TOPAZ Nummer 5 / 2002
Velkommen
De usete verdener
Aura-bruseren
Opnå større velvære
Tæt på døden
Et pust af liv
Kinesisk Teater
Filmanmeldelse: Amélie
Hvorfor studere betydningsfulde kvinder?
Spektrum Workshops
Hvilken farve er du mest? - et værktøj til selvevaluering

De usete verdener - En verden af årsager, karisma og udstråling

Sander Funneman er leder af Template Stiftelsen i Holland og er i den sammenhæng involveret i talrige banebrydende projekter og research-arbejder inden for områder som uddannelse og personlig udvikling. Sander Funneman har også for nylig udgivet en bog med titlen ’De usete Verdener’. Denne bog giver et godt indblik i de usete verdeners elektromagnetiske udstråling. Vi mødtes for nylig med Hr. Funneman for at diskutere nogle aspekter af hans arbejde.

Er de usete verdener en del af en uopdaget virkelighed? I følgende interview fastslår Sander Funneman simpelthen, at alt har sit udspring i de usete verdener. Ved at sammenvæve forskellige referencer åbner han døren til en forståelse af disse relativt uudforskede verdener. Hvordan nærmer vi os dem? Hvordan ser de ud? Har de usete verdener synlige manifestationer? Det var her, vores samtale begyndte.

’Åh jo, usete, men ikke usynlige. Det at kunne se er i sig selv et fantastisk godt eksempel på eksistensen af de usete verdener og deres samspil med de sete verdener. Ca. 70% af kroppens receptorer findes i øjnene. Øjnene er i stand til at skelne 10 millioner farvenuancer. Hvis man hertil lægger, at lyset bevæger sig med en fart af 300.000 km i sekundet, må man undre sig over, hvordan øjnene er i stand til at arbejde, se, skelne og registrere ved disse utrolige hastigheder.

Hvad ser øjnene i et kort øjeblik, som vi ikke ser? Hvilke former, farver, bevægelser og andre indtryk har vores øjne registreret for os? Og hvor meget af det kan gøres bevidst?
Hvis du virkelig ønsker at opleve og lære de usete verdener at kende, kan det umuligt lade sig gøre ved blot at indhente videnskabelige oplysninger. Det er også nødvendigt at samle historier, eksperimentere, researche, gøre studier i marken og måske endda besøge bestemte steder i verden, som f.eks. Cornwall eller Ægypten, hvor man kan undersøge forskellige vigtige aspekter af de usete verdener. De usete verdener spiller ind på alle livets områder.

Er det ikke interessant, at man somme tider ser små børn på omkring 3-4 år stirre eller pege ud i luften, som om de kikker på noget, vi ikke kan se? Ser de mon noget andet? Med 160 millioner sensorer i vore øjne er det ikke usandsynligt at forestille sig, at mange af de ting, øjnene ser, befinder sig på den anden side af en slags perceptions-tærskel.’

Hvordan vil du forklare den tærskel, du taler om? Hvad kan den skyldes? Mon det er en naturlig tærskel, eller snarere en barriere skabt af vores måde at leve på?

’De usete verdener har et vældigt omfang, de er uendelig meget større end de fysiske og synlige verdener. Det er fra disse verdener alle dele af vort liv stammer, og hvor følelser og sindstilstande opstår – som lykke, spænding, sorg og glæde. Det er også i de verdener, du kan finde svar på vigtige spørgsmål, som f. eks. hvorfor det er væsentligt for kærestepar at kunne lide de samme ting, som film, bøger og musik, nyde de samme feriemål og have samme smag i tøj…

Det er de verdener, som giver os en forståelse for, hvordan fugle navigerer, eller forklarer, hvorfor der er mindre vold blandt børn, der ofte rører hinanden. De forklarer, hvorfor kun 10% af vores hjerne er aktiv, og hvad der kan være meningen med de resterende 90%. Eksempelvis tyder stadig mere på, at andre dele af vores hjerne er beregnet til udvikling af intuition, kreativitet og livets åndelige dimension.

Alt har sin oprindelse i de usete verdener – et smil, gråd, en sindsstemning, en ny idé, håb, omsorg, glæde, humor…alt. Disse verdener viser os, at hver tanke eller følelse fremkalder tiltrækning eller frastødning, og også, at hver bevægelse eller hver lyd enten sender eller modtager. Vores liv påvirkes af kvaliteten af vort følelsesliv og vore tankeprocesser. Én person oplever måske regnen som noget romantisk, en anden ser den som et irritationsmoment, fordi den påvirker personens planer for sportsudøvelse, mens en tredje ser den som en velsignelse for jord og planter. Men karakteren og udviklingen af vore indre processer kan man ikke se. Hvorfra kommer en pludselig inspiration, en vision eller en strøm af kreativitet? Ved at forske i årsagerne til alting kommer man til at vide langt, langt mere om de usete verdener.

Når vi forsker i årsager, strækker vi vores tankegang og bliver i stand til at overskride vor nuværende perceptions-tærskel. Men det er nødvendigt med research og større håndgribelighed, hvis det skal nå ud over en rent teoretisk og luftig begrebs-verden.’
Det falder mig stadig svært at få fat i, hvad det egentlig drejer sig om med de usete verdener. Hvad uset er der i verden omkring os, f. eks. hos planter, træer og dyr?

’Alle i verden, som har nogen erfaring i studiet af de usete verdener, kan fortælle dig, at jo mere du jager dette livsaspekt, des vanskeligere bliver det at fastholde.
Jorden er omgivet af et elektromagnetisk felt med en elektrisk ladning af varierende frekvens, hvis gennemsnit ligger på ca. 7,85 Hz, svarende til resonans-frekvensen i bestemte menneskelige hjernebølger. Så vi kan indstille vores hjerne til samme bølgelængde som jordens. Jorden er som en kæmpestor magnet, hvis styrkefelt rækker langt ud i rummet. Alle levende væsener på jorden tuner, bevidst eller ubevidst, ind til jordens magnetfelt, for eksempel styrer det trækfuglenes migrations- og navigationsmønstre, og de mindste variationer gør dem forvirrede. Fisk er også afhængige af planetens usete verdener.

Planetens magnetfelt påvirkes af tætte strømme af ladede partikler, som kommer fra solen. Vi kan opleve virkningen af dette gennem det betagende drama, der udspilles af Aurora Borealis omkring den magnetiske nordpol og af Aurora Australis omkring den magnetiske sydpol. Magnetfelter er en del af livet og påvirker alle levende væseners organer og væv. Under et tordenvejr er hver regndråbe elektrisk ladet af atmosfæren.

De usete verdener arbejder overalt og i alt, og med lidt træning kan man føle, lugte, smage, høre og se disse indflydelser. I de workshops, vi afholder, kan de fleste mennesker ved hjælp af enkle teknikker mærke den menneskelige auras forskellige niveauer af udstråling allerede den første dag.’

’Hvorfor er det så vigtigt for os at have kendskab til jordens elektromagnetiske felter og dyrenes tunen ind til dem?

I 1975 opdagede to amerikanske videnskabsmænd, at mikrober navigerer efter jordens magnetiske kraftlinjer. De har små magnetit-krystaller i kroppen, som giver dem evnen til at navigere efter disse magnetlinjer. Videnskabsmændene opdagede to typer bakterier – nogle, som drages mod Sydpolen og nogle, som drages mod Nordpolen. Siden da har man fundet magnetit-krystaller hos talrige dyr: fisk, fugle, bier, insekter og pattedyr. Der skrives nu mange artikler og bøger om dyreverdenens navigation ad geomagnetiske baner i luften, til vands og til lands. Hvis disse geomagnetiske linjer er overalt, er det rimeligt at antage, at de også har en stærk indvirkning på mennesker.

Et forsøg, du kan gøre, er at vende din seng og se, hvordan det påvirker din søvn, for eksempel med hovedet mod nord. Måske kan det hjælpe på søvnløshed. Hvem ved? Jeg har selv erfaret, hvordan arbejdet med at forstå de usete verdener kan have vidtrækkende betydning for ens livskvalitet. I Template Stiftelsen har vi udviklet en fantastisk effektiv bevægelsesteknik, som vi kalder ”Electrobics”, en metode, der hjælper folk med at rense og afbalancere deres aura og andre elektromagnetiske systemer, og med at fjerne blokeringer og styrke det almene velvære. Den virker utrolig godt, og resultaterne taler for sig selv.

Lyd er usynlig, og dog kan vi høre hinanden. De usete verdener er langt mindre mystiske, end nogle prøver at gøre dem til. Tag for eksempel karisma. Vi kan ikke se karisma, og alligevel genkender næsten alle en person med karisma. Er det måske ikke rigtigt, at en person kan blive ansat til et job på grund af en såkaldt ”positiv udstråling”, snarere end på grund af eksamenspapirer, evner og erfaring? Tilsvarende er der en masse fænomener, der ikke lader sig måle fysisk, som kærlighed og venskab, men enhver kender deres eksistens og deres enorme indflydelse her i livet.

Ud af hele verdens befolkning tror 75% på en gud. Gud er en beboer i de usete verdener – måske den vigtigste beboer. Dette betyder, at 3/4 af jordens befolkning er direkte engageret i en research om de usete verdener – ud fra egen erfaring.
Hvis man er interesseret i at vide mere om vores research-arbejde, kan man kontakte Template Stiftelsen, hvor vi jævnligt afholder kurser og workshops om disse emner.

Interview: Josina Keuskamp van Schaik.

Copyright © 2001-2022 Template Stiftelsen.