TOPAZ Nummer 7 / 2003
Velkommen
Billeder fra en indre tilstand
At videreføre den olympiske ånd
Personlig udvikling
Filmklip
Healing - i værdsættelsen af livet og i dets formål
Research og nye opdagelser i haven
Kommende Workshops
Børn med DAMP får selvtillid
En ny og original farvekombination til DAMP-skoler
Farve-fakta

Billeder fra en Indre Tilstand - eller - hvad der foregår inden i os?

Øjebliksbilleder fra et kvindeliv - ikke blot for kvinder.

Når du læser en biografi, hører du så til dem, der altid først ser på billederne? Mennesker har altid fascineret mig, og i de senere år har jeg studeret hundredvis af kvindeportrætter og prøvet at aflæse deres indre historie.

Leonardo da VinciLeonardo da Vinci sagde engang:
”For en god maler gælder det i alt væsentligt om at male to ting: personen selv og personens indre tilstand. Det første er let, men det sidste er svært…” Den rige arv, Leonardo da Vinci har efterladt, afslører hans mesterlige evne til at afbilde indre tilstande, hvad enten vi betragter Mona Lisa, som han var år om at male, eller skitser lavet på torvepladsen.

Forestil dig, at en maler kunne følge dig fra fødsel til alderdom, og at han eller hun var i stand til at indfange de mange karakteristiske øjeblikke af dig: Legende pige; Den læsende; Pige med sin bedste ven; Vred pige; Forelsket kvinde; Den krævende; Den selvstændige; Den vise. Billeder af dit liv, billeder af dine følelser, billeder af dine færdigheder, billeder af dine særlige kvaliteter. Visse scener ville dukke op igen og igen, andre ville være enkeltstående øjeblikke.

Du ville til sidst have en hel mosaik af billeder, der tegner et liv, og snart ville det stå klart, at nogle billeder hører sammen, mens andre er tydeligt forskellige. Og dog er de hver for sig en del af en helhed, som fortsat udvikler og udfolder sig, for hver dag føjes nye brikker til mosaikken. Og på samme måde som mange af os har vores fotografier liggende uordnet i en papæske, bærer vi også rundt på uordnede brikker fra vort livs mosaik. De indvirker på os dagligt, men er vi klar over, hvilken indvirkning de har?

Måske genkender du følgende situation? Du ser på et billede af dig selv og tænker: ”Jeg ser forfærdelig ud, mit hår er rædsomt, og jeg har taget på igen.” Så ser du på et billede, som blev taget for ti år siden, som oprindelig affødte den samme reaktion, og du tænker: ”Faktisk ser jeg ret godt ud på det billede, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne lide det.” Og her har vi en vanskelighed, for hvordan kan vi være objektive og ikke personligt involverede, når vi tænker på vort liv og os selv?

Edgar DegasI begyndelsen af dette år sendte vi et spørgeskema ud til alle kvinder, der havde deltaget i en Feminenza workshop eller et foredrag. Et emne, som mange kvinder udtrykte ønske om at gå dybere ind i, hed: ”At udvikle sig som kvinde – hvad vil det sige?” Mange kvinder længes efter en mulighed for at udvikle sig og få styr på deres eget liv. Men så følger straks det næste spørgsmål: Hvad er det kvinder kan og ønsker at udvikle? Drejer det sig om at forbedre sit udseende, om at fremme sin karriere og sine arbejdsmæssige færdigheder, om at blive en bedre mor, om at øve indflydelse på verdens problemer, eller om åndelig udvikling? Har det noget at gøre med tidsånden? Betyder udvikling det samme for mænd og kvinder?
Hvis man ønsker at udvikle sig, er det ligesom ved foreberedelsen til en ekspedition.

Først må man gøre sig klart, hvor man vil hen, og hvad man får brug for. Hvor begynder jeg? Hvilket udstyr har jeg? Hvilke forsyninger får jeg brug for? Hvilke færdigheder skal forbedres? Her er der tale om at bringe orden i sit livs mosaikbrikker, og nå frem til at forstå dem. Rammen kunne være en tidslinje fra fødsel til alderdom, men der er også forståelsesrammer, som tager kvindens forskellige naturer og måder at være på i betragtning. I vores Feminenza-studier har vi udviklet en forståelsesramme ud fra begreberne pige, kvinde og dame (på engelsk: female, woman og lady). Disse tager også i en vis udstrækning tidslinjen med i billedet.

På sporet af pigen, kvinden og damen

To portrætter af Lady Hamilton, begge malet af George Rommey, som fanger essensen af pigen og kvinden i hende

Ved fødslen er muligheden for forbindelser mellem de enkelte hjerneceller ubegrænset, og først efter nogen tid etableres forbindelsesvejene. De, som bruges ofte, bliver ”bredere”, mens andre svinder ind. Det kan sammenlignes med den første livsfase, hvor vores ”pige” dannes. Ud fra mængden af muligheder opstår sym- og antipatier, tendenser, adfærdsmønstre, følelser, synspunkter og tilbøjeligheder, der ofte forbliver de samme livet igennem og er afgørende for vort velbefindende.

Det er interessant, at flere ord, der på forskellige sprog er blevet brugt til at betegne kvindekønnet, som f.eks ”Weib”, ”wife” og ”viv” er afledt af ”at væve”, for på pige-niveau er alle kvinder forbundet. Dette beskrev Anita Roddick, grundlæggeren af The Body Shop på følgende vis. ”En af de mest vidunderlige ting ved kvinder, som ikke mange samfundsforskere har forstået fuldt ud, er, at vi er knyttet sammen af fælles oplevelser – af småbørn, og af vore kroppes ritualer og problemer. Mænd har brug for indledende manøvrer, før de kan føre samtaler med andre mænd. Det har vi kvinder ikke, fordi der allerede er en følelse af kammeratskab og fælles interesser mellem os.”

Malere, som fremhæver pige-aspektet i deres malerier, afbilder ofte flere kvinder sammen, eller de fremhæver kroppen, ryggen eller benene. De maler måske en kvinde, der er ved at gøre sig i stand, eller de fanger et øjebliks leg og munterhed. Et smukt eksempel er Degas’ maleri ’Kvinder, der reder deres hår’.

Laura WheelerMed puberteten aktiveres et nyt aspekt, og pigen må dele det følgende livsafsnit med en ny partner, idet kvinden ”vågner”. Kvindens liv involverer mange års ansvar og service: service over for familien, jobbet, mænd….men også kampen for ligeret, styr på egne affærer og en konstant udvidelse af horisont og færdigheder. Helena Rubinstein sagde om sig selv: ”Jeg tror på hårdt arbejde. Det holder rynkerne væk fra sind og ånd, det hjælper med til at holde en kvinde ung.” og Dame Nellie Melba, en berømt australsk operasanger, sagde i begyndelsen af det 20. århundrede: ”Hvis jeg havde været husholderske, ville jeg have været den bedste i hele Australien. Det kunne ikke have været anderledes. Jeg er nødt til at søge det perfekte.” Vores kvinde er dygtig, udholdende og nytænkende, med tilbøjelighed til stress, fordi der er så meget, hun skal nå, mens vores pige vil have god tid til de ting, hun beskæftiger sig med, helst kun én ting af gangen – og med følelse.

Der er potentielt rig anledning til gnidninger mellem pigen og den dominerende altid travle kvinde. Heldigvis indsamler vi på vores vej gennem livet nyttige erfaringer, og forhåbentlig føjes en god portion visdom til. Herudfra dannes ”damen”. Måske er det slet ikke overraskende, at damen efter menopausen har den mest betydningsfulde rolle. - Det er den gode nyhed, og ville det ikke være skønt, hvis alle kvinder vidste dette både før og efter menopausen? Den dårlige nyhed er, at mens pigens og kvindens rolle og tilstedeværelse er garanteret, så er det ikke tilfældet for damens vedkommende. Det kræver erfaring, kvalitet og visdom, før hun tager form i os.

Helen KellerOm Laura Wheeler Waring, en sort kunstner født i slutningen af det 19. århundrede, er blevet sagt: ”Hun indfanger essensen af den person, hun portrætterer.” Man siger, at hun skabte nye normer for værdighed inden for portrætmaleriet. Det er ”damen”, der har fornemmelse for disse ting.

Malerier, der afbilder kvinde-aspektet, forestiller ofte en flittig kvinde med fremhævning af hænder og ansigt, eller en selvsikker kvinde, der udstråler kompetence. I portrætter, der søger dame-aspektet, opleves en fornemmelse af nærvær og udstråling og en følelse af, at her kan man få et klogt råd.

Til sidst nogle visdomsord fra en dame, Helen Keller, en modig kvinde, der allerede som barn var blind og døv efter en sygdom, og som vandt international anerkendelse for sit arbejde og sin dybe menneskelighed: ” Karakter udvikles ikke under rolige og fredelige omstændigheder. Kun gennem prøvelse og lidelser kan sjælen styrkes, synet klares, stræben vækkes og succes opnås.”

Skrevet af Sabine Delderfield, Tyskland, der er involveret i Feminenzas arbejde, som er et internationalt netværk for og af kvinder.

Sabine Delderfield, Feminenza

Hvis du er interesseret i Feminenzas arbejde, eller ønsker at finde ud af mere om begreberne pige, kvinde og dame, kan du kontakte: telefon 2165 6019.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.