TOPAZ Nummer 8 / 2003
Welkom
Een Muzikaal Eerbetoon
Competitie de baas
Meetkundige matrix van gewijde bouwkunst
Helpende hand voor kinderen met ADHD
De clown uithangen
Wetenswaardigheden over humor
Hoe films te kijken?
De natuurlijke wetten
Een dag in het theater van het leven

TOPAZ

Welkom bij de achtste uitgave van de Topaz

De herfst is begonnen en elke dag wordt het daglicht iets minder. Dat zou even schrikken zijn als we niet al lang vertrouwd waren met de seizoenencyclus.

Andere soorten natuurlijke ordening zijn minder bekend. Bijvoorbeeld: de noordelijke volkeren kunnen de kwaliteit van de sneeuw op talloze manieren beschrijven, terwijl het voor zuiderlingen neerkomt op de constatering dat er al dan niet sneeuw ligt.

Natuurlijke ordening en principes zijn overal aanwezig, maar blijven verborgen totdat ze waargenomen worden. Vertrouwd raken met de onderliggende principes, op welk gebied dan ook, is een stap naar inzicht maar ook naar vrijheid en creativiteit. Meer hierover leest u in deze Topaz, waarin o.a. de onderwerpen architectuur, humor en theater het daglicht zien.

Ook besteden we aandacht aan de werking van competitie - wat is het en kunnen we er buiten? Is er nog wel een prikkeling om tot het uiterste te gaan als rivaliteit niet meer bestaat? Is het een fenomeen van deze tijd? Deze en andere vragen worden in dit artikel opgeworpen, als een eerste aanzet tot debat.

Wilt u reageren op de artikelen in Topaz of wilt u in contact treden met een van de schrijvers? Neemt u dan contact op met de Topaz redactie via topaz@template.nl of via de adresgegevens vermeld in het colofon.

De redactie


Het Template Netwerk

Het Template Netwerk verricht pionierswerk op het gebied van het ontdekken en leren begrijpen van blauwdrukken (templates) op allerlei gebieden die mensen bezighouden, zoals opvoeding, kunst en andere vormen van expressie, ecologie en milieu, gezondheid en welzijn, wetenschap, filosofie en religie. Het netwerk bestaat uit en staat open voor mensen boven de 18 met verschillende achtergronden, nationaliteiten en overtuigingen. Het tot vrije ontplooiing brengen van unieke talenten en kwaliteiten in de context van het individuele streven naar persoonlijke groei is een centraal aspect van de samenwerking van de deelnemers aan het netwerk. In 'Topaz' wordt verslag gedaan van verschillende initiatieven, projecten en studies, die binnen het netwerk plaatsvinden.

Copyright 2001-2021 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.