TOPAZ Nummer 9 / 2004
Welkom
Voorkeur en Afkeer
Amerikaanse Template Homestead
Uitgebalanceerde voedingsgewoonten
Zoektocht naar de Man
De eer tussen mannen
Nieuw begip over de seksen
Succes... eindresultaat of manier van leven?
Taal is voedsel en heeft voedingswaarde

Zoektocht naar de man, over het mannelijke, mannen en heren

Roland Böhringer uit Duitsland neemt krachten en kwaliteiten van de man onder de loep.

In de afgelopen 30 jaar is het vrouwelijk geslacht zich in toenemende mate gaan bewegen op terreinen die van oudsher het territorium van de man waren. In talrijke beroepen staan vrouwen op voet van gelijkheid. Met name daar waar het aankomt op teamwork, steken ze de man vaak de loef af. Dit maakt indruk op mannen, maar het maakt hen ook onzeker. Ze zijn onder de indruk van de volharding en vasthoudendheid van vrouwen, hun communicatieve vaardigheid, diplomatie, intelligentie en gezond verstand. En niet te vergeten hun charme.

Hoe zit dat nu met de mannen? Wordt het niet tijd dat de man zijn sterke punten verder ontwikkelt en zich afvraagt wat het betekent om in deze tijd man te zijn? Het wordt langzaamaan duidelijk dat het ook voor mannen belangrijk is serieuze aandacht te besteden aan het verbeteren van hun persoonlijke vermogens en kwaliteiten. Want alleen wanneer de beide seksen elkaar ontmoeten en samenwerken in het beste van wat ieder te bieden heeft, kunnen zij samen de toekomst het hoofd bieden. Vanuit deze visie lijkt het niet verstandig elkaar te bevechten.

De hedendaagse man: een korte speurtocht door de media

Sommige van deze ontwikkelingen zijn in films en andere media te signaleren. Bijvoorbeeld in de film 'What women want' krijgt Helen Hunt in plaats van Mel Gibson de baan van 'Art Director'. Ofschoon de man zich voor zijn nederlaag wreekt, zit hij naderhand erg in zijn maag met zijn gedrag. Hij biecht alles op aan zijn nieuwe 'vrouwelijke held' en valt volledig voor haar charmes. In de film 'My big fat Greek wedding' zijn we getuige van een besluitvormingsproces tussen een Grieks restauranthouder en zijn energieke vrouw, die de eigenlijke baas is. Zij wil dat hij hun dochter toestaat in een reisbureau te gaan werken. In een humoristische scène arrangeert zij de situatie zo dat haar man op het lumineuze idee komt dat hun dochter de baan zou kunnen aannemen. Na afloop is hij erg gelukkig en voelt zich gesterkt door het feit dat hij een probleem heeft helpen oplossen. En de vrouw is gelukkig omdat haar opzet volledig is geslaagd. Twee amusante films die een beeld geven van de werkelijke betrekkingen tussen de seksen vandaag de dag.

Waarop zou de man zich in zijn innerlijke ontwikkeling moeten concentreren?

Laten we beginnen met een stelling: zolang èn ontwikkeling van menswaardigheid èn voortdurende persoonlijke groei niet één gezamenlijke onderneming is van beide geslachten, zullen vrouw noch man in staat zijn hun spirituele mogelijkheden ten volle te ontplooien.

Een gemeenschappelijke doelstelling zou kunnen zijn: respect, wederzijdse aanmoediging en oprecht geleefde menselijkheid. Deze kwaliteiten worden vaak over het hoofd gezien in de 'strijd der geslachten'. Zij kunnen juist verzachting van de confrontatie teweegbrengen, met groeiend wederzijds begrip voor de verschillende manier waarop beide geslachten uitdrukking geven aan hún wijze van maximale inzet. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat is duidelijk! Maar als men erin slaagt met werkelijk gezond verstand overeenstemming te bereiken over één doelstelling die voor beide partijen van doorslaggevend belang is, kan men daarop terugvallen als de situatie precair wordt. Respect, wederzijdse aanmoediging en medemenselijkheid kunnen ons verder brengen. Zonder deze zullen we altijd terugvallen in prehistorische gedragspatronen, of dat nu genetisch is, cultureel, moreel of wat dan ook.

Wanneer is een man nu een man?

Ergens staat geschreven dat een echte man een kind verwekt, een boom plant en een boek schrijft. Het eerste kenmerk spreekt over zijn fysieke vermogen om nageslacht voort te brengen, het tweede over zijn vermogen tot zorg voor en beschermen van natuur en leven; het derde over vergaren van kennis en wijsheid die waard zijn om door te geven. Globaal gesproken wijst het naar drie niveaus in de man, gelijk aan de verdeling in lichaam, ziel en geest.

Hier volgt een poging enkele kwaliteiten te benoemen die we kunnen toedichten aan de aspecten van het mannelijke, de man en de heer.

het Mannelijke

de Man

de Heer

 • Fysieke kracht, vitaliteit en uithoudingsvermogen.
 • Hij is robuust, paraat en praktisch.
 • Hij heeft een gezonde nieuwsgierigheid.
 • Hij is een ontdekker en een doener.
 • Hij is er als hij nodig is.
 • Hij hecht groot belang aan het verbreden van zijn horizon.
 • Hij is geduldig, beleefd, beschermend en respectvol.
 • Hij kan goed samenwerken.
 • Hij kent zijn sterkten en zijn zwakten.
 • Hij kan om zichzelf lachen.
 • Hij kan zijn fouten toegeven.
 • Hij is moedig en standvastig.
 • Hij weet waar zijn leven heenleidt en heeft duidelijke beginselen.
 • Hij voldoet aan zijn verantwoordelijkheden.
 • Hij is betrouwbaar en integer.
 • Hij is vrijgevig, behulpzaam en menslievend.
 • Zijn raadgevingen zijn gebaseerd op de wijsheid van de ervaren man.

Men zou ook kunnen zeggen dat het Mannelijke zelfbeheersing leert, dat de Man leert wie hij is en dat de Heer leert hoe hij deze zelfkennis nuttig en wijs kan gebruiken.

Ik geef toe dat deze verdeling [note 1] in verschillende niveaus en lagen tamelijk simplistisch en rechtlijnig lijkt; in het dagelijks leven lopen de drie niveaus door elkaar heen. Ik heb hem echter ervaren als een nuttige manier om te zien waar het zwaartepunt van mijn leven ligt in relatie tot mijn eigen ontwikkeling als man.

Tot besluit een filosofische beschouwing over de aard van de beide geslachten:

Zou het mogelijk zijn...
... dat een vrouw alles wat zij kan worden reeds in zich draagt en dat zij de taak heeft het te ontsluiten, terwijl de man alles wat hij kan worden eerst buiten zichzelf moet ontdekken om het zich vervolgens eigen te maken?
... dat een vrouw haar toekomst van binnen uit moet winnen, terwijl de man zijn toekomst iedere dag opnieuw moet veroveren?
... dat zowel de Dame als Heer de essentie van hun hogere spirituele bestaan kunnen vinden en ontdekken in het andere geslacht?

Dit is een kleine bijdrage aan een groots onderwerp en debat. In het artikel over de 'eer tussen mannen' staan wat aanbevelingen voor films.

Note 1: Geïnspireerd door workshops met Mary Noble, mede-oprichter van het internationale Feminenza Netwerk (zie het interview op bladzijde 13) en het boek 'A Feminenza Trace of Essences and Elements', ISBN 0 952 1674 68.

Copyright © 2001-2021 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.