TOPAZ Nummer 7 / 2003
Velkommen
Billeder fra en indre tilstand
At videreføre den olympiske ånd
Personlig udvikling
Filmklip
Healing - i værdsættelsen af livet og i dets formål
Research og nye opdagelser i haven
Kommende Workshops
Børn med DAMP får selvtillid
En ny og original farvekombination til DAMP-skoler
Farve-fakta

Healing - det er i selve værdsættelsen af livet og i dets formål, at healing lever”

Healing er en mulighed, som er tæt forbundet med en grundlæggende personlig udviklingsproces. Den står ikke alene, men bevæger sig hånd i hånd med menneskeslægtens evolution og fremtidige behov. Den er ikke en konstant størrelse, men forandrer og udvikler sig til stadighed. I et forsøg på at finde frem til drivkraften bag arbejdet med healing talte Josina Keuskamp med Robyn Leverett (53), som er levende engageret i research omkring healing. Robyn er uddannet som sygeplejerske og har mange års erfaring inden for forskellige specialist områder. Hun er født i New Zealand og arbejder for tiden i Israel. I 1995 begyndte Robyn at beskæftige sig mere dybtgående med arbejdet på at forstå, hvad healing er, og med at udvikle healing-metoder. Hun har brugt de seneste 8 år på dette arbejde. I denne periode oprettedes den internationale organisation Well Being Sciences, som på nuværende tidspunkt tæller 200 medlemmer i 15 forskellige lande. Det følgende interview giver et godt billede af det arbejde, der er foregået i løbet af de 8 år…

Hvorfra stammer den drivkraft i dig, der hører sammen med healing?
Når jeg vender blikket bagud, kan jeg se, at der allerede tidligt i mit liv opstod et ønske om at rette op på ting, tage mig af andre, prøve at fjerne smerte - helt ned til at få en syg plante til at komme sig. Jeg prøvede at finde et sted i mig selv, der kunne rumme og videregive velvære og ligesom opbygge et miljø, hvor ting kunne gro og blomstre, ud fra en fornemmelse af, at noget mere var muligt, mere end det, der lå lige for. Jeg ved, at jeg ønskede, at mit liv skulle være til gavn og glæde, have en særlig mening, og jeg ønskede ikke blindt at acceptere den tilværelse, jeg blev præsenteret for. I dag brænder jeg mere end nogen sinde for healing og muligheden for at heale, i takt med at min forståelse og kærlighed til den vokser og udvikler sig. Ikke blot på grund af det, den kan udrette, selv om det synes stadig mere mirakuløst, men endnu mere, fordi den kraft, som healingen repræsenterer, selv længes efter at hjælpe, i loyalitet mod det, der skabte den. Det er som at høre en indre stemme, hvor noget beder om at blive lukket ind, ønsker at trænge igennem og søger en fortsættelse. Jeg ønsker at være dens trofaste ven, altid rede og åbent lyttende til den indsigt, den bringer med sig.

Hvorfor er healing til? Er der tale om noget mirakuløst, og hvor kommer det fra?
Jeg tror, at healing er til, fordi de kræfter, som har skabt og skaber alt eksisterende, ønsker, at den skal være til. Den kommer fra denne højere intelligens, eller er snarere en del af den. Jeg føler at den er en af de måder, hvorpå skabelsen kan udtrykke sig selv og videregive sin kærlighed til menneskeslægten, vor jord og alt, hvad der lever på den. Den viser sig på mange måder og i mange former. I naturen har alt en healende indvirkning på noget andet. Uddannelse healer den uvidende, venskab healer den ensomme, mad healer den sultende, mod healer i farens stund, forståelse healer den uforstående, på samme måde som en direkte healing kan helbrede sygdom og skader og genoprette en naturlig balance. Healing er en usynlig kraft, den er ligesom vinden. Vi kan ikke se den, men vi kan mærke dens komme, dens nærvær og se dens virkning.

Jeg føler, at livet og det at leve er fuldt af healende mirakler, men de fleste bliver ikke set eller anerkendt. Hvad kan vel være mere healende end solen, der hver dag står op og giver os lys og varme og er betingelsen for vor eksistens? Hvad kan være mere healende end luften, vi indånder hvert minut af vort liv, og vandet, vi drikker hver dag, og som vi ikke kan leve foruden? Hvad kan være mere healende end vore indtryk og fornemmelser? Uden dem ville vi miste vor forstand og dø, som det er bevist i forsøg med sanseberøvelse. Lutter healing-mirakler! - og intet kan være mere healende end at forstå, hvorfor tingene er som de er!

Hvordan fungerer healing og hvordan er forholdet mellem healing og velvære?
Under healing overføres regenererende kræfter og essenser fra en person til en anden, hjulpet af en forbindelse, der er skabt til healende kræfter og indflydelser. Der er tale om en livskraft, der på naturlig vis kan bevæge sig igennem og forankres hos et menneske, der ønsker det. I sig selv er det en naturlig ”reparations”- og genoprettelsesproces. Hvis du skærer dig i hånden, heler den så ikke igen?

Healing følger et behov, og hvis en forbindelse til healende kræfter er etableret, kommer de, når man kalder på dem. Healende kræfter opholder sig gerne på steder, hvor der er ro, harmoni og fredfyldthed; men de indfinder sig under alle slags omstændigheder, hvis der er en person, som i kraft af sit eget væsen kan være et sådant fredfyldt sted og derved give de healende kræfter mulighed for at nå igennem og udføre deres arbejde.

Helt enkelt kan man sige, at ”healing” er et ord, der handler og forårsager. Der genskabes, repareres, forynges og regenereres, og balancer genoprettes. Velvære er den tilstand, der opnås, efter at dette er foregået. Velvære er en aktiv tilstand. Ofte fortolkes velvære som en omstændighed, hvor man ”har det godt” i den forstand, at der ikke er noget galt eller noget, der bekymrer én lige nu. Men sand velvære er en tilstand, hvor man er løftet op i en forbundethed med skabende kræfter og essenser; det er en meget oplyst tilstand, den er spirituel, klar, lysende, levende og regenererende. Desværre er det for de fleste mennesker en tilstand, der meget sjældent opnås, pga. vores levemåde i det 21. århundrede, og vi oplever den kun i korte øjeblikke, fordi det, der skulle understøtte tilstanden, ikke kan holde den. Ånden kan ikke lyse, hvis sjælen ikke er glad, og sjælen oplever ikke glæde og velvære, hvis kroppen, sindet og følelserne ikke er sunde og i balance. Alt er indbyrdes afhængigt.

Hvem har brug for healing?
Healing er for alt og alle, der har brug for den, ikke kun for de decideret syge. Den sætter ind af mange forskellige årsager og arbejder på et utal af måder, den modvirker degeneration og er indbygget i menneskets design. Det at kunne undgå sygdom - forebyggende healing - er nok den mest virkningsfulde healing af alle. Et forsøg på at helbrede sygdom er på mange måder mere kompliceret og kostbart. Utilpashed og ubehag er mangel på tilpashed og behag. Man kunne sige, at såkaldt ”dårlige vaner”, som overdrevent drikkeri og rygning tilfører organismen flere giftstoffer, end den var konstrueret til at klare, men årsagerne til, at en sygdom manifesterer sig fysisk, er mangfoldige.

Der er altid tale om et sammenfald af omstændigheder, der, oftest over længere tid, forstyrrer en naturlig livsrytme. Når man forsker i sygdomsårsager, er der mange ting at tage i betragtning, såsom det daglige miljø, arvelige faktorer, tankemønstre, hvad man spiser og drikker, brug og misbrug af følelser og vores begrundelser for at handle som vi gør. Glæde eller mangel på glæde spiller en vigtig rolle. Healing-kraften er en naturlig livskraft, der i sig rummer de ”vitaminer”, der er nødvendige til genopbygning, bevarelse og opretholdelse af de væsentlige livskvaliteter. Så der vil altid være brug for den til at bevare en naturlig balance; den er en uadskillelig del af tilværelsen, en skabende og opbyggende kraft, der altid vil være til stede.

Hvad kan forhindre healing i at ske?
Kroppen kan helt naturligt helbrede sig selv. Det er i sig selv et mirakel, prøv at forestille dig, at de mange sår, rifter og knoglebrud, vi gennem tiden har pådraget os, aldrig heledes, men det gør de, og som regel uden vores indblanding. Man lægger et brækket ben i gips, for at det kan gro korrekt sammen, men healingen sker af sig selv. Undersøgelser har vist, at i jo højere grad en person er i naturlig kontakt med sig selv og sit livs formål, des større mulighed har kroppens egne healende kræfter for at gøre deres arbejde.

Men de fleste mennesker er i dag fremmedgjort fra deres egen naturlige tilstand og fra evnen til at aktivere de healende muligheder, der findes latent hos dem. Ofte skyldes vor vanskelighed ved at helbrede os selv netop den deprimerede og modløse tilstand, som ulykken eller sygdommen kan forårsage i os - som vi nok alle har oplevet det på forskellige tidspunkter af vort liv. Det gør det meget svært for os at tage os sammen til at hæve os op over sygdommen. Her er det så, healeren kan træde ind og - hvis han eller hun har arbejdet nok med sig selv og kan forbinde sig til healing-kræfterne - kan tilbyde den syge et tilskud af healing fra højere sted.

Er der noget, man selv kan gøre for at forhindre sygdom?
Jeg tror det allervigtigste er livsglæde. Man siger, at ”glade mennesker tiltrækker essenser”, og de essenser tiltrækker igen healing, gode ting, kvaliteter og værdier. Man siger også: ” Elsk det sted, hvor du er, elsk dem, du er sammen med, og elsk, hvad du gør”. Det er nok de stærkeste elementer i healing.

Kan du fortælle os noget om dine metoder?
Metoderne udvikler og forandrer sig til stadighed. Der er gået mange år med research, eksperimenteren, kontrollerede forsøg og efterprøvning. Healing er en levende ting, der bestandig udvikler sig. For enhver healer er det store spørgsmål - kan du forbinde dig til det sted, hvor healing-kræfterne er i dag, snarere end at begrænse dig til de healing-kræfter, der har været en del af din/vores historie?

Tiderne skifter, sygdomme skifter; vi kan ikke heale sygdommene af i dag med healing-kræfterne af i går. Efterhånden som nye sygdomme, virusser og lidelser opstår, skabes også nye healing-kræfter, der kan bekæmpe dem. Healerens opgave er at kunne udvikle sig på en sådan måde, at de helbredende kræfter kan finde hende eller ham og derigennem komme til at udføre deres arbejde. Healing-kræfterne, ligesom mange andre usynlige og naturlige kræfter, søger konstant efter mennesker, de kan virke igennem, for ellers kan de ikke gøre deres arbejde.

På nuværende tidspunkt arbejder vi med at kortlægge kroniske sygdomme ved hjælp af et farveanalyse-system. Kroppen har, hvad man kunne kalde et brændstof-system, bestående af særlige energier, der forbinder sig til alle kroppens forskellige dele, organer og funktioner. Inden for dette er der to systemer, der overlapper hinanden. Det ene relaterer til pentagram-farverne (hvid, rød, blå, gul, grøn) + sølv og guld, mens det andet relaterer til spektrum-farverne, regnbuen. De pentagrammiske energier, kræfter eller brændstoffer opbevares i kroppen, så vi har en ekstra energi-beholdning til brug i nødsituationer. Det er ikke meningen, at disse energier skal opbruges i dagligdagen, men hvis det sker, bliver vores ”opbevarings-tanke”, også kaldet akkumulatorerne, udtømt. Det forårsager så igen afkræftelse i den del af kroppen, der har brug for dette brændstof for at kunne fungere tilfredsstillende. For eksempel ”kører” skjoldbruskkirtlen på gult brændstof, og hvis vi opbruger vores gule brændstof, f.eks. ved uhensigtsmæssig brug af følelser, vil der være for lidt gult brændstof, til at skjoldbruskkirtlen kan fungere og opretholde balancen, ligesom den gule opbevarings-tank bliver tømt. Dette kan - alt efter personens natur - resultere i en over- eller underaktiv skjoldbruskkirtel.

Først foretager vi en grundig undersøgelse for at afdække, hvor i kroppen der er mangler og ubalancer. Herefter arbejder vi på at rette op på situationen. Hvis der er fordøjelsesproblemer, kan det være nødvendigt at udelukke visse fødevarer fra kosten. Måske er leverens indhold for toksisk på grund af for stort indtag af kemiske stoffer, hvorfor det anbefales, at man holder op med at indtage de stoffer.

For eksempel kan en person have rygproblemer af mange forskellige årsager, såsom psykologisk/følelsesmæssige ubalancer, en betændelsestilstand, mangel på bestemte stoffer, en tidligere skade, dårlig holdning, stress, spisevaner, tryk på nyrerne, dehydrering, eller nedarvet svaghed, og kuren vil i hvert tilfælde være forskellig. Det er det samme med mange andre lidelser, og derfor er det vigtigt at finde frem til årsagen. Nogle kroniske lidelser kan helbredes ved én behandling, mens andre kræver en række behandlinger. Undertiden er der brug for rådgivning, andre gange for et lyttende øre, indimellem blot individuel opmærksomhed og omsorg, en arm om skulderen sammen med den varme, ét menneske kan give et andet, et smil, et venligt ord… healing kommer på mange, mange måder.
En anden metode jeg bruger er rensning af auraen.

Hvilken betydning har en aura-rensning?
Det meste healing-arbejde foregår i auraen, som omgiver personens fysiske krop. En af de mange processer, der foregår i auraen, er en elektrisk spejling af de fysiske ting, der foregår i kroppen, og det er grunden til, at healing gennem auraen kan have indflydelse på en fysisk del af kroppen uden at man rører ved denne kropsdel. Forbundet med healing-kraften sender healeren en højere vibration ind i en persons aura og medvirker herved til en fjernelse af de faktorer, der piner og skader patienten. ”Ting” kan hænge fast i auraen, både gavnlige og skadelige signaler, som har henholdsvis positive og negative konsekvenser. Disse signaler kan komme både indefra og udefra, alt efter hvad en person tiltrækker. I forbindelse med healing kan skadelige signaler, der klæber til auraens overflade, fjernes. Det er det, man kalder en ”vask og genopfrisker”.

Det er ligesom ”rurer”(småkrebs i kalkskaller), der sætter sig fast under bunden af en båd, og som jævnlig skal renses af og fjernes, så bådens bundplanker ikke tæres. I forbindelse med auraen kan disse elektriske rurer have en tærende virkning, hvis de ikke bliver renset af og fjernet. De ligesom tiltrækker mere af samme slags, hvilket forårsager alle mulige lidelser fra depression til hovedpine og andre kvaler og i sidste ende sygdom. En jævnlig rensning af auraen bliver lige så vigtig, som det daglige bad er for den fysiske krop.

Kommer sygdom til os udefra, via genetisk påvirkning, eller skaber vi vore egne sygdomme?
Det kan være en af disse faktorer eller en kombination af dem alle. Men hvis vi har en indstilling, der byder os at tage ansvar for vore egne processer, vil vi gradvis nå frem til den opfattelse, at vi er ansvarlige for, hvad der end sker os, og prøve selv at finde svarene på vore problemer. Vi bliver i stand til at lindre vore egne lidelser og søge en forståelse, idet vi prøver at finde frem til mulige årsager eller en større indsigt. Alt dette hjælper med til flytte en person ud af en destruktiv offerrolle og ind i en værdsættelse af livet og dets formål, og det er her healingen skal findes.

Hvad holder du mest af inden for healing?
Jeg holder af alle dens aspekter, selve det at den er til, tanken om den, de utrolige genopbyggende og opløftende egenskaber, den bringer med sig; det er sådan en fantastisk gave. Jeg elsker at arbejde med healing. Jeg elsker bevidstheden om, at mine hænder kan mærke, hvad der ikke fungerer, som det skal, og kan begynde at genoprette balancen. Jeg elsker den kendsgerning, at toksisk og uren ”statisk elektricitet” kan fjernes, og at noget igen kan vende tilbage til sin naturlige tilstand. Jeg elsker at kunne hjælpe folk med at genvinde og trække på deres egen indre styrke, som de på grund af sygdom og svaghed ikke har kunnet nå. Jeg elsker praksis, træningen, disciplinen, at lave research og at udforske og finde frem til nye og bedre fremgangsmåder. Jeg elsker den særlige tilstand, du er nødt til at være i, når du går ind i en healing. Det er næsten, som om du er nødt til at glemme alt, hvad du ved, og lytte med en anden del af dig selv til den viden, som healing-kræfterne prøver at videregive til dig. Jeg elsker at mærke nærheden af disse levende kræfter, når de passerer igennem mig. Jeg elsker at forberede mig, gøre rummet klart og rydde op bagefter…

Interview af Josina Keuskamp - van Schaik

For information om Well Being Sciences, foredrag og kurser kan man kontakte:
Karen Høy Hansen eller Gary Michael Nicklin (ligeledes for information om behandling).

Se kontaktmuligheder under linket 'Kolofon'.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.