TOPAZ Nummer 9 / 2004
Velkommen
Sympati og antipati
Nordamerikanske Template Homestead
Afbalancerede spisevaner
På jagt efter manden
Om ære mellem mænd
En ny forståelse af de to køn
Succes: Et slutresultat eller en livsstil?
LessonsAlive - motivering af børn indefra

På jagt efter manden

Om hankønsvæsner, mænd og gentlemen

Ud fra sin værdsættelse af begge køn og deres forskellige styrker og færdigheder udforsker Roland Böhringer nogle af de ingredienser, som giver manden et rigere liv.

I løbet af de sidste 30 år har kvinder i stadig stigende grad bevæget sig ind i områder, som traditionelt var forbeholdt manden. De har etableret sig på lige fod med manden inden for mange fag, og i nogle, navnlig når samarbejde er påkrævet, overgår de dem. Det har været imponerende for manden at opleve, men det kan også vække en iboende usikkerhed. Manden har kunnet iagttage de kvindelige styrkeområder såsom vedholdenhed og målbevidsthed, kommunikationsevne, diplomati, intelligens og sund fornuft og selvfølgelig charme.

Hvad betyder dette så for manden? Vil det opildne os til at udvikle vores naturlige styrker og færdigheder, så vi således opdaterer vores opfattelse af, hvad det vil sige at være mand i det 21. århundrede? Hvis ikke, er det usandsynligt, at det bedste i begge køn kan begynde at samarbejde om at skabe en bedre fremtid for alle. I styrke kan kønnene samarbejde, i svaghed vil de strides.

Vor tids mand: Et kort kig på medierne

Vi ser nogle af disse udviklinger dukke op i film og i medierne. Blandt andet i filmen “What Women Want”, hvor Helen Hunt får jobbet som kunstnerisk leder i konkurrence med Mel Gibson. Selv om Mel Gibson først beslutter at hævne sig, besinder han sig og spiller rent spil, hvilket naturligvis fører til ny romantik.

Filmen “My Big Fat Greek Wedding” giver en humoristisk indsigt i beslutningsprocesserne hos en græsk restauratør og hans handlekraftige kone, som tydeligvis er den egentlige chef. Hun vil give sin datter lov til at arbejde i et rejsebureau, og i en meget morsom scene får hun sin mand til at tro, at det er hans idé, at datteren skal tage jobbet. Efterfølgende har han det godt med sig selv og føler, at han har løst familiens problem, som var blevet ham forelagt. Hans kone vinder også, fordi hun jo får sin vilje. Disse to film afspejler på humoristisk vis mange af daglig dagens virkelige scenarier mellem de to køn.

Hvad kunne være et fokus for mandens indre udvikling?

Lad os begynde med en tese: Så længe menneskelighed og igangværende personlig vækst ikke er begge køns fælles stræben, kommer ingen af dem til at realisere deres fulde spirituelle potentiale.
Vores fælles målsætning kunne være respekt, støtte og ægte praktiseret medmenneskelighed. Den erklærede fælles stræben bliver sært nok ofte forbigået i kønsdebatten. En sådan tilgang kunne opbløde de eksisterende barrierer og føre til en bedre fælles forståelse, når de to køn sammen sætter sig et fælles mål, hvor begge frit kan lade deres særpræg komme til udtryk inden for det større billede.

Det er klart, at det er nemmere sagt end gjort. Men hvis det lykkes gennem sund fornuft at blive enige om en fælles målsætning, som har en altovervejende vigtighed for begge, bliver det et fristed, vi kan vende tilbage til, når føret bliver tungt. At vende tilbage til respekt, støtte og medmenneskelighed kan føre os videre fremad, for ellers kan vi kun komme tilbage til ting, som er styret af fortiden, det være sig på genetisk, kulturel, moral eller anden vis.

Meningen med at være en mand

Det står skrevet et sted, at en ægte mand skal avle et barn, plante et træ og skrive en bog. Det synes jeg er en interessant betragtning. Det første beskriver den fysiske evne til at befrugte livet og videreføre den genetiske slægt linje, det næste beskriver evnen til at pleje og beskytte liv og natur, og det tredje taler om at opsamle viden og visdom, som er værd at give videre. Tilsammen viser de mandens tre niveauer, svarende til tanken om krop, sjæl og ånd, og som man måske kan tillægge navnene hankøn, mand og gentleman.

Nogle gange når vi taler beskrivende om mænd, bruger vi udtryk som “en fin fyr” eller “et rigtigt mandfolk” eller “en hædersmand”. Hvilke kvaliteter tænker man på, når man ser disse udtryk? Her er mit forsøg på at angive nogle af de kvaliteter, vi kan tillægge en persons hankøns-, mands- og gentleman-aspekter.

Hankøn

Mand

Gentleman

 • Rå kraft, energi og udholdenhed.
 • Robust, beredvillig og praktisk.
 • Sund nysgerrighed, opdagende og pragmatisk.
 • Der, når man har brug for ham.
 • En eventyrer.
 • Stærkt interesseret i at udvide sin horisont.
 • Tålmodig, høflig, ærbødig og beskyttende.
 • God til teamwork.
 • Klar over sine styrker og svagheder.
 • Kan grine ad sig selv.
 • Er i stand til at indrømme fejl.
 • Mod og standhaftighed.
 • Ære.
 • Hans liv er baseret i klare ideer og principper.
 • Evnen til at håndtere og påtage sig ansvar.
 • Pålidelig og retskaffen.
 • Storsindet, hjælpsom og omsorgsfuld.
 • Taler ud fra opnået visdom og faktiske erfaringer.

Man kunne måske sige, at hankønsvæsnets mål er at udvikle selvbeherskelse, mandens at lære at forstå sig selv og en gentlemans at lære at anvende sin selverkendelse på klogeste vis.

Jeg er klar over, at disse sondringer, som de her er udlagt, kan fremstå en kende overforenklede og færdigsyede, for alle tre niveauer blander sig og overlapper hinanden i dagligdagen. Alligevel har jeg oplevet dette som brugbart som en måde at forstå tendensen i mit eget liv på i forhold til min egen udvikling som mand.

Her er som afslutning en filosofisk betragtning om begge køns natur:
Kan det være ...
... at kvinden bærer hele sit væsen indvendig, men skal slippe det fri, mens manden skal opdage og frigøre hvad han kan blive?
... at kvinden skal udløse sin fremtid indefra, mens manden skal vinde sin fremtid på ny hver eneste dag?
... at både mænd og kvinder kan opdage og finde deres spirituelle væsens ædlere natur i det modsatte køn?
Jeg synes, der endnu er uendelig meget at udforske om begge køns fremtid og udvikling. Dette er et lille bidrag til et stort emne og en vigtig debat.


Inspireret af workshops med Mary Noble, medstifter af det internationale Feminenza network (se interview side 13) og bogen ‘A Feminenza Trace of Essences and Elements’, ISBN 0 952 1674 68

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.