TOPAZ Nummer 7 / 2003
Velkommen
Billeder fra en indre tilstand
At videreføre den olympiske ånd
Personlig udvikling
Filmklip
Healing - i værdsættelsen af livet og i dets formål
Research og nye opdagelser i haven
Kommende Workshops
Børn med DAMP får selvtillid
En ny og original farvekombination til DAMP-skoler
Farve-fakta

DAMP farvekombinationen

Det er mystiske og meget iøjnefaldende kombinationer af farver og strukturer, man møder, når man træder ind i undervisningslokalerne på specialskolen for DAMP-børn ”Skolen i Charlottegården” på Nørrebro i København.
Alle vægge har de samme ensartede farvekombinationer bestående af ferskenfarvede, ravgule, citrongule og lysegrå flader i forskellige størrelsesforhold. Midt på væggen og hele vejen rundt i lokalet er der en nøjagtigt afmålt ramme med firkanter i en henholdsvis ferskenfarvet og lyseblå farve. Dette helt specielle design er ikke kun skabt til at behage øjet, men er skræddersyet til at forøge koncentrations- og læringsevnen hos børn, der lider af DAMP, også kendt som hyperaktivitet.

Topaz talte med arkitekten bag udsmykningen af DAMP-lokalerne, Marianne T. Nielsen fra Template Stiftelsen.

Hvad er historien bag DAMP-projektet?
”DAMP-farvekombinationen var et led i ombygningen af nogle af undervisningsfaciliteter på Specialskolen ”Skolen i Charlottegården”, som foregik i sommeren 2001. Formålet med byggeprojektet var at optimere DAMP-elevernes læringsbetingelser, at optimere mulighederne for individuel undervisning og fremme bedre sociale forhold.
Dette gjorde jeg ved en ombygning og ændring af de fysiske rammer på de områder af skolen, det drejede sig om. Det omfattede bl.a etableringen af et mindre køkken, ombygning af fire undervisningslokaler med en rumadskillelse, etablering af individuelle arbejdspladser og en lang række andre tiltag. Udsmykningen med farvekombinationen er det vigtigste element i hele ombygningen, så den går igen overalt i samtlige ombyggede lokaler inkl. køkkenet, på skabe, døre, låger etc”.

Hvor kom ideen med DAMP-farvekombinationen fra?
”Da jeg startede på opgaven, så jeg straks en mulighed for at skabe noget helt specielt, der ikke bare var pænt at se på, men også havde en funktionel værdi, hvor farverne ville spille en afgørende rolle i undervisningen af DAMP-børnene. Via mine kontakter fra Template-Netværket indgik jeg bl.a i et samarbejde med Plasma Team, som er en kreativ tænketank fra Israel. De har gennem længere tid haft stor succes med deres undersøgelser af farvers indflydelse på mennesket, og det var meget af deres ekspertise på farveområdet, som jeg så omsatte i praksis på DAMP-skolen.

Jeg lavede et grundigt forarbejde for at løse opgaven, hvor jeg også undersøgte, hvad DAMP er, og hvordan det udspiller sig hos børnene. DAMP-børn er meget urolige i deres krop, de er impulsive og har svært ved at koncentrere sig i mere end få minutter. De bliver nemt distraheret af ting og er meget støjende. De kan reagere meget aggressivt på forandringer og begynde at smide med ting, f.eks hvis noget bliver flyttet fra sin vante plads.

Da børnene begyndte undervisningen i de ombyggede lokaler, var der ingen af dem, som reagerede aggressivt på forandringerne, hvilket var et af de første positive tegn på, at projektet virkede.” Halvandet år efter at byggesagen var afsluttet, evaluerede skolens lærere, i samarbejde med Pædagogisk Råd og en tilknyttet psykolog, hele projektet. Hovedindtrykkene fra de rapporter, som er udarbejdet, giver et overordentligt positivt helhedsindtryk af det færdige projekt: Der er færre konflikter, mere ro og koncentration, større tilfredshed, og affektudbrud gennemleves hurtigere.

Der er en markant faglig udvikling i gruppen med de yngste elever. Forøget tryghed, forøget accept af hinandens gøremål og lyst til at prøve noget nyt. Større social accept og store positive sociale spring samt større social formåen. Der er større selvtillid og gåpåmod.

Hvad er din evaluering af DAMP-projektet?
”Jeg besøgte selv DAMP-lokalerne med en studiegruppe, et stykke tid efter at projektet var afsluttet for at lave mine egne undersøgelser af, hvordan DAMP-kombinationen påvirker folk. Nogle af deltagerne fra gruppen trådte ind i lokalet med bind for øjnene, og andre trådte ind uden. Hver især nedskrev de også, hvilke reaktioner og følelser farvekombinationen igangsatte hos dem. Da vi sammenlignede resultater, var det utrolig slående, hvilke ligheder der var, f.eks beskrev alle, hvordan de følte, at de nærmest var bedøvet fra halsen og nedefter, samtidig med at der var en meget klar lokalisering i hovedet og en forøget evne til at koncentrere sig.

Jeg mener, at farver og deres betydning er stærkt undervurderet. Effekten af DAMP-farvekombinationen er meget stor, og det er ikke kun DAMP-børn, der kan få gavn af den, men tydeligvis også alle andre”.

Hemmeligheden bag DAMP-kombinationen ligger i de undersøgelser, der er gjort i Template- netværket verden over. Hvordan forskellige farver, strukturer, former og bogstaver påvirker hinanden og mennesket, er en multiresearch, der er i kraftig udvikling. F.eks er den lysegrå farve i DAMP-kombinationen en farve, som beroliger og samtidig nedtoner det udadvendte aktivitetsniveau, hvilket gør, at det er en god farve at være under indflydelse af, når man skal gennemtænke noget.

Interview af Rolf Christoffersen

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.