TOPAZ Nummer 8 / 2003
Welkom
Een Muzikaal Eerbetoon
Competitie de baas
Meetkundige matrix van gewijde bouwkunst
Helpende hand voor kinderen met ADHD
De clown uithangen
Wetenswaardigheden over humor
Hoe films te kijken?
De natuurlijke wetten
Een dag in het theater van het leven

Op zoek naar de Meetkundige Matrix van Gewijde Bouwkunst

De geschiedenis van de bouwkunst vertelt een indrukwekkend onvoltooid verhaal over menselijke ontwikkeling. Het onthult een streven dat de mensheid eeuwenlang heeft aangezet tot sommige van haar meest buitengewone prestaties. In deze rijkdom zijn zelfs een grotere betekenis en context voor ons huidige leven te vinden.

Talloze voorbeelden van gewijde architectuur drukken onze mogelijkheid en ons verlangen uit om een ecologie te scheppen die resoneert met en verwant is aan een grotere matrix of template.

De ware bron van een ontwerp kan uit een diepere plek opwellen dan de persoonlijke gedachten van een ontwerper. Het kan voortkomen uit een diepgaand begrip van hoe de natuur heel exact doorwerkt in ieder levend wezen en hoe ontzagwekkend het ontwerp is dat 'mens' heet.

Zo hadden de ontwerpers van de grote Gotische kathedralen zoals die in Chartres grote eerbied voor de fundamentele, onveranderlijke natuurwetten. Ze probeerden hun gebouwen in harmonie te brengen met belangrijke voorbeelden van een natuurlijke orde.

Uit het pythagorische geloof dat alles volgens getallen is gerangschikt, ontstond het geraamte voor ontwerpen. In de Renaissance diende het als basis voor theorieën over de verhoudingen in rekenkundige, meetkundige en harmonische talstelsels die in de architectuur en andere kunstvormen worden aangetroffen.

De getallen die voortkomen uit de 3-4-5 'pythagorische' driehoek zorgen voor prachtige symmetrie in natuurlijke vormen en inspireerden plannen voor vloeren in de architectuur van de Renaissance.

'Wat is God? Hij is lengte, breedte, hoogte en diepte.' St. Bernard van Clairvaux.

Delen van de menselijke vorm hebben de verhoudingen
van de Gulden Snede

Vele bouwkundige voorbeelden zijn ontworpen volgens de gewijde verhouding 16:10, of Ø, Phi. Zoals De Gulden Regel of Snede die als een goddelijke en heilige verhouding werd beschouwd die alle groeipatronen bepaalde. De Fibonacci Serie, genoemd naar de 13de eeuwse wiskundige, wierp verder licht op dit fundamentele groeipatroon: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Dit is een eenvoudige toenemende progressie (b.v. 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13) waarin de proportionele vermeerdering altijd Ø is, de Gulden Regel of Snede, 10:16.

De Romeinse bouwkundige Vitruvius deed een uitvoerige studie naar gewijde getallen en kwam tot het inzicht dat het getal 16 heilig is omdat 6 en 10 de grondslag vormen voor alle verhoudingen van het menselijk lichaam. Deze getallen werden de matrix voor de verhoudingen in veel Romeinse tempels. Men kwam ook tot de ontdekking dat het pentagram als enige symbool volgens deze goddelijke groeiverhouding van 10:16 of Ø is ontworpen. Daarom werd de mens-vorm, die een pentagram is, als een betekenisvol symbool van groei binnen een grotere context gezien. Het samenspel van vierkant en cirkel is een grondpatroon voor veel andere bouwkundige vormen.

De 21ste eeuw is in hoge mate afgesneden van de blijvende elementen van waar we in leven en daarom doen veel moderne ontwerpen en creaties onwerkelijk aan ten opzichte van ons eigen natuurlijke ontwerp. Wij kunnen in ons leven opnieuw de zoektocht aangaan naar de kaders waarbinnen de natuur is ontworpen om onze eigen fundamenten en kaders in harmonie te kunnen bouwen met wat al bestaat en wat daar door een veel grotere bouwmeester dan wijzelf is neergezet.

Trevor Muir, Groot-Brittannië

De verhoudingen van de Santa Maria Novella in Florence zijn ontworpen volgens de Gulden Snede De heilige getallen 5 en 7 in het ontwerp van de kathedraal te Chartres
De tempel van Luxor

Copyright 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.