TOPAZ Nummer 7 / 2003
Velkommen
Billeder fra en indre tilstand
At videreføre den olympiske ånd
Personlig udvikling
Filmklip
Healing - i værdsættelsen af livet og i dets formål
Research og nye opdagelser i haven
Kommende Workshops
Børn med DAMP får selvtillid
En ny og original farvekombination til DAMP-skoler
Farve-fakta

TOPAZ-Magazin

Velkommen til syvende nummer af Topaz-magasinet

Living in times of change’ er det slogan, vi søger at følge i Topaz-magasinet. Topaz-magasinet er med sine syv numre og kun to år på bagen et ungt blad, der stadigvæk gennemgår en større forandring. Bladets unge alder er dog ikke den eneste grund til forandring, da vi anser forandring for at være en naturlig og essentiel del af hele livet.

Vi lever i en yderst spændende tid med en rivende udvikling, ikke mindst inden for informationsteknologien, der konstant åbner nye døre og muligheder. Hvis du f.eks. vil læse en artikel i et af de første numre af Topaz, og du ikke kan finde dit eget blad derhjemme, så kan du besøge vores hjemmeside, og på mindre end 30 sekunder har du adgang til de første fem numre af Topaz.
Selv om vi er glade for vores hjemmeside, er det dog den personlige og menneskelige udvikling og ikke den teknologiske, der er det centrale tema i Topaz-magasinet.
Mens den teknologiske og videnskabelige udvikling har ført an de sidste 150 år, sætter flere og flere et klart spørgsmålstegn ved, hvorvidt mennesket følger nok med udviklingen rent åndeligt. Udvikler vi de rent menneskelige kvaliteter, og forandrer vi os, mens verden omkring os gør det? Eller er personlig udvikling og forandring en selvfølge, vi bekvemmeligt kalder for evolution, som er symptomatisk for den tid, man lever i, eller som et ordsprog måske siger det; når det regner på præsten, så drypper det på degnen?

Med Topaz søger vi at afspejle den udvikling og de forandringer, der foregår på det menneskelige og mere spirituelle plan. Vi lægger først og fremmest vægt på den inspiration, lidenskab og tro, som driver og motiverer folk til at udrette store som små ting i livet. Det er ikke, hvad der bliver udrettet, men hvorfor det bliver udrettet, der har betydning, og hvilken indre overbevisning det stammer fra i den person eller de personer, det måtte dreje sig om. Dernæst er der en masse spændende nye tiltag, research, projekter m.m, hvorigennem den indre overbevisning bliver udtrykt. I dette nummer fortælles bl.a. lidt om nye og banebrydende healingmetoder, der er udviklet inden for Template-netværket.

Vi håber, at du får glæde af dette nummer, og du er meget velkommen til at sende eventuelle kommentarer og forslag til, hvordan Topaz kan blive endnu bedre.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.