TOPAZ Nummer 5 / 2002
Velkommen
De usete verdener
Aura-bruseren
Opnå større velvære
Tæt på døden
Et pust af liv
Kinesisk Teater
Filmanmeldelse: Amélie
Hvorfor studere betydningsfulde kvinder?
Spektrum Workshops
Hvilken farve er du mest? - et værktøj til selvevaluering

Aura-bruseren

Siden 1997 har et hold mennesker, der beskæftiger sig med forskellige discipliner inden for områderne: miljø, sundhed og design, arbejdet på at udvikle en teknologi, som efter deres opfattelse har et stort potentiale inden for feltet sundhed og velvære. Med Template Stiftelsen i England som sponsor har dette team fremstillet, hvad de kalder en ”Aura-bruser”, som renser og regulerer det elektromagnetiske felt omkring en person ved at udnytte et af naturens bedste rensende midler ­ rindende vand. Aura-bruseren er blevet fremstillet i juli i år og bliver for øjeblikket testet på St. Elizabeth-centret i England for folk med svær epilepsi.

Topaz har spurgt James Ash, den oprindelige idémand bag aura-bruseren, om principperne bag dens design: ’Grundlaget for aura-bruser-teknikken ligger i en forståelse af auraen, det elektromagnetiske felt, der omgiver en person, og dets tre energi-niveauer. Som vi bevæger os gennem dagligdagen, kan dette strålingsfelt, der strækker sig ca. 90 cm ud fra kroppen, optage energier eller blive forurenet på måder, som kan have en negativ indflydelse på alle aspekter af vort liv – fra vores måde at tænke på til stress, udholdenhed og helbred generelt. Vi plejer vores krop og prøver at holde den fri for sygdom og snavs, og på tilsvarende vis har vi brug for at pleje og tage vare på vore energi-systemer.’

’Har du nogensinde lagt mærke til, hvor opfriskende det kan være at sidde ved en rislende bæk, eller et vandfald?
Det skyldes, at vand er naturligt rensende, og kan opfange og fjerne uønsket og ubrugt energi og derfor efterlader os roligere og mere intakte. Det er dette princip, der danner baggrund for aura-bruseren, som regulerer udstrålingen fra knogler, blod og nerver.’

Aura-bruserens konstruktion er ganske enkel, med pilegrene, der over hovedhøjde er fastgjort til tre rør, som retter sig mod forskellige niveauer i auraen. Ved at åbne for vandet til hvert rør frigives en vandstrøm, der rammer de respektive energi-niveauer. På den måde renses ens energifelter, uden at man selv bliver våd.

James fortsatte: ’ Når vi betragter naturen og dens utroligt varierede og mangfoldige liv, ser vi, at alting er formet og styret af et sæt naturlove, og jeg tror, vi instinktivt ved, at en vældig intelligens står bag. Jeg føler somme tider, at vi bevæger os længere og længere væk fra en værdsættelse af naturen og de fordele, der opnås ved et tæt samspil med den. Vi søger ud på landet for at få en pause i vort stressede liv, men tænker sjældent på at lære af og anvende den store visdom, vi møder i naturen.’

’Nu til dags tilbringer vi en stor del af vort liv blandt maskiner og anden teknologi, som har en kraftig og usund elektromagnetisk udstråling. Vi bombarderes med stråling fra computere, køleskabe, højspændingsmaster, maskiner, mobilnettet og meget mere. De undersøgelser, der er foretaget til afdækning af denne strålings skadevirkninger, er mangelfulde, men jeg tror, at effekten er langt større, end vi erkender.’

’Vores egen research har klart vist, at tilstanden i vores aura direkte modsvarer vores helbredstilstand, og jo mere teknologi vi anvender, des mere påvirker det vores energisystemer. Der er brug for langt mere research på disse områder, men vi har ikke længere råd til at fornægte problemstillingen.’

’Så tænk igen på vandet og dets utrolige rensende, afbalancerende og healende egenskaber. Der er næppe nogen, som ikke kender den følelse af velvære, der følger med et brusebad efter en lang og hård arbejdsdag. På samme måde kan det virke stærkt opløftende at sidde i en have med planter, træer og en lille sø med et springvand. Og dog er vi tilsyneladende uvillige til at gøre brug af den indsigt i forbindelse med miljøet f.eks. på vores arbejde, inden for sundhedssektoren og i vore skolelokaler. Aura-bruseren er et lille forsøg på at bringe naturens teknikker ind i et miljø, hvor det kan gavne dem, der har brug for det.’

Aura-bruseren er udviklet over en periode på ca. fire år og er et led i en fortsat research, hvor mange dygtige teknikere inden for forskellige områder arbejder på dens design, og hundredvis af frivillige er i gang med at teste dens effektivitet. Den aura-bruser, der anvendes i St. Elizabeth-centret, inkorporerer brug af udvalgte planter, et skifergulv og pilegrene, hvor hver enkelt detalje har en specifik begrundelse og anvendelse i designet som helhed.

Det gjorde et stort indtryk på James at opleve den store beredvillighed, han mødte hos personalet på St. Elizabeth til at afprøve nye metoder til gavn for patienterne. ’Deres engagement er enestående, og jeg håber blot, at aura-bruseren kan hjælpe og bringe lidt mere lindring og velvære til dem, der bruger den.’

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.