TOPAZ Nummer 8 / 2003
Welkom
Een Muzikaal Eerbetoon
Competitie de baas
Meetkundige matrix van gewijde bouwkunst
Helpende hand voor kinderen met ADHD
De clown uithangen
Wetenswaardigheden over humor
Hoe films te kijken?
De natuurlijke wetten
Een dag in het theater van het leven

Het belang van symmetrie

Een helpende hand voor kinderen met ADHD

Dit is het derde deel in een serie interviews met mensen die kunde, onderzoek en geloof investeren om uit te zoeken hoe ze kinderen met ADHD-symptomen kunnen helpen hun leven kwalitatief te verbeteren. De eerste twee artikelen (in Topaz 7) gingen respectievelijk over het winnen van zelfvertrouwen en het effect van bepaalde kleurcombinaties in klaslokalen. Deze keer vertelt arts en manueel therapeut Jeroen de Vries over zijn bevindingen.

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

Tijdens ons gesprek gingen onze gedachten even terug naar deze prachtige regels van het gedicht 'The Tyger' uit 'Songs of Experience' door William Blake. Waarschijnlijk omdat het verschijnsel symmetrie een basisprincipe is in het vak dat Jeroen uitoefent. Het ontzag voor de precisie en doelmatigheid in het bouwplan van alle levende wezens dat Blake verwoordt in zijn gedicht, is een van de stuwende krachten achter het werk van Jeroen de Vries.

Jeroen, die al vele jaren deel uitmaakt van het Template Netwerk, is zeer betrokken bij zijn werk als manueel therapeut. We vroegen hem iets te vertellen over zijn werk met kinderen die ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)-symptomen vertonen. Jeroen heeft verrassende resultaten bereikt met hyperactieve kinderen door manipulatie van hun ruggenwervels en we wilden vragen naar de achtergronden van zijn werk.

Toen Jeroen 20 jaar geleden begon als huisarts, wilde hij allereerst weten op welke manier hij met zijn werk zowel zichzelf als zijn patiënten het beste kon dienen. Hij wist dat hij iets met zijn handen wou doen. Een belangrijk keerpunt voor hem was de ontmoeting met dokter Sickesz, die de techniek van orthomanuele manipulatie had ontdekt en ontwikkeld. Dit is een manier van behandelen die erop gericht is de symmetrie in het bouwwerk van het menselijk lichaam te herstellen. Hij was zo geraakt door haar werk, dat hij zijn vasthoudendheid en nieuwsgierigheid aanwendde om zich deze methode eigen te maken.

Jeroen begon het principe van symmetrie te onderzoeken bij het behandelen van de botten en wervels van de ruggengraat en probeerde het belang ervan voor onze algehele gezondheid te ontdekken .

'Voor het eerst voelde ik dat ik in contact was met oorzaken. En de oorzaak was compleet fascinerend voor me - symmetrie is de basis van onze skeletstructuur. Daarbinnen geldt een universeel principe dat een praktische toepassing heeft bij het op zijn plaats zetten van de wervels. Dit heeft te maken met de wetten die over balans en beweging regeren en die hun samenhang bepalen. Een kleine verandering - misschien maar een halve millimeter, bijvoorbeeld in het bekken - kan een dramatisch effect hebben, zelfs zo dat iemand zegt: 'Wat is dat? Ik voel me plotseling helder in mijn hoofd!' Een van mijn eerste patiënten, nu meer dan 20 jaar geleden, was een driejarig meisje met zware astma. Ik had geleerd dat als je nauwkeurig observeert, je aan de stand van de ribben kunt zien in welke mate de wervels uit het lood staan. Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik naar haar ribben keek en zag dat ze scheef stonden. Door hieraan te werken, kwam er meteen een belangrijke verbetering in haar situatie en nam de astma af. Het werd me snel duidelijk dat deze methode vérstrekkende resultaten kon hebben bij het reduceren van pijn, bij de bestrijding van astma, bij problemen van de ingewanden, hoofdpijnen en nog veel meer.'

ADHD

'Mijn werk met hyperactieve kinderen begon toen ik Ingrid Bunnik in 1997 ontmoette en haar vertelde over een vreemde ervaring die ik had toen ik de rug behandelde van een jongetje dat vrij agressief was en recalcitrant. Na de behandeling werd de jongen opvallend rustig en het was alsof er iets in hem was veranderd. Toen Ingrid de details van dit verhaal hoorde merkte ze op: 'Ik denk dat deze jongen ADHD heeft', een diagnose die ze vanuit haar ervaring gemakkelijk kon stellen. Toen ze me over haar eigen werk vertelde, stelde ik voor om te zien of onze beide manieren van aanpak elkaar konden aanvullen. Dit was het begin van onze samenwerking, waarin we tot nu toe meer dan 30 kinderen met ADHD hebben behandeld. Het resultaat was voor iedereen een complete verassing. De gedragspatronen van de kinderen veranderden drastisch - ze werden rustiger, communiceerden beter en agressie verdween voor onze ogen. Ook de ouders voelden een last van zich afvallen. Onze manieren van werken zijn heel verschillend - ik denk vaak over mezelf als een automonteur die zich bezighoudt met het repareren van het chassis en de motoronderdelen, terwijl Ingrids expertise is om de bestuurder van de auto te instrueren beter te leren rijden.

In mijn werk met kinderen die ADHD symptomen hebben, heb ik ontdekt dat de kern van het probleem in het midden van de ruggengraat huist en de dislocaties hebben veel te maken met de functie van de zonnevlecht. Ik ben nog elke dag verbaasd hoe gedragsproblemen verholpen kunnen worden door de wervels recht te zetten. Er zijn natuurlijk beperkingen in mijn specialisatie wat betreft de mate waarin symptomen kunnen worden verbeterd en ik onderzoek nog steeds de grenzen ervan. Er is nog veel te ontdekken.'

Na een kwart eeuw in dit gebied te hebben gewerkt, is Jeroen benieuwd wat er nog allemaal te leren is over de complexe manier waarop ons lichaam geconstrueerd is en het belang van symmetrie en balans. 'Vaak heb ik het gevoel terwijl ik werk dat de genezende kracht van orthomanuele manipulatie door me heen werkt, in plaats van dat ik het doe - dat is een vreemd maar tegelijkertijd geruststellend gevoel.'

Interview door T. Hettema en L. Kärre
Foto: E. Schoondergang

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.