld de geboorte van een dochter gezien wordt als de grootste tegenslag die een gezin kan treffen. Helaas zien de meeste mensen in deze eeuw niet in dat mannen en vrouwen twee prominente gedaanten zijn van Gods manifestatie op deze planeet, beide cruciaal voor de ontwikkeling van het heelal. Uiteraard worden mannen ook geschaad door deze onwetendheid en onderdrukking, omdat de toegang tot hun eigen menselijkheid en spirituele ontwikkeling erdoor wordt belemmerd. Wat me diep raakt is dat er zo'n ontzettende hoeveelheid onnodig verdriet in de wereld bestaat, veroorzaakt door vastgeroeste patronen waarmee de seksen opgroeien en elkaar vervolgens benaderen. Sommige van die patronen hebben te maken met eeuwenoude tradities en andere bestaan alleen omdat men niet weet hoe met maatschappelijke veranderingen om te gaan. In het westen hebben mannen er nu bijvoorbeeld moeite mee een nieuwe inhoud te geven aan hun man-zijn, aangezet door o.a. de veranderingen in vrouwen, in status en de economische situatie. Ik geloof dat er diep van binnen in elke man en vrouw een duidelijke verlangen leeft naar een waardevolle onderlinge uitwisseling. Als je naar het aantal echtscheidingen kijkt - één op de twee huwelijken eindigt zo -, is een belangrijke vraag: 'hoe bereiken we die onderlinge goede uitwisseling?'. Als het werkelijk zo is dat er een waardevolle en vernieuwende uitwisseling tussen mannen en vrouwen mogelijk is, wat is het dan wat we niet voor elkaar krijgen of begrijpen, of wat moeten we snappen om die uitwisseling te bewerkstelligen? Het gaat om een groot potentieel dat grotendeels niet aangeboord is omdat het omgeven is met misverstanden, vooroordelen en moeilijkheden.

Ik weet dat het wel een van de felste oorlogen op deze planeet wordt genoemd - die tussen de seksen - en ik vrees dat het waar is. Het reikt veel verder dan mensen: het gaat ook om onze relatie tot de aarde, tot het geheel van verschijnselen van mannelijke en vrouwelijke aard. Het is van vitaal belang dat de wijze waarop de twee geslachten zich verhouden vernieuwd wordt, als we willen dat de menselijke soort blijft voortbestaan.

Als we in de manier waarop de seksen samenwerken meer ruimte aan elkaar willen geven, elkaar beter willen leren aanvoelen en een passender respons geven, wat moeten we volgens jou dan uitzoeken?

Allereerst moet er een toegankelijkheid voor elkaar ontstaan, want nu ontmoet ik erg veel mensen die het opgegeven hebben om elkaar beter te begrijpen. Ik kom veel vrouwen tegen die dingen zeggen als: 'Mannen begrijpen me niet, dat is nou eenmaal zo. Ik ben er nog nooit één tegengekomen die dat wel deed. Het lijkt soms zoeken naar een speld in een hooiberg.' Of ik kom mannen tegen die zeggen, 'ik kom er maar niet achter wat vrouwen willen, ik heb het altijd mis.' Ik denk dat je allereerst de mogelijkheid open moet houden dat er iets nieuws te ontdekken valt en dat je daarmee tot een beter begrip komt. Nu komen we op het terrein van Feminenza dat gaat om het concept dat er in elk van de seksen verschillende levens bestaan* en om de erkenning dat geen van beide geslachten slechts één verschijningsvorm kent. Wat de diverse levens nodig hebben kan heel verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan wat de verhouding tussen ´het mannelijke´ en ´vrouwelijke wezen´ nodig heeft, in het licht van waar de relatie tussen ´de man´ en ´de vrouw´ om vraagt. En tussen de ´dame´ of ´heer' spelen weer heel andere kwesties. Door deze lagen in onszelf te ontsluiten en te leren begrijpen, kunnen we aan de weet komen hoe de verschillende niveaus in ons zich verhouden tot de verschillende niveaus van het andere geslacht. Als dit lukt, kan er een enorme hoeveelheid inzichten en nieuwe mogelijkheden tot onze beschikking komen. Neem bijvoorbeeld 'het mannelijke wezen', het meest fysieke niveau. Dat lijkt het meest op een vrije radicaal, wil niet vastgepind worden, heeft vrijheid nodig en is een beetje als een ongebruikte doos vuurwerk. Daartegen afgezet is het leven van de 'man' meer bereid zich in vastere vormen te begeven, bijvoorbeeld in een vaste relatie met een vrouw of aan een gezin te beginnen. Het hogere niveau, de 'heer', zoekt nog weer iets anders in de vrouwelijke tegenpool; nu gaat het meer om wederzijds respect en steun voor wat ieder wil bereiken. Afhankelijk van de mate waarin deze verschillende levens actief zijn, kunnen ze leren met elkaar op andere niveaus te beraadslagen en ook daar elkaars behoeften te begrijpen. Dan ontstaat iets kostbaars dat door alles heen straalt.

In de seminars probeer ik deze innerlijke levens en hun verschillende behoeften toegankelijker te maken, dat kan een hoop verwarring schelen. Misschien vraag je je wel eens af hoe het komt dat een vrouw het ene moment een knuffel wil en het volgende moment met rust gelaten wil worden en de ruimte nodig heeft? Dat komt omdat die verschillende levens die in haar huizen verschillende behoeften hebben, net als die in de man trouwens. We moeten leren die te begrijpen, zodat we hen kunnen respecteren en de ruimte geven, in plaats van ons verdrietig of afgewezen te voelen of niet te weten wat ons dwarszit.

Heb je er enige voorstelling van hoe de twee seksen in de toekomst afzonderlijk en gezamenlijk zullen functioneren?

Dat is een moeilijke vraag omdat we allemaal zo geconditioneerd zijn door hoe het op dit moment is. Volgens mij is het heel belangrijk daar steeds vraagtekens bij te zetten en het streven naar onze eigen bevrijding en die van de ander nooit op te geven. Ik denk dat we nog niet eens begonnen zijn de grootsheid en kracht van mannen en vrouwen en hun heel unieke stijl, echt op waarde te schatten.

Als ik al een visioen zou hebben, dan zou dat zijn dat de mensheid zich heeft ontwikkeld tot een punt waar wereldwijd de komst van een meisje op deze aarde net zoveel reden tot vreugde zou geven als de geboorte van een jongetje. Stel je dat eens voor!

Voor informatie over Feminenza zie de website www.feminenza.org.

Copyright © 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.