TOPAZ Nummer 5 / 2002
Welkom
De ongeziene wereld
De Aura Douche
Laten we wel wezen
Een gesprek over sterven
Het verhaal vertelt
Het Chinese theater
Filmbespreking: Amélie
Grote vrouwen, toen en nu
Template Stichting Nederland
Een kleurenwijzer voor zelfkennis

De ongeziene wereld, een wereld van oorzaken - van charisma en uitstraling

Sander Funneman is directeur van de Template Stichting en als zodanig betrokken bij talloze vernieuwende projecten op het gebied van educatie, persoonlijke ontwikkeling en onderzoek. Hij heeft onlangs een boek gepubliceerd, 'De ongeziene wereld'. Het boek beschrijft een fascinerende reis door de ongeziene wereld, de wereld van elektromagnetische stralingen en invloeden. Uit een aantal gesprekken met hem is het volgende verslag ontstaan.

Is de ongeziene wereld inderdaad een andere, onontdekte werkelijkheid? In het volgende interview stelt Sander Funneman eenvoudigweg dat alles begint en ontstaat in de ongeziene wereld. Door een web te weven van allerlei referenties opent hij voor ons de deuren naar de ongeziene wereld. Maar wat moeten we ons er eigenlijk bij voorstellen? Hoe zien die 'werelden' er uit? Zijn er 'zichtbare' voorbeelden van de ongeziene wereld? Daar begon ons eerste gesprek.

"Aha.., ongezien, maar niet onzichtbaar. En kijken, is op zichzelf al een prachtig voorbeeld van het bestaan van de ongeziene wereld naast de geziene. Ongeveer 70 procent van alle receptoren van het menselijk lichaam zit in de ogen. De ogen zijn in staat 10 miljoen kleurtinten te herkennen. Als je daarbij optelt dat het licht zich verplaatst met een snelheid van 300 duizend kilometer per seconde, dan vraag je je af hoe ogen in vredesnaam in staat zijn met deze ongelofelijke snelheden te werken, te zien, te onderscheiden en te registreren. Wat zien de ogen in een oogwenk, wat wij niet zien? Wat voor vormen, kleuren, bewegingen en andere indrukken hebben onze ogen voor ons gezien? En hoeveel kan daarvan bewust gemaakt worden?

Als je de ongeziene wereld echt wilt leren kennen en ervaren dan is dat onmogelijk door het verzamelen van wetenschappelijke kennis alleen. Het is belangrijk verhalen te verzamelen, oefeningen te doen, experimenten uit te voeren, experimentele workshops te organiseren en zelfs specifieke plekken in de wereld te bezoeken, zoals Cornwall en Egypte, waar het mogelijk is om kennis te maken met verschillende belangrijke aspecten van de ongeziene wereld. Want de ongeziene wereld raakt alle aspecten van het leven.
Kleine kinderen van een jaar of 3, 4 bijvoorbeeld, staan soms op straat te wijzen naar het luchtledige alsof ze naar iets kijken wat wij niet zien. Zien ze iets anders? Met 160 miljoen sensoren in de ogen is het niet ondenkbaar dat een heleboel dingen die ogen zien, achter een soort waarnemingsdrempel liggen.

Wat zou die waarnemingsdrempel waar je het over hebt kunnen zijn? Is dat een natuurlijke drempel of een kunstmatige barrière die veroorzaakt wordt door de manier waarop we leven?

"De ongeziene wereld is een enorme wereld, veel en veel groter dan de fysiek zichtbare wereld. Het is de wereld waarin alle facetten van ons leven hun oorsprong vinden en waarin gevoelens en staten zoals blijdschap, opwinding, verdriet of vreugde ontstaan. Het is ook een wereld waarin je antwoorden kunt vinden op bijzondere vragen, zoals waarom het belangrijk kan zijn voor mensen die verliefd zijn om van dezelfde dingen te houden, zoals dezelfde films, muziek of boeken, dezelfde vakantiebestemmingen, dezelfde smaak kleren of meubels...

Het is een wereld waarin de navigatie van vogels een verklaring vindt en een recent onderzoek naar waarom kinderen die elkaar regelmatig vriendschappelijk aanraken, elkaar niet snel meer zullen slaan. Het verklaart waarom maar 10% van onze hersenen actief is en wat de andere 90% zou kunnen doen. Er is bijvoorbeeld een groeiend bewijs dat andere delen van onze hersenen er zijn voor de ontwikkeling van onze intuïtie, onze creativiteit en de spirituele kant van het leven.

Alles begint in de ongeziene wereld - een glimlach, een huilbui, een goed of slecht humeur, een nieuw idee, hoop, zorg, blijheid, humor... alles. Die wereld fluistert ons in dat elke gedachte of elk gevoel energie aantrekt of afstoot en dat ook elke beweging en elk geluid energie uitzendt of ontvangt. Zo wordt het leven beïnvloed door de kwaliteit van het denk- en gevoelsproces. De een ervaart regen als iets romantisch, de ander als iets vervelends omdat zijn plannen in het water vallen en de derde als een zegen voor het land. Maar de aard en vorming van onze processen onttrekt zich aan het oog. Waar komt die plotselinge uitbarsting van inspiratie, visie of creativiteit vandaan? Door op zoek te gaan naar de oorzaak van dingen kom je meer en meer te weten over de ongeziene wereld. Zoeken naar de oorzaak van dingen overschrijdt de gangbare waarnemingsdrempel. Maar dat vereist onderzoek en een poging het tastbaar te maken als je wilt dat het meer is dan een theoretisch of wazig idee.

Ik vind het nog steeds moeilijk me een voorstelling te maken wat die ongeziene wereld nu precies inhoudt. Wat is er ongezien aan de wereld om ons heen,zoals aan planten, bomen en dieren?

"Iedereen in de wereld met enige ervaring met de ongeziene wereld zal je zeggen, dat hoe meer je je concentreert op die kant van het leven, hoe meer ze van ons wegvlucht.
De aarde wordt omgeven door een elektromagnetisch veld dat een elektrische spanning heeft die binnen bepaalde frequenties varieert, maar zich stabiliseert bij circa 7.83 Hz - gelijk aan de frequentie waarmee sommige hersengolven van de mens resoneren. We kunnen onze hersenen dus afstemmen op dezelfde golflengte als die van de aarde. De aarde is als een enorme magneet die magnetische velden genereert die zich tot ver in de ruimte uitstrekken. Alle levende wezens op aarde stemmen zich van nature, bewust of onbewust, af op het aardmagnetische veld: vogels, bijvoorbeeld, worden er bij hun trek- en navigatiepatronen door geleid en raken in verwarring bij de geringste veranderingen in de kracht ervan. Ook vissen zijn aangewezen op de ongeziene wereld van de aarde. Het magnetische veld van de aarde wordt beïnvloed door dichte stromen geladen deeltjes die van de zon afkomstig zijn. Je kunt dit effect duidelijk waarnemen bij het adembenemende schouwspel van het noorderlicht rond de magnetische noordpool en het zuiderlicht rond de magnetische zuidpool. Magnetische ritmen vormen een deel van het leven en dringen door in de organen en weefsels van alle levende organismen. Iedere regendruppel die tijdens onweer valt krijgt van de atmosfeer een elektrische lading mee.

De ongeziene wereld is overal en in alles aan het werk en met een beetje training kun je die invloeden gaan voelen, proeven, ruiken, horen en zien. In onze workshops maken de meeste mensen via eenvoudige technieken kennis met de verschillende niveaus van uitstraling van de menselijke aura."

Waarom is het belangrijk voor ons om kennis te nemen van de elektromagnetische velden van de aarde en van de manier waarop bijvoorbeeld dieren zich daarop afstemmen?

In 1975 ontdekten twee Amerikaanse wetenschappers dat bacteriën navigeren op de magnetische veldlijnen van de aarde. Zij hebben kleine magnetietkristallen in hun lichaam waarop hun vermogen om te navigeren op de aardlijnen is gebaseerd. De wetenschappers ontdekten twee soorten bacteriën: Zuidpool-zoekende bacteriën en Noordpool-zoekende bacteriën. Sindsdien zijn bij talloze dieren zoals vissen, vogels, bijen, insecten en landdieren, dezelfde magnetietkristallen gevonden en zijn er tijdschriften en boeken vol geschreven over de manier waarop de dierenwereld navigeert langs de geo-magnetische paden in de lucht, in het water en over land. Als die 'geo-magnetische lijnen' er overal zijn is het niet ondenkbaar dat ook mensen door diezelfde lijnen beïnvloed worden.

Iets wat zeker de moeite van het proberen waard is, is om het bed waarin je slaapt eens te draaien en te registeren wat bijvoorbeeld slapen met het hoofd naar het noorden doet. Het zou je wel eens van je slapeloosheid af kunnen helpen. Wie weet? Uit eigen ervaring weet ik dat het proberen de ongeziene wereld te begrijpen, de kwaliteit van het leven kan verbeteren. We hebben binnen de Template Stichting een fantastische en effectieve bewegingstechniek ontwikkeld, onder de naam 'Electrobics', een techniek van oefeningen die mensen helpt de aura en andere elektromagnetische systemen schoon te houden, blokkades op te heffen en het algemeen welbevinden te verbeteren. Het werkt verbluffend goed en de resultaten spreken voor zich.

Geluid is onzichtbaar en toch kunnen we elkaar horen. De ongeziene wereld is veel minder geheimzinnig dan sommige mensen hem proberen te maken. Neem bijvoorbeeld charisma. Je kunt charisma niet zien en toch herkent bijna iedereen een persoon met een charismatische uitstraling. Het is soms zelfs zo dat mensen bij een sollicitatiegesprek aangenomen worden op hun zogenoemde 'positieve uitstraling' in plaats van hun diploma's, vaardigheden of ervaring. Zo zijn er tal van verschijnselen die niet fysiek meetbaar zijn, zoals een gevoel van liefde en vriendschap, maar iedereen zal erkennen dat ze bestaan en een enorme invloed op het leven uitoefenen.

Van de totale wereldbevolking gelooft driekwart van de mensen in een God. God is een inwoner van de ongeziene wereld, misschien wel de hoofdbewoner. Dat betekent dat driekwart van de wereldbevolking al direct vanuit een eigen ervaring betrokken is bij het onderzoek naar de ongeziene wereld. Iedereen die meer wil weten over de ongeziene wereld kan altijd contact zoeken, een cursus of een workshop komen volgen."

Interview: Josina Keuskamp van Schaik.

Copyright © 2001-2022 Template Stichting, alle rechten voorbehouden.