TOPAZ Nummer 8 / 2003
Velkommen
En musikalsk hyldest
Konkurrencens væsen
Skabelonen i den religiøse arkitekturs geometri
Hjælpende hånd til DAMP-børn
Klovnerier - humorens historie
Mere humor
Film - måder at kigge film på
Nye aktiviteter, workshops m.m
En dag i livets teater

En dag i livets teater

Set gennem spektrummets syv farver.

Mennesket er en samling kalejdoskopisk ordnede processer, der er under stadig forandring, alt efter hvad der bevæger en person, og her spiller vor evne til at fornemme en afgørende rolle. Prøver vi ikke gennem hele vores liv - i en eller anden udstrækning - at blive mere sensitive med hensyn til, hvad der foregår i og omkring os, i et forsøg på at forstå, hvad det alt sammen betyder, og hvordan vi skal fortolke og udtrykke det? Det er for mig et vigtigt sted at begynde, når vi taler om vort daglige livs teater, det teater der udspilles med vores partner, vores børn, vores kolleger og alt, der omgiver os.

Der foregår til stadighed et kolossalt varieret teater omkring os. Nogle ’spil’ er fastlåste og vanemæssige, andre er nye og overraskende. Det er tydeligt, at denne udtryksrige del af livet bevæger os og fanger vor opmærksomhed. Tænk blot på, hvor mange film der laves hvert år, og hvor mange teaterforestillinger man kan overvære - verden over!

Mennesket er skabt til at være kreativt, til at være alsidigt i sin udfoldelse og til at udtrykke alle mulige frekvenser, kvaliteter og essenser. Udviklingen af vores udtryksevne hænger nøje sammen med evnen til at undslippe vanemønstre og indtage en åben eksperimenterende holdning. Vi er alle skuespillere i livets teater, og den Internationale Spektrum Teaterfestival, som fandt sted i Leiden i Holland den 13. juli, tog netop sit udgangspunkt i denne tankegang.

Bart Weber

RØD - det tager form

Tidligt søndag morgen, mens byen Leiden endnu sov, fandt et hold mænd, udstyret med blå skraldeposer, sammen i Huig-parken. Det var deres opgave at forberede parken til festivalen og rydde grundigt op på plænen, på stier og i buskene. Den klare morgensol skinnede varmt på deres rygge, når de bøjede sig ned for at fjerne hunde-efterladenskaber og andet skidt og møg.

I Cobetstraat, Template Stiftelsens hjemmebase, var der travlhed med smøring af hundredvis af sandwiches til dagens madpakker. I en rolig og rar atmosfære blev der drukket kaffe med varm mælk i stride strømme - et markant behov efter gårsdagens fest med DJ’s fra fire lande og levende musik. Mange følte, denne morgen, savnet af en god nattesøvn.
Alle materialer blev samlet i parken - telte i forskellige størrelser, stole, borde, lydudstyr, musikinstrumenter, mad, drikkelse, parasoller og naturligvis de uundværlige Thai danse-stokke.
Alle ingredienser var nu til stede, og da der var gået en time, var parken uigenkendeligt forvandlet til en festival-plads.

Orange - den store mangfoldighed

Zulu-sang

Tidligt på dagen begynder en stor gruppe mænd og kvinder at synge og opføre en gammel zulu-sang. Koret vandrer ceremonielt af sted, dybe og kraftfulde toner genlyder gennem parken. Et højtideligt og opløftende ’passions-spil’ foregår mellem de to køn, og flere mennesker slutter sig spontant til optoget, som slanger sig rundt på festival-området. Efterhånden som festivalen for alvor går i gang, forvandler denne begivenhed hele parken til én stor scene.

Farve-telte

Det er velkendt, at farver påvirker os, og at vi for eksempel ofte vælger vores påklædning ud fra, hvilke farver vi synes passer bedst til den dag. Der er dog ikke den samme bevidsthed om, at farver kan give og tiltrække energier, hver med sin specielle frekvens. En af de mest naturlige farvekombinationer, vi kender, er spektret, regnbuens farver, og disse farver er indbygget i og styrer menneskers reaktioner.

For at udforske, eksperimentere og styrke sensitiviteten over for farver, opstilledes i parken syv store farvetelte, ’importeret’ fra Tyskland - rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet. Ved hjælp af en specifik testmetode var det muligt at undersøge, hvilken farvefrekvens en person havde mest brug for, hvorefter personen fik lejlighed til at sidde i nogen tid i et eller flere telte og tage netop den farve ind.

Selvfølgelig var det også muligt at prøve alle teltene og fornemme og sammenligne virkningen og derved stifte et første bekendtskab med farvernes stærke indflydelse.

Historie-fortællingens gamle og nye kunst

En ’yurt’, som er et telt bygget i mongolsk stil med tæpper og puder på gulvet, blev til brug for historie-fortællingen opført til lejligheden af 'Ring of Turquoise-gruppen', Når man gik ind i den, var man straks i en anden verden. Med udgangspunkt i ordene ’Der var engang…’ opstod de mest utrolige og forskelligartede historier. Det var en helt speciel oplevelse, fordi den enkelte, når han eller hun fortalte historier fra sit eget liv, kunne genopleve og værdsætte dem på en ny måde. Når man giver noget af sig selv videre, får man samtidig noget af sig selv tilbage.

Dans med Thai-stokke

Et andet sted i parken hørtes høje lyde fra lange træstænger, der ramte hinanden. Hvad var det dog, der foregik? Til Donna Summers sang ’Hot Stuff’ og ledsaget af levende trommer kunne man lære de første trin af Thai-stokkedansen - en gammel kunstart, der stadig udøves af munke fra klostre i Thailand, Indien, Filippinerne og Vietnam. I en rytmisk sekvens blev to stokke holdt sammen, slået mod hinanden og derefter fjernet fra hinanden, til de ramte jorden. Kunsten bestod så i at springe mellem stokkene i et dansemønster, hvor man undgik at blive ramt af de tunge træstænger, når de ramte mod hinanden. Denne kunstart skærper koncentration, fokus, mental disciplin, koordination, begejstring og godt teamwork. Man oplever en forventning, ofte en tøven - og tilfredsstillelsen, når det lykkes at springe over stokkene, der er i bevægelse.

Musica, Musica...

Dagen igennem hørtes en masse levende musik. En forskelligartet og ofte vekslende gruppe musikanter fra mange lande improviserede i mange forskellige stilarter. Fra irsk til marokkansk til græsk til hollandsk, tysk og engelsk, til en kombination af mange forskellige naturer og kvaliteter som italienske arier og russiske melodier og perioder med voldsomt og intenst trommespil for dem, der elsker at arbejde med rytmer.

Bandet bestående af internationale musikere havde aldrig før spillet sammen, og dog foregik der en helt naturlig udveksling og eksperimenteren, hvor mange livlige og spændende musikstykker så dagens lys. Mod slutningen af eftermiddagen fik musikerne den gave, at en blind mand tilbød at dele sin oplevelse af de naturer, kvaliteter og farver, han havde hørt i de forskellige musikstykker.

Spektrum-danse

På et i forvejen aftalt tidspunkt om eftermiddagen demonstrerede et dansehold fra Tyskland en spektrum-dans, der var bygget over syv forskellige stykker musik. Hver dans havde sin egen helt særlige karakter, som fremkaldte forskellige reaktioner hos publikum. Fra beslutsomme skridt og bevægelser (rød) til en lidenskabelig variation (gul) til en humoristisk og munter stil (grøn) - vi rejste hen over regnbuen. Denne danseforestilling demonstrerede på fascinerende vis farvernes specifikke natur i et enkelt og attraktivt sprog.

Orientalske danse

Efter et musikalsk intermezzo kom en danser i fuldt orientalsk udstyr ind på scenen og gav en stilsikker og lidenskabelig demonstration af mavedans. Vi var vidne til en rig variation af bevægelse og teknik understøttet af ægyptiske rytmer og melodier. Det var interessant at notere sig, at denne dans havde en meget beroligende effekt.

Efter en kort demonstration fik alle, som havde lyst, mulighed for selv at prøve, og mange, både mænd og kvinder, nød deres første forsøg med denne særprægede danseform. Det er højst sandsynligt, at mange også oplevede en usædvanlig form for muskelømhed senere den aften!

Sangens befriende virkning

Et stort kor af deltagere og gæster samledes midt i området og gik, under ledelse af en erfaren korleder, i gang med en intens eksperimenteren med brug af stemmer og lyd. Hovedvægten lå på det frie udtryk og på at prøve sig frem, snarere end på at ramme en perfekt lyd, og alle, der var med, oplevede processen som interessant og befriende..

Humor

Nogle medlemmer af Mosaic Theatre, en engelsk teatertrup, opførte mini-teaterforestillinger i samspil med publikum. En gik for eksempel tur med en usynlig hund med hundesnor og halsbånd. På et andet tidspunkt udviklede der sig et underholdende og spændende mimespil med hatte og bolde mellem skuespillerne og en gruppe børn. Det var ikke kun børnene, der blev fanget af spillet, også deres forældre morede sig kongeligt over de grinagtige sketcher, der udspillede sig foran dem.

Kreativitet

I et telt, der var beregnet til tegne- og maleaktiviteter, var et utal af materialer stillet til rådighed for dem, der havde lyst til at udtrykke sig med papir og farver...

Gul - om samarbejde

Forberedelserne til festivalen havde stået på i flere måneder, og dog havde alle deltagerne fra Holland, England, Danmark, Norge, Amerika, Cypern, Grækenland, Frankrig, Belgien, Rusland og Italien - omkring 100 mennesker - først fundet sammen som et team to dage i forvejen for at spille, danse, fortælle historier, lave research, synge og arbejde med det tekniske.

Når man under festivalen betragtede parken på afstand, var det, som om alle de forskellige aktiviteter var forbundet og fungerede som led i en helhed, hvilket skyldtes, at alle arbejdede sammen ud fra de samme motiver. Denne fornemmelse styrkedes yderligere af de mange gæster, der kom til og ligesom naturligt gik ind i fællesskabet.

Grøn - nyt og spontant

Under optakten til festivalen blev det besluttet, at begivenheden skulle bære præg af frihed, improvisation og spontanitet, samt menneskelighed og åbenhed. Selv om de administrative rammer var nødt til at ligge fast på forhånd, var teaterdagens indhold ikke planlagt, før folk fra de forskellige lande mødtes.
Hensigten med festivalen var ikke at arrangere en koncert eller en opvisning, men snarere at skabe et ’levende teater’, hvor alle kan deltage efter natur, lyst og evne. Alle de tilstedeværende synes helt naturligt at engagere sig, enten ved at slutte sig til bandet, få sine farver testet i spektrum-teltene, ved at deltage i Thai-stokkedansen, eller ved at bevæge sig ind i den magiske verden i historiefortællings-teltet med The Ring of Turquoise.

Blå - hvordan var hele atmosfæren?

Mange deltagere og gæster på festivalen bemærkede den rolige og behagelige atmosfære, der kunne mærkes i hele parken. Man fornemmede den harmoni, der naturligt opstår, når mennesker arbejder sammen med et formål for øje og ikke lader sig påvirke af forskelligheder.

Det var en begivenhed, hvor alle for en stund kunne lade sig opsluge af det, der skete, og glemme deres bekymringer, frygt og fordomme og simpelthen være en del af en ’live happening’ sammen med andre ligesindede.

Indigo - Hvad det forårsagede i os

For initiativtagerne til denne festival var der hele vejen igennem et ønske om at skabe noget af menneskelig betydning, hvor alle, unge som gamle og generte som udadvendte kunne være med, og hvor alle kunne være en del af et levende teater i den udstrækning, de selv ønskede det. Festivalen var et forsøg på at give noget godt til byen Leiden og til verden. Hvem ved, om det gør en forskel? - Men det må have en betydning, at nogen prøver.

Violet - Hvad siger det om fremtiden?

Til sidst spørger man altid sig selv - gjorde vi det, så godt vi kunne? Hvordan kan det gøres bedre næste gang? Disse spørgsmål tager vi med os på vor videre vej, til den næste erfaring eller mulighed, som en opmuntrende udfordring i morgendagens levende teater.
Og så nåede vi frem til dagens slutning, og det var tid til at rydde op og sikre os, at der ikke var efterladt noget - ud fra et principielt ønske om at efterlade stedet i en bedre stand end det var, da vi kom. Vi føler os overbevist om, at det var en succes - for arrangørerne, deltagerne, gæsterne, parken og fremtiden.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.