TOPAZ Nummer 9 / 2004
Velkommen
Sympati og antipati
Nordamerikanske Template Homestead
Afbalancerede spisevaner
På jagt efter manden
Om ære mellem mænd
En ny forståelse af de to køn
Succes: Et slutresultat eller en livsstil?
LessonsAlive - motivering af børn indefra

Filmanmeldelse: Ære mellem mænd

Jeg synes, det er en skøn fritidsbeskæftigelse at bruge filmen som et redskab til bedre at forstå livet og udviklingen af specifikke karakteregenskaber. Nogle gange kan tankevækkende eksempler i film give indsigt i menneskelige kvaliteter. Denne filmanmeldelse fokuserer på ‘ære mellem mænd’.

Nogle eksempler og kommentarer:

I filmen Meet Joe Black sættes æren mellem to mænd under lup, hvad angår aftaler og kontrakter. Døden, spillet af Brad Pitt, vil give Anthony Hopkins mere levetid, hvis han kan gøre Dødens ‘ferie’ på jorden interessant. Anthony Hopkins’ æreskodeks bliver mere fremtrædende, efterhånden som historien udvikler sig (og filmen ender selvfølgelig lykkeligt). Forskellige former for ære har forskellige følger. Nogle danner nye æreskodeks, mens andre bryder med eksisterende moralbegreber for at møde de krav, nye omstændigheder stiller.

I filmen Black Hawk Down, handler om amerikanske soldater på en mission i Somalia. Kompagniets æreskodeks er ’at ikke efterlade nogen’, og den holder æren mellem soldaterne intakt under missionen, men resulterer også i, at langt flere soldater end nødvendigt bliver dræbt end hvis de var foruden æreskodekset. Det er den pris, de er parat til at betale for at opretholde deres ære. Disse soldater prioriterer ansvar og ære over for kompagniet og deres soldaterfæller højest, og de er parat til at udføre enhver opgave, så længe æren forbliver intakt.

Der er altid specifikke værdier, normer og moraler knyttet til ære, for ære udspiller sig ikke kun gennem en, men flere dimensioner af livet. Dette gør ære til et interessant emne, men også til en gådefuld, overraskende og usynlig medspiller i livets teater, og den kommer til udtryk hos os på forskellige måder på forskellige tidspunkter. Der må træffes valg, når man kommer ud for et dilemma. Valg, der fordrer forskellige niveauer af ære, som så fremkalder forskellige spørgsmål: ‘Hvad er det højeste niveau af ære, man kan opnå og hvorfor?’ ‘Hvilken form for ære fremmer den mest værdige vej fremad?’ Der er for eksempel æren i at forsvare ens hjemlands suverænitet og sikkerhed med alle midler, men der er også en ære i at beskytte sig selv og andre mod at lide skade.

I The Four Feathers udspiller et af dilemmaerne omkring ære sig. Det er æren mellem to mænd, som ikke vil have, at personlige følelser for en kvinde skal ødelægge deres venskab og deres respekt for hinanden, og rivalisering må ikke finde ind til den del af dem, som opretholder æren.

Også i Spy Game bliver to niveauer af ære, personlig og gruppe/national ære, samt de tilknyttede værdier, normer og moraler, stillet til skue mellem to mænd. Robert Redford repræsenterer den nationale ære (i form af CIA), mens Brad Pitt repræsenterer en personlig æreskodeks. På grund af hans personlige ære kan Pitt ikke komme sin veninde til undsætning da han er involveret med CIA. Begge mænd kæmper med deres loyalitet overfor deres eget æreskodeks samt indflydelsen fra hinandens æreskodeks. Det fører til overraskende dispositioner og en pris at betale, hvilket altid er et vigtigt tegn når æren står på spil. Ære medfører sære og uventede forskydninger og prioritetsskift, som kun er forståelige for den, der besidder det samme æreskodeks.

Lignende overraskende valg træffes også i The Edge, med Alec Baldwin og Anthony Hopkins. Æren i at beskytte og redde en lille gruppe, der er faret vild i ødemarken, sættes op imod den manglende ære i kun at tænke på sin egen overlevelse. Den første ære udløser ny indsigt, nye løsninger og kreativitet, mens manglen på ære forårsager panik, frygt, fortvivlelse og egoisme.

I filmen Gods and Generals om den amerikanske borgerkrig står soldaterne over for hinanden på slagmarken og samtidig over for det dilemma, at begge parter søger at vinde ære ved at kæmpe for samme gud og fædreland. Dette leder til den bemærkelsesværdige ide, at to mænd med samme æreskodeks, men med forskellige ideologier, risikerer at dø for hinandens hånd. I dette eksempel var der ikke fornuft nok til at løfte æreskodekset hinsides slagmarken.

Selvom The Thin Red Line også er en krigsfilm, frembyder den nogle filosofiske og højere moralbegreber og et dybere ræsonnement og motiv for tilblivelsen af ære. Filmen er fuld af interessante eksempler og spørgsmål om æreskodeks mellem mænd. Et digt fra filmen tydeliggør dette: “En mand ser en døende fugl og tænker, at der ikke findes andet end uigendrivelig smerte ..., og døden fik det sidste ord, den ler ham op i ansigtet. En anden mand ser den samme fugl ..., føler herligheden, føler noget smile igennem det.” To mænd med to forskellige æreskodeks, der gør, at de opfatter krigens virkelighed forskelligt.

Ofte kommer det an på det perspektiv, vi betragter livet fra, og hvad vi fortæller os selv om det, vi ser.

Sander Funneman, Holland

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.